settings icon
share icon
Kérdés

A Szent Lélek valóban Isten?

Válasz


A rövid válasz az, hogy igen, a Bibliában kijelentett Szent Lélek teljességgel Isten. Az Atya Isten, és a Fiú Isten mellett, Aki maga Jézus Krisztus, Isten Lelke az istenség-, azaz a Szentháromság, harmadik tagja.

Akik kérdőre vonják, hogy a Szent Lélek maga Isten, egyben azt sugallják, hogy a Szent Lélek egyszerűen csak valamiféle személytelen erő, az isteni hatalom forrása, mely bár Isten irányítása alatt áll, de önmagában semmiképp sem tekinthető teljesértekű személynek. Mások szerint a Szent Lélek lényegében nem más, mint Jézus Krisztus testtől külön létező isteni szellemének egy másik neve.

Valójában azonban ezen elképzelések egyike sem egyeztethető össze a Szent Lélekről szóló világos bibliai tanítással. A Szentírás olyan személyként ábrázolja a Isten Szent Lelkét, Aki már az idő és a világ kezdete előtt jelen volt az Atya és a Fiú társaságában. A Szent Lélek elválaszthatatlan Isten mindazon hatalmas és dicső cselekedeteitől, melyek a Biblia hasábjain elevenednek meg.

Istenünk Lelke nem csupán jelen volt a teremtésnél, hanem annak aktív alakítója is volt (1.Mózes 1:2; Zsoltárok 33:6). A Szent Lélek volt Az, Aki Isten minden prófétája szívébe oltotta az élő Igét, szólásra Ő indította őket (2.Péter 1:21). A Jézus Krisztusban életet nyert hívők testét Isten templomának nevezi az Írás, hiszen maga a Szent Lélek vett bennünk lakozást (1. Korinthusbeliekhez 6:19). Jézus Krisztus ma is világosan adja tudtunkra, hogy a kereszténnyé válás, azaz az újjászületés, kizárólag az élő víz és a Lélek által mehet végbe (János 3:5).

A Szent Lélek isteni mivoltát kijelentő-, talán legmeggyőzőbb valós esemény lejegyzését az Apostolok Cselekedetei könyvének 5. fejezetében találjuk. Történt ugyanis, hogy mikor Ananiás eladta földjét, hogy azzal a teljes közösség javát szolgálja, annak árából mégiscsak visszatartott egy részt. Péter apostol ihletett szavai szerint a Sátán foglalta el Ananiás szívét, hogy megcsalja “a Szent Lelket” (Apostolok Cselekedetei 5:3), majd még egyazon levegővétellel az hangzott el szájából, hogy Ananiás nem embereknek-, “hanem Istennek” hazudott (Apostolok Cselekedetei 5:4). Péter apostol a felülről való bölcsesség szavaival élve tehát a Szent Lelket Istennel azonosítja, mintegy egyenlőségjelet téve a két személy közé, ezzel azt állítva, hogy a Lélek és Isten valójában egy és ugyanaz.

Az Úr Jézus Krisztus ma is azt tanítja minden követőjének, hogy a Vigasztaló egy Tőle különálló személy. Miután tehát a vőlegény, testben feltámadva, tanítványai szeme láttára emelkedett fel az égbe, az Atya elküldte nekünk az Igazság Lelkét, hogy ne maradjunk árván. Maga Isten Szent Lelke Az, Aki Jézus Krisztus minden tanítását emlékezetünkbe idézi, Ő az, Aki minden igazságba elvezet minket (János 14:25–26; 15:26–27; 16:7–15). Jézus Urunk világos szavai szerint, mind az Atya, mind a Lélek, mind pedig Ő maga, egy Isten: három különálló személy a Szentháromság megbonthatatlan és belsőséges kötelékében.

A Szentháromság három személye együtt-, és mégis különálló entitásként jelenik meg Jézus Krisztus bemerítkezésénél. Miután Jézus Krisztus feljött a vízből, a Szent Lélek galamb formájában szállt le Rá, majd az Atya égi szózata emberi füleknek is hallható módon hangzott, mikor kijelentette, hogy Jézus Krisztus az Ő szerelmes Fia, Akiben gyönyörködik (Márk 1:10-11).

Mai cikkünk összegzéseként álljon itt, hogy a Biblia számos helyen személyként-, és nem valamiféle személytelen erőként nyilatkozik a Szent Lélekről. Egy személytelen erőt nem lehet megszomorítani és megríkatni (Efézusbeliekhez 4:30; Jeremiás 13:17), épp úgy, mint ahogyan egy semleges erő akarattal sem rendelkezik (1.Korinthusbeliekhez 12:4-7). Holmi erő nem vizsgálja-, nem hatja át a Teremtő Isten gondolatainak minden mélységét (1.Korinthusbeliekhez 2:10). Egy erőnek pedig nyilván közössége sem lehet a hívőkkel (2.Korinthusbeliekhez 13:14). Világos tehát, hogy a Szent Lélek, az Atyához és Fiúhoz hasonlóan, maga is egy személy. Sőt, mi több, a Biblia félreérthetetlenül állítja, hogy a Szent Lélek éppúgy Isten, mint az Atya és Jézus Krisztus.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Szent Lélek valóban Isten?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries