Szentlélekkel kapcsolatos kérdések


Ki a Szentlélek?

Mikor/Hogyan vesszük a Szentlelket?

Mi az a Szent Lélekbe való bemerítkezés?

Mi az a Szentlélek elleni káromlás?

Hogyan töltekezhetek be Szentlélekkel?

Honnan tudhatom, hogy mi az én lelki ajándékom?

Vajon a csoda ajándékok ma is léteznek?

Mi a nyelveken szólás ajándéka? Ma is működik? Mi a nyelveken imádkozás?

Bizonyítéka-e a Szent Szellem befogadásának a nyelveken szólás?

Hogyan osztja szét Isten a kegyelmi ajándékokat? Megadja nekem Isten azt a kegyelmi ajándékot, amelyet én kérek?

Éreznie kell-e a hívő embernek a Szent Szellemet?

Mit jelent a filioque-záradék?

Mi a Szent Szellem gyümölcse?

Mit jelent a Szent Szellem megszomorítása/kioltása?

Milyen szerepe van napjainkban a Szent Szellemnek az életünkben?

Biblikus-e a Szent Szellem általi eldőlés?

Eltávozik-e a Szent Szellem a hívő életéből?

Mi a különbség a tehetség és a kegyelmi ajándék között?

Mit jelent Szellemben járni?

Mit jelent a nyelveken imádkozás? Vajon a nyelveken imádkozás Isten és a hívő keresztyén közötti imanyelv-e?

Biblikus-e a cesszacionizmus?

Mi a karizmatikus mozgalom?

Mi a glosszolália?

Melyek a Szentlélek nevei és címei?

Mit takar a Lélek pecsétje kifejezés?

Mi volt a bibliai jelajándékok célja?

Milyen szempontból nevezhető a Szentlélek tűznek?

A Szentlélek nő-, hím- vagy semlegesnemű?

Milyen szerepet töltött be a Lélek az Ószövetségben?

Van a lelki ajándékokról egy lista?

Érdemes kitölteni egy lelki ajándékokat vizsgáló tesztet/értékelőt?

Kell-e imádni a Szentlelket?


Szentlélekkel kapcsolatos kérdések