Mi az a Szentlélek elleni káromlás?


Kérdés: Mi az a Szentlélek elleni káromlás?

Válasz:
A Szentlélek elleni káromlás esete az Újszövetségben van megemlítve a Márk 3:22-30 és a Máté 12:22-32 szakaszokban. Maga a káromlás kifejezés “dacos tiszteletlenség”-ként definiálható. Egyrészt arra alkalmazhatnánk e kifejezést, amikor valaki Istent átkozza, vagy szándékosan ledegradálja az Istenhez kötődő tevékenységeket. Másrészt jelenthetné azt is, ha valaki gonoszságot tulajdonít Istennek, vagy épp megtagad valami jót, amit egyébként Neki kellene tulajdonítani. Azonban a káromlás itteni esete igen speciális, melyet “a Szentlélek elleni káromlásnak” nevez a Máté 12:31. A Máté 12: 31-32-ben a farizeusok, miután látták a kikezdhetetlen buzonyítékokat arra, hogy Jézus a Szentlélek erejével tesz csodákat, azt állították, hogy Jézust a “Belzebúb” nevezetű démon szállta meg (Máté 12:24). Figyeljük meg, Jézus milyen pontosan rámutat, hogy amit elkövettek, a a Szentlélek elleni káromlás.

Ez a káromlás egyet jelent azzal, ha valaki Jézust démoni megszállottsággal vádolja, és nem Szentlélekkel betöltöttnek tekinti. Vannak még más formái is az istenkáromlásnak, de ez volt a megbocsáthatatlan istenkáromlás. Ez azt jelenti, hogy nem ismétlődhet meg napjainkban. Jézus Krisztus többé nincs a Földön, hanem az Atya jobbján ül. Senki sem lehet tanuja amint Jézus épp csodát tesz, hogy aztán mindezt a Sátánnak tulajdonítsa a Szentlélek helyett. Habár ma már nem létezik a Szentlélek elleni káromlás, észben kell tartanunk, hogy létezik a megbocsáthatatlan létforma – a folyamatos hitetlenség létformája. Nincs bocsánat olyan ember számára, aki hitetlenségében hal meg. A Szentlélek Jézusban való hitre vezető munkájának folyamatos elutasítása a megbocsáthatatlan istenkáromlás. Emlékezz, mi áll a János 3:16-ban: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Az egyetlen mód arra, hogy valaki ne kaphasson bűnbocsánatot az, hogy ne legyen azok között, akik hisznek Őbenne.

English
Vissza a magyar oldalra
Mi az a Szentlélek elleni káromlás?