settings icon
share icon
Kérdés

Mire vonatkozik a tanítás lelki ajándéka?

Válasz


A tanítás lelki ajándéka egyike a Szentlélek ajándékainak (Róma 12:6-8, 1Korinthus 12:28, Efezus 4:1-12). Ezt az ajándékot a Szentlélek adja, hogy felkészítsen egyéneket a Biblia igazságainak hatékony kommunikálására mások felé. Leggyakrabban, de nem mindig, a gyülekezet kontextusában alkalmazzák. A tanítás ajándéka Isten igéjének elemzését és hirdetését, valamint a jelentés, kontextus és a hallgatók életére vonatkozó alkalmazás magyarázatát foglalja magában. Tehetséges tanító az, akinek egyedi képessége van az ismeret átadására, közvetítésére, különösen a hit kérdéseit és a Biblia igazságait illetően.

Isten azért adta a lelki ajándékokat, hogy az egyházat építsék. Pál arra biztatta a korinthusi gyülekezetet, hogy Krisztus egyházának építésére törekedjenek, mondván, hogy mivel nagyon vágynak a lelki ajándékokra, „azon igyekezzetek, hogy elsősorban a helyi gyülekezet építésére, megerősítésére szolgáló ajándékok működjenek közöttetek" (1Korinthus 14:12, Egyszerű). A lelki ajándék (görögül kharizmata) egy természetfeletti, istenadta képesség, amelynek Krisztus testének épülését kell szolgálnia. Isten a maga jótetszéséből osztja ezeket, és nem lehet őket kiérdemelni. Noha a lelki ajándékok fejleszthetőek, gyakorlásukhoz szükség van egy természetfeletti képességre. Egyik ilyen ajándék a tanítás.

A tanításra használt görög szó a didaszkalosz, melynek jelentése: oktatni, útbaigazítani. A tanításra számos példát találunk az egész Bibliában. Maga Jézus volt a nagy Tanító, és Jézus azt parancsolta a tanítványoknak, hogy „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (Máté 28:19-20). Jézus azt parancsolta a tanítványoknak, hogy tanítsanak meg mindent az új tanítványoknak, amit parancsolt nekik, utat mutatván a tanításban és szent életben egyaránt. Krisztus szolgáinak nem az emberek utasításait vagy a saját vagy mások gondolatait kell hirdetniük, hanem csakis azt, amit Krisztus rendelt el.

A tanítás ajándéka számos kontextusban alkalmazható: vasárnapi iskolában, bibliaiskolában, főiskolán, teológián és otthoni bibliatanulmányozás során. A tanítással megáldott személy taníthat egyéneket vagy csoportokat egyaránt. A tanítás természetes adottságával rendelkező egyén szinte bármit képes tanítani, de aki a tanítás lelki ajándékával bír, a Biblia tartalmát oktatja. Taníthatja egy egész könyv egységes üzenetét, vagy lebonthatja a könyvet kisebb szakaszokra vagy versekre. Semmilyen új anyag nem születik attól, akinek a tanítás ajándéka adatott. A tanító pusztán elmagyarázza vagy kifejti a Biblia szövegének jelentését.

A tanítás a Szentlélek természetfeletti ajándéka. Aki nem rendelkezik ezzel az ajándékkal, megértheti a Bibliát, amikor hallja vagy olvassa, de nem tudja úgy elmagyarázni, ahogy egy olyan személy, aki rendelkezik vele. Noha lehet fejleszteni, a tanítás lelki ajándékát nem lehet tanulni vagy megszerezni, mint egy egyetemi képzés esetében. Egy doktori címmel igen, de a tanítás ajándékával nem rendelkező egyén kevésbé lesz képes olyan jól magyarázni a Bibliát, mint egy oklevél nélküli, de a tanítás ajándékával rendelkező személy.

Az Efezus 4:11-12-ben Pál felsorolja a gyülekezetet építő alapvető ajándékokat. Az ajándékok arra valók, hogy a Krisztus testét építsék. A 11. versben a tanítókat együtt említi a lelkipásztorokkal. Ez nem feltétlenül jelent egy ajándékot, de azt sugallja, hogy a pásztor tanító is. A pásztorra használt görög szó a poiemén, melynek jelentése: juhokat pásztorolni. Az a lelkész, aki a rábízottjaival törődik olyan, mint a juhász, aki a juhairól gondoskodik. Ahogy a juh pásztor gondoskodik az állatok táplálékáról, úgy a lelkipásztornak is felelőssége Isten igéjének lelki táplálékát tárni a nyája elé.

A tanítás ajándékának használata a gyülekezet épülését szolgálja, hiszen az emberek Isten igéjét hallgatják, megértik, hogy mit jelent, és alkalmazzák az életükre. Isten sokakat megáldott ezzel az ajándékkal, hogy másokat a hitükben erősíthessenek, és segítsenek nekik növekedni bölcsességben és ismeretben (2Péter 3:18).

Honnan tudhatom, hogy a tanítás ajándékával rendelkezem? Kérd Istent, hogy adjon lehetőséget tanítani vasárnapi iskolában vagy bibliaórán egy tehetséges vezető felügyeletével és irányításával. Ha úgy látod, hogy jól el tudod magyarázni a bibliai üzenetet, és mások jól reagálnak rá, akkor valószínűleg megvan ez az ajándékod, és kérd Istent, hogy adjon még több lehetőséget, hogy használhasd és fejleszthesd ezt az ajándékot.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mire vonatkozik a tanítás lelki ajándéka?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries