settings icon
share icon
Kérdés

Mit takar a Lélek lakozása kifejezés?

Válasz


A Szentlélek lakozása az, ami által Isten állandó lakozást vesz a Jézus Krisztusban hívő személy testében. Az Ószövetségben a Lélek jött és ment a szenteket illetően, felruházta őket egy adott szolgálatra, de nem szükségszerűen maradt velük (ld. Bírák 15:14, 1Krónikák 12:18, Zsoltárok 51:11, Ezékiel 11:5). Jézus felfedi a tanítványainak, hogy milyen szerepet fog betölteni az igazság Lelke az életükben: „nálatok lakik, sőt bennetek lesz" (János 14:17). Pál apostol ezt írta: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben" (1Korinthus 6:19-20).

Ezek a versek azt mondják, hogy a Jézus Krisztusban hívő személyben a Szentháromság harmadik személye, a Szentlélek, benne lakozik. Amikor egy személy elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, a Szentlélek Isten életét, az örök életet adományozza a hívőnek, amely élet igazából Istennek a maga valósága (Titusz 3:5, 2Péter 1:4), és a Szentlélek lelkileg belé költözik. A hívő teste egy templomhoz hasonlít, ahol a Szentlélek lakik. Ez a kép segít megérteni, mit jelent a Szentlélek lakozása. A templom szó a szentek szentjére utal, az ószövetségi szent sátor belső szentélyére. Ott az Isten jelenléte egy felhőben jelent meg a főpap előtt, aki évente egyszer ment be a szentek szentjébe. Az engesztelés napján a főpap elhozta egy leölt állat vérét, és ráhintette a szövetség ládájának kegyelmi trónjára. Ezen a különleges napon Isten megbocsátást adott a főpapnak és népének.

Ma nincs templom Jeruzsálemben, és az állatáldozatok is megszűntek. A hívő vált a Szentlélek Isten belső szentélyévé, hiszen a hívő megszentelődött és megbocsátást nyert Jézus Krisztus vére által (Efezus 1:7). A hívő lesz Isten Szentlelkének otthona. Ami azt illeti, a Szentírás azt is mondja, hogy lelkileg Krisztus (Kolossé 1:27) és az Atya Isten (1János 4:15) is – a teljes Szentháromság – a hívőben lakik.

Mivel a Szentlélek a hívőben lakik, olyan dolgokat eredményez, amelyek megváltoztatják az illető életét.

1. A Lélek egy bűneiben halott lélekbe költözik, és új életet ad neki (Titusz 3:5). Ez az az újjászületés, amelyről Jézus beszélt a János 3:1-8-ban.

2. A bennünk lakozó Lélek meggyőzi a hívőt, hogy az Úrhoz tartozik, és Isten örököse, és örökös-társa Krisztusnak (Róma 8:15-17).

3. A bennünk lakozó Lélek az új hívőt Krisztus egyetemes egyházának tagjává teszi. Az 1Korinthus 12:13 szerint ez a Lélek keresztsége.

4. A bennünk lakozó Lélek lelki ajándékokkal látja el a hívőt (ezek istenadta képességek a szolgálat végzésére), hogy az egyházat építsék, és hatékonyan tudják végezni szolgálatukat az Úr dicsőségére (1Korinthus 12:11).

5. A bennünk lakozó Lélek segít a hívőnek megérteni és a mindennapjaira alkalmazni a Szentírást (1Korinthus 2:12).

6. A bennünk lakozó Lélek gazdagabbá teszi a hívő imaéletét, és közbenjár érte imádságban (Róma 8:26-27).

7. A bennünk lakozó Lélek felruházza az engedelmes hívőt, hogy Krisztusnak éljen, és az Ő akaratát hajtsa végre (Galata 5:16). A Lélek az igazságosság útján vezeti a hívőt (Róma 8:14).

8. A bennünk lakozó Lélek azzal bizonyítja, hogy új életünk van, hogy a Lélek gyümölcsét termi bennünk (Galata 5:22-23).

9. Amikor a hívő vétkezik, a bennünk lakozó Lélek megszomorodik (Efezus 4:30), és meggyőzi a hívőt, hogy vallja meg bűnét az Úrnak, hogy a kapcsolat helyreállhasson (1János 1:9).

10. A bennünk lakozó Lélek elpecsételi a hívőt a megváltás napjára, és garantálja, hogy ez után az élet után a hívő az Úr jelenlétébe kerüljön (Efezus 1:13-14).

Amikor elfogadjuk Krisztust személyes Megváltónkként (Róma 10:9-13), a Szentlélek lakozást vesz a szívünkben, és egy teljesen új életet ad, amelyet szeretetben, közösségben és az Úr szolgálatában tölthetünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit takar a Lélek lakozása kifejezés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries