settings icon
share icon
Kérdés

Mire vonatkozik az irgalmasság lelki ajándéka?

Válasz


Jézus hegyi beszédében az egyik boldogmondás így hangzik: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek" (Máté 5:7). Irgalmasságot akkor tanúsítunk, amikor Isten lelke vezérlésével magatartásunkkal, szavainkkal és tetteinkkel könyörületet fejezünk ki. Többről van szó, mint együttérzésről; ez egy cselekvő szeretet. Az irgalom célja, hogy betöltse mások azonnali szükségleteit, és enyhítse szenvedésüket, magányukat és gyászukat. Nagylelkű és áldozatkész szolgálat révén betölti a testi, érzelmi, anyagi vagy lelki szükségleteket. Az irgalom az elesettek, szegények, kizsákmányoltak és elfeledettek bajnoka, és gyakran közbenjár érdekükben.

A Máté 20:29-34-ben jó példát találunk erre. „Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: "Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!" A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották: "Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!" Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: "Mit akartok, mit tegyek veletek?" Ők így feleltek: "Azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk." Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt." Figyeljük meg, hogy a vakok nem egy érzéssel azonosították az irgalmasságot, hanem egy tettel. Testi fogyatékosságuk abból állt, hogy nem láttak, ezért számukra az volt az irgalom tette, hogy Krisztus közbenjárt, hogy visszakapják látásukat. Az irgalom több egy érzésnél, azt mindig egy tett követi.

Ezt az ajándékot aktív szolgálat révén kell megélni, ugyanakkor az is része a dolognak, hogy örömmel tegyük, amit teszünk (Róma 12:8). Ami azt illeti, mindnyájunknak irgalmasnak kell lennünk. Jézus azt mondja a Máté 25:40-ben: „amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." A Máté 5:7 irgalmat ígér azoknak, akik irgalmasságot mutatnak mások iránt. Lelki halottakként és vak bűnösökként semmivel sem vagyunk különbek a két vaknál a Máté 20-ban. Ahogy a vakok teljes mértékben csak Krisztus könyörületességére hagyatkozhattak, hogy visszanyerjék látásukat, ugyanúgy nekünk is így kell felkiáltanunk: „Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk" (Zsoltárok 85:7, Károli)! Ennek az alapigazságnak a megértése, miszerint reménységünk csakis Krisztus irgalmán nyugszik, nem pedig a mi érdemeinken, arra kellene ösztönözzön minket, hogy kövessük Krisztus példáját a könyörületes szolgálatban, és tanúsítsunk irgalmasságot mások iránt, ahogy Jézus is tette velünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mire vonatkozik az irgalmasság lelki ajándéka?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries