settings icon
share icon
Kérdés

Mi a héber ruach szó jelentése?

Válasz


A ruach héber szó jelentése: “szél”, “lehelet”, vagy “lélek”. A görög nyelvben a pneuma szónak feleltethető meg. A Szent Lélekre mutató igerészekben mindkét kifejezéssel sűrűn találkozunk. A héber szó legeleső bibliai említésére már Mózes első könyvének második igeversében sor kerül. Így olvassuk az Igét: “...Isten Lelke lebeg vala a vizek felett” (1.Mózes 1:2). Az 1.Mózes 6:17 igehelyen pedig “élő lélek”-, vagy “élő lehelet”- ként fordítják a ruach szót, az 1.Mózes 8:1-ben pedig azt láthatjuk, hogy a “szél” szó helyén, amit Isten az özönvíz elapasztására küldött, az eredeti héber változatban szintén a ruach áll. Mindent egybevetve a héber textusban több, mint 400 alkalommal találkozunk ezzel a kifejezéssel.

Mikor az Ószövetség “az Úr Lelke”, vagy “az Isten Lelke” szókapcsolatokat használja, akkor a “Lélek” szó helyén többnyire a ruach áll. Mikor azonban a ruach szót nem közvetlenül Istennel hozzák kapcsolatba, akkor általában az ember lelkét jelöli. A szó tehát jelentheti az ember tulajdonképpeni lelkét, vagyis lényének azt a nem anyagi részét, amely szellemével rokon, de vonatkozhat az adott személy természetére, érzelmi állapotára, vagy aktuális kedélyállapotára is (korunk magyar nyelvhasználatában az utóbbiakat a lelkület szóval fejezhetnénk ki – a fordító megjegyzése). A ruach szó “szél” vagy “lehelet” jelentése fizikai értelemben vett szelet vagy leheletet is jelölhet, de átvitt értelemben is jelentést hordoz, mint például a “telhetetlen lélek” (lásd Példabeszédek 28:25) kifejezésben.

Isten ruach-ja maga minden élet forrása. Az isteni ruach Az, Aki életet lehel a teljes teremtésbe. Minden további nélkül kijelenthetjük tehát, hogy Isten ruach-ja teremtett minden létező (nem-isteni) ruach-ot. Minden élőlény Isten Teremtő Szent Lelkétől kölcsönzi saját életének leheletét, vagyis a lelkét. Erről Mózes így tesz bizonyságot: “Az Úr, a minden test lelkének Istene...” (4.Mózes 27:16), de látszólag már Jób is jól értette ezt a mély igazságot, mikor így szólt: “...mindaddig, a míg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehellete [ruach] van az én orromban” (Jób 27:3 – betoldva). Később Elihu pedig a következő szózatot intézte Jóbhoz és teljes hallgatóságához: “Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet” (Jób 33:4).

Mikor Isten megígéri, hogy a Messiást személyesen az Ő Szent Lelke fogja erővel és dicsőséggel felruházni, akkor a Ruach Yahweh kifejezést használja: “A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke” (Ézsaiás 11:2; lásd még Ézsaiás 42:1). Ez a prófécia Jézus Krisztusban vált valóra. A Jordán folyóban való megkeresztelésekor Keresztelő János “...látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá [azaz Jézus Krisztusra] szállani” (Máté 3:16 – betoldva).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a héber ruach szó jelentése?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries