settings icon
share icon
Kérdés

Pontosan mit csinál a Szent Lélek?

Válasz


A Szentírás teljesen világosan jelenti ki, hogy a Szent Lélek ma is hathatósan működik világunkban. Az Apostolok Cselekedetének ihletett könyve akár a következő alcímet is hordozhatná: “Isten Szent Lelkének dicső cselekedetei, haszontalan szolgái (Lukács 17:7-10), az apostolok által”. Az apostoli korszak zárultával (a legutolsó apostol testi halála), azonban érdemes rámutatni a Szent Lélek tevékenységében bekövetkezett változásokra: mivel Isten tévedhetetlen Igéje hibátlanul és maradéktalanul kijelentetett, így a Vígasztaló, Aki Jézus Krisztus istenségéről szüntelenül bizonyságot tesz, már értelemszerűen nem ihlet újabb szent iratokat. Minek is, hiszen az üzenetet magából Isten teljességéből kaptuk, amint az megjelent nekünk Jézus Krisztusban. Ez persze messze nem azt jelenti, hogy a Szent Lélek napjainkban tétlen volna, sőt!

A Szent Lélek rengeteg dolgot cselekszik hívő gyermeke-, és minden, egy napon majd hívővé váló, gyermeke életében, ugyanis Ő az, Aki új életre szül bennünket. A Szent Lélek egyben a mi segítőnk, Aki eszünkbe juttat mindent, amit az Atya egyszülött Fián, az Úr Jézus Krisztuson, keresztül tanított nekünk. Ő vesz bennünk lakozást, és Ő pecsétel el minket a halandó testünktől való megváltásunk napjáig is. Mindezen tények jól mutatják, hogy a Szent Lélek megváltott gyermekébe való beköltözése egy egyszeri, örökre bevégzett, visszafordíthatatlan esemény. Ő az, Aki garantálja és megőrzi megváltásunkat (Efézusbeliekhez 1:13; 4:30). Csak a Szent Lélek által imádkozhatunk Istennek tetsző módon (Júdás 1:20), sőt, mi több, a Szent Lélek kimondhatatlan fohászokkal “Isten szerint esedezik a szentekért” minden időben (Rómabeliekhez 8:26-27).

A Szent Lélek az újjászületés és az Ige fürdőjében újra és újra megmossa lábainkat (Titusz 3:5), mikor az Útról letérvén minden nap sárosak leszünk. Ő az, Aki nap, mint nap megújítja belső emberünket. Megtérésünk pillanatában kizárólag a Szent Lélek ereje által részesülhetünk az újjászületés isteni kegyelmében (János 3:5-8). Isten Szent Lelke jelenlétével és összehasonlíthatatlan örömével vigasztalja a hívőt, miközben kegyeltje a halál árnyékának völgyén keresztül haladva csatázik az ellenség minden ravaszságával szemben (1.Thesszalonikabeliekhez 1:6; 2.Korinthusbeliekhez 13:14). Isten Lelke által erősödünk meg hatalmasan belső emberünkben, Ő az, Aki betölt minket “minden örömmel és békességgel a hivésben”. Az Úrba vetett bizalmunk által “bővölködhötünk a reménységben” (Rómabeliekhez 15:13).

A hívő életében a megszentelés folyamatát is a Szent Lélek viszi véghez. A Lélek a test és a világ minden múlandó kívánsága ellen kardoskodik, azoknak tart ellen (Galátziabeliekhez 5:16-18), és minden igazságba elvezeti hívét : “a te Igéd igazság” (János 17:17). Jótékony tevékenysége által a test cselekedetei egyre inkább háttérbe szorulnak, a Szent Lélek gyümölcsei pedig mind jobban beérnek (Galátziabeliekhez 5:19-26). A hívőket Isten Igéje félreérthetetlenül hívja (f)el arra, hogy teljesedjenek be “Szent Lélekkel” (Efézusbeliekhez 5:18), ami azt is jelenti, hogy vessük alá magunkat mindenben a Szent Lélek vezetésének, hogy annak rendelt idejében Isten felemeljen minket.

A Szent Lélek a minket minden mennyei áldással megajándékozó Istenünk. “A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek” - avat be minket az élő Ige (1.Korinthusbeliekhez 12:4). A szellemi ajándékok, melyek az egész egyház gyarapodására adattak, a (még) kívüllevőknek pedig jelül, a Szent Lélek hatalma alatt állnak, azokat bölcsességében tetszése szerint osztogatja (11. igevers).

A Szent Lélek természetesen hitetlen embertársaink körében is működik. Sosem feledvén elhívásunk állapotát, azaz hogy mi legalább olyanok voltunk, mint most ők (ha nem sokkal megkötözöttebbek), mindig tartsuk szem előtt, hogy a világ történelme során egy, annyi sok, ember nem tért meg önerejéből Istenhez. Megtérésre kizárólag a Szent Lélek hatalma által volt lehetőségünk mindannyiuknak! Az Úr Jézus Krisztus szavát adta, hogy nem hagy minket hátra árvákként, hanem hogy elküldi por-hajlékunkba Vígasztaló Lelkét, Aki “mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében” (János 16:8). A Lélek az, Aki bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról (János 15:26), vagyis tanúsága mindig egyenesen Istenre mutat. Szent kenetként való kiöntetése óta mind a mai napig visszatartja a bűn kiteljesedését, és háborúzik a “törvényszegés titkos bűne” ellen világunkban. Éppen ez a szolgálata szavatolja azt, hogy az Antikrisztus csak a neki rendelt napon léphet fel a történelem színpadára, hogy aztán ideig-óráig uralkodjon (2.Thesszalonikabeliekhez 2:6-10).

Fontos megemlékeznünk a Szent Lélek egy további fontos szerepéről, ami által megadja nekünk azt a mennyei (azaz nem földi), tiszta bölcsességet, ami által egyáltalán képesek lehetünk helyesen érteni Isten Igéjét. Hasonlóan, mint ahogyan az Ő munkássága nélkül egy ember sem tért meg, úgy emberi értelem sem nyitotta fel még soha Isten Igéjét: “Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is” (1.Korinthusbeliekhez 2:10-11). Mivel tehát magát Isten Lelkét kaptuk ajándékul szívünkbe, így - mint arra rendelt cserépedények - felfoghatjuk Isten gondolatait, amint azokat Igéje által közölte velünk. Értelmünk szemei az Ő világossága által látnak világosságot. Emberi tudás - legyen még annyira körültekintő és kiterjedt is - sosem lesz képes helyettesíteni a Szent Lélek tanítását (1.Korinthusbeliekhez 2:12-13).

EnglishVissza a magyar oldalra

Pontosan mit csinál a Szent Lélek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries