settings icon
share icon
Kérdés

Kell-e imádni a Szentlelket?

Válasz


Tudjuk, hogy csak Istent szabad imádni. Csak Isten követel és csak Isten érdemel imádatot. Azt a kérdést, miszerint kell-e imádni a Szentlelket, az dönti el, hogy a Lélek Isten-e. Ellentétben néhány szekta elképzelésével, a Szentlélek nemcsak egy erő, hanem egy személy. A Biblia személyként utal rá (János 15:26; 16:7-8, 13-14). Úgy viselkedik, ahogy egy személyiséggel rendelkező lény viselkedne: beszél (1Timóteus 4:1), szeret (Róma 15:30), tanít (János 14:26), közbenjár (Róma 8:26), stb.

A Szentléleknek isteni természete van – Isten jellemvonásaival rendelkezik. Lényegét tekintve nem angyal és nem ember. Örök (Zsidók 9:14). Mindenütt jelen van (Zsoltárok 139:7-10). A Lélek mindentudó, azaz „még Isten mélységeit is" ismeri (1Korinthus 2:10-11). „Mindent" megtanított az apostoloknak (János 14:26). Részt vett a teremtés folyamatában (1Mózes 1:2). A Biblia úgy beszél a Szentlélekről, mint aki intim közösségben van az Atyával és a Fiúval (Máté 28:19, János 14:16). Mivel személy, lehet neki hazudni (ApCsel 5:3-4), meg lehet szomorítani (Efézus 4:30). Továbbá, néhány ószövetségi szakasz, amely Istenre vonatkozik, az Újszövetségben a Lélekre alkalmazható (vö. Ézsaiás 6:8 és ApCsel 28:25; 2Mózes 16:7 és Zsidók 3:7-9).

Az istenség méltó az imádatra. Isten méltó az imádatra (Zsoltárok 18:3). Isten nagy és igen dicséretes (Zsoltárok 48:2, Károli). Parancsolatunk van arra, hogy imádjuk Istent (Máté 4:10; Jelenések 19:10, 22:9). Ha tehát a Lélek Isten, a Szentháromság harmadik személye, akkor méltó az imádatra. A Filippi 3:3-ban az áll, hogy az igazi hívők, akiknek a szíve körül van metélve, a Lélek által imádják Istent, és Krisztusban dicsekszenek és örvendeznek. Itt van egy csodálatos kép a Szentháromság mindhárom tagjának az imádatára.

Hogyan imádjuk a Szentlelket? Ugyanúgy, ahogy az Atyát és a Fiút imádjuk. A keresztyének lélekben imádnak: a Szentlélek a bensőben munkálkodik, és erre válaszként neki szenteljük az életünket (Róma 12:1). Az által imádjuk a Lelket, hogy engedelmeskedünk a parancsolatainak. Krisztussal kapcsolatban János apostol azt mondja, hogy „Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkéből adott nekünk" (1János 3:24). Itt jól látható az összefüggés a Krisztusnak való engedelmesség és a Szentlélek között, aki bennünk lakozik, és minden dolog tekintetében meggyőz (különösen arról, hogy engedelmesség révén fejezzük ki imádatunkat), és felhatalmaz az imádatra.

Már maga az imádat a Lélek egyik funkciója. Jézus azt mondta, hogy lélekben és igazságban kell imádnunk (János 4:24). A lelki emberek azok, akikben a Lélek lakozást vett, és tanúsítja, hogy hozzá tartozunk (Róma 8:16). Mivel a Szentlélek a szívünkben lakozik, ez a jelenlét képessé tesz rá, hogy Lélekben imádjuk Őt. Mi benne vagyunk, és Ő is mibennünk, ahogy Krisztus is az Atyában van, és az Atya is bennünk a Lélek által (János 14:20, 17:21).

EnglishVissza a magyar oldalra

Kell-e imádni a Szentlelket?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries