settings icon
share icon
Kérdés

Mire vonatkozik a bátorítás ajándéka?

Válasz


A bátorítás vagy buzdítás ajándékát Pál felsorolásában találjuk a Róma 12:7-8-ban. A bátorításnak vagy buzdításnak (Károli: intés) fordított görög szó a paraklészisz, amely a parakleté szóhoz kapcsolódik. A paraklészisz gyakorlatilag azt jelenti: maga mellé hívni.

E mögött az az elgondolás áll, hogy valakit közelebb vonunk magunkhoz, hogy intsük, biztassuk, bátorítsuk, örömet szerezzünk neki és megvigasztaljuk. Mindezek a tényezők alkotják a bátorítás ajándékát. Pál például gyakran sürgette és intette az olvasóit, hogy aszerint járjanak el, amit nekik írt. Jó példa erre a Róma 12:12, ahol Pál arra biztatja a rómaiakat, hogy szánják oda testüket Istennek élő áldozatul. Ez által megismerhetik és megérthetik Isten akaratát.

Érdekes, hogy amikor Jézus a letartóztatása estéjén a tanítványokkal beszélgetett, úgy utalt a Szentlélekre mint segítőre és vigasztalóra (János 14:16, 26; 15:26). Ezért nevezzük néha a Szentlelket Parakletének, azaz olyasvalakinek, aki mellénk szegődik, hogy intsen és bátorítson.

A bátorítás lelki ajándékával rendelkező személy nyilvánosan és személyes közegben egyaránt használhatja az ajándékát. A bátorítás hasznos lehet a lelkigondozás, tanítványozás, mentorálás és prédikálás során. Ennek az ajándéknak a gyakorlása során Krisztus teste növekedni tud a hitben.

A bátorítás vagy intés ajándéka abban különbözik a tanítástól, hogy az intés a Biblia gyakorlati alkalmazására fókuszál. Míg a tanítás ajándéka az ige tartalmára és jelentésére összpontosít, addig a bátorítás ajándéka az ige gyakorlati alkalmazására. Az ezzel az ajándékkal bíró személy mind csoportban, mind négyszemközt képes megértéssel, együttérzéssel és pozitív utasításokkal fordulni másokhoz. A tanítás azt mondja: „Ezt kell tenned", a bátorítás azt: „Segítek megtenni". A bátorításra alkalmas személy képes egy másik embert a pesszimizmusból az optimizmus felé fordítani.

Talán a legjobb bibliai példa arra, aki a bátorítás ajándékával rendelkezett, Barnabás. Valódi neve József volt, de az apostolok elnevezték Barnabásnak, ami azt jelenti: bátorítás fia (ApCsel 4:36). Az ApCsel 9:27-ben látjuk, amint Barnabás az újonnan megtért Pál mellé szegődik, és bevezeti őt az óvatos egyházba. Az ApCsel 13:43-ban arra bátorítja a hívőket, hogy tartsanak ki a kegyelemben. Az ApCsel 15:36-41-ben János Márkot választja szolgáló társként, annak ellenére, hogy Márk korábban már otthagyta a szolgálatot. Más szóval, Barnabás adott Márknak egy második esélyt. Egész szolgálata során a bátorítás ajándékáról tett bizonyságot, maga mellé vonván másokat, hogy segítse, vigasztalja és bátorítsa őket, hogy Krisztus hatékonyabb szolgáivá válhassanak.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mire vonatkozik a bátorítás ajándéka?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries