settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jezus został ukrzyżowany w piątek? Jeśli tak, w jaki sposób spędził trzy dni w grobie, skoro zmartwychwstał w niedzielę?

Odpowiedź


Biblia nie mówi konkretnie, którego dnia tygodnia Jezus został ukrzyżowany. Najczęściej uznaje się, że mógł to być piątek lub środa. Jednak niektórzy uważają, że to dzień pomiędzy tymi dwoma, czwartek, był dniem śmierci Chrystusa.

Jezus mówił w Ewangelii wg św. Mateusza 12:40: „Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi”. Ci, którzy zgadzają się, że dniem ukrzyżowania był piątek, twierdzą, że Jezus spędził trzy dni w grobie. Jest tak dlatego, że w umysłach Żydów z pierwszego wieku naszej ery część dnia znaczyła tyle, co cały dzień. Skoro Jezus był w grobie przez część piątku, całą sobotę i część niedzieli, można uznać, że spędził w grobie trzy dni. Jeden z głównych argumentów przemawiających za tym, że dniem ukrzyżowania był piątek, jest zaczerpnięty z Ewangelii wg św. Marka 15:42, Mówi on o tym, że Jezus został ukrzyżowany „dzień przed Sabatem”. Gdyby chodziło o Sabat tygodnia, tzn. o sobotę, dniem ukrzyżowania musiałby być piątek. Innym argumentem przemawiającym za tym, że był to piątek, jest fakt, iż, jak mówi Ewangelia wg św Mateusza 16:21 i wg św. Łukasza 9:22, Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, stąd nie musiał On spędzić w grobie pełnych trzech dni i trzech nocy. Jednak podczas gdy niektórzy tłumacze tłumaczą te słowa właśnie „trzeciego dnia”, nie wszyscy uznają, że jest to najlepsze i najwierniejsze tłumaczenie. Co więcej, Ewangelia wg św. Marka 8:31 mówi, że Jezus zmartwychwstanie „po” trzech dniach.

Ci, którzy twierdzą, że czwartek był najpewniejszym dniem śmierci naszego Pana, argumentują, że zbyt dużo wydarzeń (niektórzy doliczają się dwudziestu) dzieje się między pogrzebem Chrystusa, a Jego zmartwychwstaniem. Uważają oni, że problemem jest fakt, iż jedynym pełnym dniem pomiędzy piątkiem a niedzielą jest sobota, Żydowski Sabat. Dodatkowy dzień lub dwa dni ułatwiłby sprawę. Dla tych, którzy uznają, że Jezus umarł w czwartek, podają przykład: wyobraź sobie, że nie widziałeś przyjaciela od poniedziałku. Kolejny raz widzisz go w czwartek, i mówisz mu: „Nie widziałem cię od trzech dni”, nawet jeśli minęło 60 godzin, czyli 2,5 dnia. Oto jak można wytłumaczyć ten mechanizm. Gdyby Jezus został ukrzyżowany w czwartek, od Jego śmierci do zmartwychwstania minęłyby trzy dni.

Ludzie, według których środa była dniem ukrzyżowania naszego Pana, uznają, że w tym tygodniu były dwa Sabaty. Po pierwszym z nich (który miał miejsce tego samego wieczora, gdy Jezus został ukrzyżowany,( Ewangelia wg św. Marka 15:42; i Łukasza 23:52-54), kobiety poszły do grobu. Zauważmy, że kobiety poszły tam po Sabacie (Ewangelia wg św. Marka 16:1). Pogląd, że śmierć nastąpiła w środę, jest podtrzymany przez argument, że ten „ Sabat” był „Paschą” (zob. Księga Kapłańska 16:29-31;23:24-32,39, gdzie święte dni nie będące zazwyczaj siódmym dniem tygodnia, są zazwyczaj zwane Sabatem). Drugi Sabat tego tygodnia był zazwyczaj zwykłym dniem tygodnia, sobotą. Zauważmy, że w Ewangelii wg św. Łukasza 23:56, kobiety, które przygotowały wonności i olejki, zgodnie z przykazaniem „zachowały spoczynek Sabatu”. Według tej myśli kobiety nie mogły przygotowywać wonności po rozpoczęciu Sabatu, lecz przed nim, chyba że w tygodniu były dwa Sabaty. Jeśli w grę wchodził podwójny Sabat, Chrystus został ukrzyżowany w czwartek, święty Sabat (Pascha) zaczął się w czwartek po zachodzie słońca, i zakończył w piątek po zachodzie słońca, wraz z początkiem tygodniowego Sabatu lub soboty. Przygotowywanie wonności po pierwszym Sabacie (Pascha) znaczyłoby, że kobiety czyniły to w sobotni Sabat, i łamały przykazanie przestrzegania tego świętego dnia.

Zatem pogląd, że Jezus został ukrzyżowany w środę, jest jedynym godnym wytłymaczeniem, nie obarczającym kobiet nieposłuszeństwem Bożemu Słowu i dosłownie traktującym słowo z Ewangelii wg św. Mateusza 12:40. Sabat będący dniem świętym (Pascha) miał miejsce w czwartek, kobiety więc w piątek kupiły wonności, wróciły i przygotowały je tego samego dnia, następnie odpoczęły w sobotę, która była Sabatem tygodnia, i w końcu w niedzielę rano przyniosły wonności i zioła do grobu. Jezus został pochowany w środę o zachodzie słońca, kiedy to, według żydowskiego kalendarza, zaczynał się czwartek. Według kalendarza Żydów od śmierci Jezusa do Jego zmartwychwstania można wymienić czwartek wieczór (noc pierwsza), czwartek dzień (dzień pierwszy), piątek wieczór (noc druga), piątek dzień (dzień drugi), sobotę wieczór (noc trzecia), sobotę dzień (dzień trzeci). Nie wiemy dokładnie, kiedy Pan zmartwychwstał, lecz wiemy, że miało to miejsce przed niedzielnym świtem (według Ewangelii wg św. Jana 20:1 Maria Magdalena przyszła do grobu Jezusa gdy jeszcze było ciemno, zobaczyła kamień odsunięty od grobu, a gdy znalazła Piotra, powiedziała mu: „Zabrano Pana z grobu”). Zatem Jezus mógł zmartwychwstać nawet tuż po sobotnim zachodzie słońca, który dla Żydów był początkiem pierwszego dnia tygodnia.

Możliwe, że problem związany z twierdzeniem, iż Jezus umarł w środę, wynika ze słów uczniów, którzy szli z Jezusem do Emaus w dzień, gdy On zmartwychwstał (Ewangelia wg św. Łukasza 24:13). Uczniowie, którzy nie rozpoznają Jezusa, opowiadają Mu o Jego ukrzyżowaniu (24:20), i mówią, że „po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało”. Środa ma miejsce cztery dni przed niedzielą. Możliwe jest, że uczniowie liczyli dni od środy wieczór, gdy Jezus został pochowany. Środa wieczór to przecież dla Żydów już czwartek, a między czwartkiem a niedzielą są trzy dni.

Pamiętajmy jednak, że tak naprawdę nie jest ważne, którego dnia tygodnia Jezus został ukrzyżowany. Gdyby było to ważne, Słowo Boże na pewno podałoby dokładną datę śmierci Jezusa. Ważne jest jednak, że Jezus umarł, i że fizycznie oraz cieleśnie powstał z martwych. Co również jest ważne, to że umarł biorąc na siebie karę, na którą zasłużyli wszyscy grzesznicy. Ewangelia wg św. Jana 3:16 i 3:36 jasno wyjaśniają, że uwierzenie Jezusowi, lub zaufanie Mu, zapewni nam życie wieczne!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Jezus został ukrzyżowany w piątek? Jeśli tak, w jaki sposób spędził trzy dni w grobie, skoro zmartwychwstał w niedzielę?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries