settings icon
share icon
Kérdés

A szellemi ajándékok áttekintése – mely szellemi ajándékokat említi a Biblia?

Válasz


Mielőtt jelen cikkünkben áttekintjük a szellemi ajándékokat, azt a két görög kifejezést vizsgáljuk meg közelebbről, melyek a Lélek ajándékainak leírására használatosak. A pneumatika szó az ajándékok valós forrására, azaz Isten Szent Lelkére (pneuma) utal. A charismata kifejezés pedig annak a tényére világít rá, hogy mindezen ajándékokban kizárólag Isten kegyelméből (charis) részesülhetünk. A szellemi ajándékokat tehát Isten szuverén döntése szerint kaphatjuk kegyelemből, azokat sosem mi érdemeljük ki, vagyis azok nem személyes képességeink és eredményeink függvénye. Az ajándékokat Isten Szent Lelke adja, így azok a Jézus Krisztusban kapott új életünk részei, ennélfogva merőben eltérhetnek azoktól a vélt erősségeinktől, melyekbe megtérésünk előtt kapaszkodtunk, mint ahogyan azon vágyainktól is, melyek életünket meghatározták. A Korinthusbeliekhez írt első levél 12:4-7 igerésze így magyarázza ezt: “A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.” Míg tehát az egyes hívők kegyelmi ajándékai eltérnek egymástól, addig általánosan igaz, hogy minden szellemi ajándék célja és rendeltetése az, hogy Jézus testét (azaz a természetfeletti egyházat) építse, és hogy Isten dicsőségét öregbítse.

A mai témánkat illető három fő igerészünk (Rómabeliekhez 12:6–8; 1.Korinthusbeliekhez 12:4–11; 1.Péter 4:10–11) rövid vizsgálata segítségünkre lesz abban, hogy világosabban felismerjük Isten szellemi ajándékainak célját.

Az egyik dolog, ami jól kitűnik a fenti igékből az, hogy a szellemi ajándékok széles skálán mozognak. A Pál apostol által közvetített Rómabeliekhez írt levél 12. fejezete más ajándékokat sorol fel, mint a Korinthusbeliekhez írt első levél 12. fejezete. Mikor pedig Péter apostol listázza a szellemi ajándékokat (1.Péter 4:10-11), akkor nem egyesével említi őket, hanem szélesebb csoportokként hivatkozik rájuk. A Bibliában megtalálható szellemi ajándékok között szerepel a prófétálás, a bölcsesség, az ismeret, a hit, a gyógyítás, a tanítás, a buzdítás, az adás/adakozás, de mások szolgálta, és a mások felé való kegyelem tanúsítása, úgy mint a nyelveken szólás-, és nyelvek értelmezésének képessége, vagy a bölcs ítélethozatal képessége is. Bármilyen területre is szóljon, az adott ajándék mindig hibátlanul illeszkedik a többi szellemi ajándékhoz, hiszen közösen harmonizálják és tökéletesítik az egy egységben létező test tagjainak működését (Rómabeliekhez 12:5).

Mikor a szellemi ajándékokról készítünk átfogó áttekintőt, akkor érdemes előbb meghatározni, majd számba venni a szóban forgó ajándékokat. A Rómabeliekhez 12. fejezet legalább hetet-, míg az 1.Korinthusbeliekhez 12. kilencet sorol fel. E lajstromok között vannak átfedések, továbbá arra is léteznek konkrét igei utalások, hogy a felsoroltaknál több ajándék létezik.

A következőkben a szellemi ajándékok rövid összegzését (a “How Many Spiritual Gifts Are There?” című írás alapján) láthatjuk, amint azt Dr. Larry Gilbert állította össze.

1. Csodatevő képességek

• Apostoli elhívás (1. Korinthusbeliekhez 12:28; Efézusbeliekhez 4:11)

• Nyelveken szólás (1.Korinthusbeliekhez 12:10, 28, 30)

• Értelmezés (1.Korinthusbeliekhez 12:10, 30)

• Csodák (1.Korinthusbeliekhez 12:10, 28)

• Gyógyulás (1.Korinthusbeliekhez 12:9, 28)

2. Felvértező ajándékok

• Hit (1.Korinthusbeliekhez 12:9)

• Értelem (1.Korinthusbeliekhez 12:10)

• Bölcsesség (1.Korinthusbeliekhez 12:8)

• Ismeret (1.Korinthusbeliekhez 12:8)

3. A gyülekezet építésére szolgáló ajándékok

• Evangelizálás: másokat a Szent Lélektől lángoló szenvedéllyel Krisztus megmentő hitére vezetni (Efézusbeliekhez 4:11)

• Prófécia: bátran és határozottan hirdetni Isten igazságát (Rómabeliekhez 12:6; Efézusbeliekhez 4:11; 1.Korinthusbeliekhez 12:10, 28)

• Tanítás: pontosan és egyszerűen visszaadni Isten Igéjének minden igazságát (Rómabeliekhez 12:7; 1. Korinthusbeliekhez 12:28)

• Bátorítás: másokat tettre, hasznos cselekedetre buzdítani (Rómabeliekhez 12:8)

• Pásztorolás: felvigyázni, edzeni, etetni, vezetni Isten népét (Efézusbeliekhez 4:11)

• Szolgálat: gyakorlati segítségnyújtás szellemi és testi téren (Rómabeliekhez 12:7; 1.Korinthusbeliekhez 12:28)

• Könyörületesség: a szükséget szenvedőkkel való azonosulás, az ő vigasztalásuk (Rómabeliekhez 12:8)

• Adakozás: anyagi és időbeli források biztosítása Jézus Krisztus testének gyarapodására, szellemi rendeltetésének beteljesítésére (Rómabeliekhez 12:8)

• Kormányzat: elöljárás, előmozdítás, szervezés, vezetés (Rómabeliekhez 12:8; 1 Korinthusbeliekhez 12:28)

Az 1.Péter 4:9–11 igerészben Péter apostol a gyülekezeti szellemi ajándékok két főbb csoportját említi:

1. Az ún. “szólás-ajándékok”, ami az evangelisták, próféták, igemagyarázók, és lelki pásztorok Istentől kapott ajándékait foglalja magába.

2. Az ún. “szolgálati-ajándékok”. Az ilyen szellemi ajándékokkal megáldott emberek Krisztusra éppen abban hasonlítanak, hogy ők sem azért jöttek, hogy kiszolgálják őket, hanem hogy ők szolgáljanak másokat (Márk 10:45). Saját igényeiket - Isten kegyelméből - félre tudják tenni, hogy mind jobban gondoskodhassanak mások szükségeiről. A szolgálati-ajándékokat sok lelki pásztor, imaharcos, diakónus, adakozó, és számos más szolgálatot teljesítő testvér testesíti meg.

A Biblia világosan adja tudtunkra, hogy a szellemi ajándékokat jól meghatározott céllal kaptuk. A Rómabeliekhez 12:8 igerész arra is felszólít minket, hogy különböző ajándékainkat Isten jellemével és kinyilatkoztatott akaratával összhangban, “szelídséggel”, “szorgalmatossággal”, és “vidámsággal” vessük be. Az 1.Korinthusbeliekhez 12:24-25 pedig a következőre világít rá: “...az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.” Az 1.Péter 4:11-ben az ajándékok rendeltetésére is fény derül, ami nem más, mint “hogy [Isten] mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által...” (1.Péter 4:11 – betoldva).

EnglishVissza a magyar oldalra

A szellemi ajándékok áttekintése – mely szellemi ajándékokat említi a Biblia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries