settings icon
share icon
Kérdés

A Szent Lélek a nagy nyomorúság idején is mindig velünk lesz?

Válasz


Az, hogy egyáltalán felmerülhet, hogy a Szent Lélek Isten nem lesz jelen a nagy nyomorúság idején, a Thesszalonikabeliekhez írt levél 2:7 igerészének helytelen értelmezésén alapul. Így olvassuk Isten élő és ható Igéjét: “Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.” Napjainkban, azaz a nagy nyomorúság idejét közvetlenül megelőző üdvtörténeti korszakban, a Szent Lélek az emberiség felé végzett egyik szolgálata abban nyilvánul meg, hogy visszatartja a “törvénytaposó”-t (az Antikrisztus személye), és gátolja, hogy az még az Isten által feszesen behatárolt idő előtt felfedhesse magát, mint ahogyan erről a 8. és a 9. igevers is tanúskodik. Az előbbi igerész tehát nem azt állítja, hogy a Szent Lélek minden egyes szolgálata megszűnik (hiszen a nagy nyomorúság idején is lesz olyan sokaság, ami megtér Jézus Krisztushoz, ez pedig a Szent Lélek munkássága nélkül lehetetlen - lásd Jelenések 7:9-14), hanem lényegében azt jelenti ki, hogy a Szent Lélek nem fogja tovább gátolni a gonoszság növekedését, mint ahogyan azt az első pünkösdi kiöntetése óta folyamatosan tette, és mindmáig teszi.

Apostolok Cselekedetei 1:4-5 igeszakasz az Úr Jézus Krisztus azon ígéretéről emlékezik meg, mely szerint követői “...Szent Lélekkel” lesznek megkeresztelve. Az Istentől ihletett Írás ezen könyvének második fejezetében pedig azt találjuk, hogy Jézus ígérete valósággal beteljesedett: “Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk” (Apostolok Cselekedetei 2:38-39).

Isten minden újjászületett hívében lakozást vesz Szent Lelke által. Az, az elképzelés mely szerint Isten egy napon elveszi tőlünk Szent Lelkét, egyenesen megy szembe az Újszövetség világos tanításával (lásd Efézusbeliekhez 1:13-14; 4:30). Kizárólag Isten Szent Lelke képes belső emberünket merőben újjá, új teremtménnyé formálni. Az Ő személyének dicsőséges működése nélkül senki sem menekülhet meg a második-, vagyis a lelki haláltól. Ha tehát Isten Szent Lelke nem volna jelen a nagy nyomorúság idejében is, akkor senkinek sem lehetne üdvössége abban a korszakban. Tény azonban, hogy a nagy nyomorúságból származó megszámlálhatatlan sokaság tagjainak lelke - akik vérükkel fizettek Jézus Krisztus bizonyságáért - is megmenekül (Jelenések 7:9-14). Láthatjuk tehát, hogy a Szent Lélek a nagy nyomorúság idején is örömmel vesz lakozást minden olyan embertársunk szívében, aki ama véges napokban Jézus Krisztus örök oltalmát keresi. Magasztaljuk bátorsággal, fiúságunk megingathatatlan tudatában, szellemben és igazságban Isten Szent Nevét, hogy bölcs előrelátásában Ő ezt így rendelte el és rendezte be, hiszen a nagy nyomorúság idejéből származó szenteknek talán minden történelmi korszakban élt testvéreiknél nagyobb szükségük lesz a Vígasztaló iránymutatására, megőrzésére, és Isten kiapaszthatatlan kegyelmére.

Egy másik jó érv, ami amellett szól, hogy Isten Szent Lelke a nagy nyomorúság idején is jelen van, az éppen Isten omniprezenciája, vagyis annak a ténye, hogy Isten mindenhol jelen van. Mivel tehát Ő mindig és mindenhol jelen van, a világot megkísértő nagy nyomorúság idején is velünk lesz.

Egy, az Isten által rendelt időben, a Szent Lélek visszatartó ereje, mellyel a gonoszságnak erejét fenntartott karral fogja pórázon, teret enged majd annak a haragnak, ami az Antikrisztus személyében szabadul rá a jobb szemére vak, részeg alvajárásban tántorgó világunkra. A nagy nyomorúság irgalmasan megrövdíttetett napjai, melyről a teljes Szentírás többet beszél, mint bármely világtörténeti korról, beleértve Jézus Krisztus földi szolgálatát, ekkor veszi majd kezdetét.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Szent Lélek a nagy nyomorúság idején is mindig velünk lesz?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries