settings icon
share icon
Kérdés

Mit takar a Lélek ereje kifejezés?

Válasz


A Szentlélek ereje Isten ereje. A Lélek, a Szentháromság harmadik személye, olyan Lényként jelenik meg a Szentírás lapjain, amely által és révén hatalmas munkák mennek végbe. Erejét először a teremtéskor figyelhetjük meg, hiszen az Ő ereje által jött létre a világ (1Mózes 1:1-2, Jób 26:13). A Szentlélek felruházta az Ószövetség bizonyos szereplőit, hogy véghezvigyék Isten akaratát: „Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra" (1Sámuel 16:13, ld. még 2Mózes 31:2-5, 4Mózes 27:18). Habár a Lélek nem lakozott állandóan az ószövetségi személyekben, munkálkodott általuk, és adott nekik erőt olyan dolgok véghezvitelére, amelyeket önerőből nem vihettek volna véghez. Sámson erejének minden tette közvetlenül a rája szálló Léleknek tulajdonítható (Bírák 14:6,19, 15:14).

Jézus azt ígérte, hogy a Lélek állandó vezetőként, tanítóként, az üdvösség pecsétjeként és vigasztalóként fog szolgálni a hívők számára (János 14:16-18). Azt is megígérte, hogy a Szentlélek ereje segíteni fog követőinek az egész világon elhinteni az evangélium üzenetét. „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig" (ApCsel 1:8). Lelkünk üdvössége egy természetfeletti folyamat, amely csak a Szentlélek ereje által valósulhat meg.

Amikor a Szentlélek pünkösdkor rászállott a hívőkre, az nem egy csendes, hanem erőteljes esemény volt. „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak" (ApCsel 2:1-4). Rögtön ezután a tanítványok szólni kezdtek a pünkösd ünnepén Jeruzsálemben összegyűlt tömegeknek. Ezek az emberek különböző nemzetekből származtak, ezért sok különböző nyelvet beszéltek. Képzeljük el azt a meglepődöttséget és csodálkozást, amikor a tanítványok az ő nyelvükön kezdtek el szólni (5-12. versek)! Nyilvánvaló, hogy ezt a tanítványok nem tehették volna meg több hónapos – vagy éppen éves – tanulás nélkül. Aznap a Szentlélek ereje egy nagyszámú tömeg előtt mutatkozott meg, ami körülbelül 3000 ember megtéréséhez vezetett (41. vers).

Földi szolgálata során Jézus telve volt Szentlélekkel (Lukács 4:1), a Lélek vezette (Lukács 4:14), és a Ő ruházta fel, hogy csodákat hajtson végre (Máté 12:28). Miután Jézus felment a mennybe, a Lélek felruházta az apostolokat, hogy ők is csodákat vihessenek véghez (2Korinthus 2:12, ApCsel 2:43, 3:1-7, 9:39-41). A Szentlélek ereje a korai egyház minden hívője előtt abban nyilvánult meg, hogy olyan lelki ajándékokat osztott ki, mint a nyelveken szólás, prófétálás, tanítás, bölcsesség, stb.

Mindazokban, akik hitüket Jézus Krisztusba vetik, azonnal és állandó jelleggel lakozást vesz a Szentlélek (Róma 8:11). Noha némely lelki ajándék már megszűnt (pl. a nyelveken szólás és prófétálás), a Szentlélek ma is munkálkodik bennünk és általunk, hogy akaratát véghezvigye. Ereje vezet minket, meggyőz, tanít, és felkészít arra, hogy a munkáját végezzük és hirdessük az evangéliumot. A Szentlélek erőteljes lakozása bennünk egy csodálatos ajándék, amelyet soha nem vehetünk félvállról.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit takar a Lélek ereje kifejezés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries