settings icon
share icon
Kérdés

Mire vonatkozik a nyelvek magyarázatának lelki ajándéka?

Válasz


Az 1Korinthus 12:10 a nyelveken szólás ajándéka mellett egy másik lelki ajándékot is említ, a nyelvek magyarázatának ajándékát. A nyelvek magyarázatának ajándéka azon képesség, hogy egy idegen nyelvet a hallgatóság nyelvére fordítunk. A nyelvek magyarázatának ajándéka egy külön ajándék, de úgy tűnik, a nyelveken szólás ajándékával párhuzamosan használták.

A nyelveken szólás ajándéka azon természetfeletti képesség, hogy a nyelveken szóló olyan idegen nyelven tud beszélni, amilyent nem tanult. Ennek az ajándéknak a használatára az ApCsel 2:4-12-ben látunk példát, mikor is a Jeruzsálemben összegyűlt zsidók számos nyelven hallották az evangéliumot. Az, aki a nyelvek magyarázatának ajándékával bírt, képes volt megérteni, amit a nyelveken szóló mondott, noha korábban nem ismerte a beszélő által használt nyelvet. Ennek az előzőleg megszerzett tudásnak a hiánya különbözteti meg a lelki ajándékot attól a természetes adottságtól, amellyel valaki képes több nyelven is beszélni és azokat megérteni. A nyelvek magyarázója hallott a nyelveken szólót, és továbbította az üzenetet mindazok számára, akik nem értették az adott nyelvet. A cél az volt, hogy mindenki épülhessen az elhangzó igazságokból. Pál apostol szerint és az Apostolok cselekedeteiben leírt nyelveken szólással összhangban, a nyelveken szólás arra hivatott, hogy Isten üzenetét közvetítse egy másik személy számára annak anyanyelvén. Természetesen, ha a jelenlevők nem értették a beszélt nyelvet, a nyelveken szólásnak semmi értelme nem volt, és ezért volt szükség a nyelvek magyarázatára vagy fordítójára. A cél az egyház építése volt (1Korinthus 14:5, 12).

A korinthusi gyülekezet egyik problémája az volt, hogy a nyelveken szólók úgy szólaltak fel nyelveken a gyülekezetben, hogy nem volt se magyarázó, se senki, aki beszélte volna azt a nyelvet. Ennek eredményeként a nyelveken szóló figyelmet követelt, de szavai jelentéktelenek voltak, mivel senki sem értette őket. Pál szigorúan azt tanácsolta, hogy a gyülekezetben minden nyelveken szólót fordítsanak: „a gyülekezetben inkább akarok öt szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken" (1Korinthus 14:19). A többi gyülekezeti tag nem tudott épülni abból, amit nem értett. Pusztán azért gyakorolni a nyelveken szólás ajándékát a gyülekezetben, hogy mindenki lássa, hogy neked megvan ez az ajándékod, felfuvalkodottság és haszontalan dolog. Pál azt mondta a korinthusiaknak, hogy ha két-három nyelveken szóló kívánt beszélni egy összejövetelen, akkor egy, a nyelvek magyarázásának lelki ajándékával rendelkező személynek is jelen kell lennie. Ha pedig „nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez" (1Korinthus 14:28).

A nyelveken szólás ajándékának ideiglenes jellege arra enged következtetni, hogy a nyelvek magyarázatának ajándéka is ideiglenes jellegű volt. Ha a nyelveken szólás ajándéka ma is megjelenik az egyházban, akkor azt a Szentírásnak megfelelően kell alkalmazni. Valós és érthető nyelvnek kell lennie (1Korinthus 14:10). Az kell legyen a célja, hogy egy más anyanyelvű személyhez is eljuttassa Isten igéjét (ApCsel 2:6-12), és mindennek „illendően és rendben" kell történnie (1Korinthus 14:40), hiszen „Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik" (1Korinthus 14:33).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mire vonatkozik a nyelvek magyarázatának lelki ajándéka?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries