settings icon
share icon
Kérdés

Van a lelki ajándékokról egy lista?

Válasz


Ami azt illeti, három listát is találunk a „Lélek ajándékairól", azaz a lelki (kegyelmi) ajándékokról. A három fő igeszakasz, amely a lelki ajándékokat sorolja fel a Róma 12:6-8, az 1Korinthus 12:4-11 és az 1Korinthus 12:28. A Róma 12-ben említett lelki ajándékok a prófétálás, szolgálat, tanítás, bátorítás, adakozás, vezetés és könyörületesség. Az 1Korinthus 12:4-11-ben található listán szerepel a bölcsesség igéje, az ismeret igéje, hit, gyógyítás, csodatevő erő, prófétálás, lelkek megkülönböztetése, nyelveken szólás, nyelveken szólás magyarázata. Az 1Korinthus 12:28 a gyógyítást, támogatást, vezetést és különféle nyelveken szólást tartalmazza. Az alábbiakban a különböző ajándékok rövid leírása található:

Prófétálás: a prófétálásnak vagy próféciának fordított görög szó mindkét igeszakaszban az isteni akarat hirdetését, kinyilvánítását, Isten céljának magyarázatát vagy Isten igazságának bármilyen formában történő megismertetését jelenti, melynek célja az emberek befolyásolása. A jövőt josló jelentéstöbbletet valamikor a középkorban kapta a szó, és szöges ellentétben áll más igeszakaszokkal, amelyek elítélik a jóslást és a jövőbeli események előrejelzését (ApCsel 16:16-18).

Szolgálat: a görög diakonian szó fordítása, amelyből a diakónus szó is származik. Jelentése: bármilyen szolgálat, a szükséget szenvedők bárminemű segítése gyakorlati módon.

Tanítás: ez az ajándék Isten igéjének elemzését és hirdetését; a jelentés, kontextus és a hallgatók életére vonatkozó alkalmazás magyarázatát foglalja magában. Tehetséges tanító az, akinek egyedi képessége van az ismeret átadására, közvetítésére, különösen a hit kérdéseit illetően.

Bátorítás, buzdítás: ez az ajándék azokban nyilvánul meg, akik folyamatosan arra intenek másokat, hogy figyeljenek Isten igazságaira és azokban járjanak. Ide tartozik mások helyreigazítása, építése az által, hogy erősítik a hitben gyengéket vagy vigasztalják a nehézségekkel küszködőket.

Adakozás: a bőkezű adakozók örömmel megosztják másokkal, amijük van, legyen szó akár anyagi, tárgyi javakról vagy éppen idejükről, figyelmükről. Az adakozó mások szükségleteit tartja szem előtt, és keresi a lehetőséget, hogy megoszthassa javait, pénzét és idejét azokkal, akiknek erre szükségük van.

Vezetés: a tehetséges vezető a többi gyülekezeti tagot irányítja, vezeti vagy igazgatja. A kifejezés szó szerinti jelentése „irányít", és a hajó irányításának a képét hordozza magában. Aki a vezetés ajándékával rendelkezik, az bölcsen és könyörületesen irányít másokat, és példamutatóan a Lélek gyümölcsét jeleníti meg az életében.

Könyörületesség: szorosan kapcsolódik a buzdítás ajándékához. A könyörületesség ajándéka azokban nyilvánul meg, akik együttérzést és érzékenységet tanusítanak a szenvedők iránt, és vágyat éreznek arra, hogy lehetőségeikhez mérten enyhítsenek mások gyötrelmein.

Bölcsesség igéi: az a tény, hogy ezt az ajándékot az „ige" szóval fejezik ki arra utal, hogy a beszéddel kapcsolatos ajándékról van szó. Annak a személynek az ajándéka, aki megérti és hirdeti a biblia igazságait, hogy azokat helyesen tudjuk alkalmazni a különböző élethelyzetekben.

Ismeret igéje: ez egy másik, a beszéddel kapcsolatos ajándék, amely az igazságnak olyan mértékű megértését jelenti, amely csak isteni kijelentés által érhető el. Azok, akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, megértik Isten dolgainak mélységét és az ige titkait.

Hit: bizonyos mértékben minden hívő rendelkezik hittel, mivel ez egyike azon ajándékoknak, amelyeket a Lélek ad mindenkinek, akik hitben Krisztushoz fordulnak (Galata 5:22-23). A hit kegyelmi ajándéka azokban jut kifejeződésre, akik erős és rendíthetetlen bizalommal viseltetnek Isten, az igéje, az ígéretei és az imádság ereje iránt.

Gyógyítás: noha Isten ma is gyógyít, az a képesség, amely által csodálatos módon emberek eszközöltek gyógyításokat, az első század apostolaira korlátozódott, hogy az isteni üzenetük hitelességet nyerjen. A mai keresztyének nem rendelkeznek azzal az erővel, amellyel betegeket lehet gyógyítani és halottakat támasztani. Ha rendelkeznének, akkor a kórházak és halottasházak tele lennének az ilyen emberekkel, hogy kiürítsék az ágyakat és koporsókat.

Csodatevő erő: ez is egy ideiglenes jelajándék volt, amely olyan események előidézésére tett alkalmassá, amelyeket kizárólag Isten hatalmával lehetett magyarázni. Ilyen ajándéka volt többek közt Pálnak (ApCsel 19:11-12), Péternek (ApCsel 3:6), Istvánnak (ApCsel 6:8) és Fülöpnek (ApCsel 8:6-7).

A lelkek megkülönböztetése: bizonyos személyek egyedi képességgel rendelkeznek arra, hogy megkülönböztessék Isten igazi üzenetét a hitetőétől, a Sátánétól, akinek egyik módszere a megtévesztő és hamis tanítások terjesztése. Jézus azt mondta, hogy sokan lesznek, akik az Ő nevében sokakat meg fognak téveszteni (Máté 24:4-5), de Isten az Egyháznak adja a lelkek megkülönböztetétésének ajándékát, hogy ezzel megóvja az ilyen hitetőktől.

Nyelveken szólás: a nyelvek ajándéka egyike az ideiglenes jelajándékoknak, amelyekkel a korai egyház rendelkezett, hogy az evangélium az egész világon terjedhessen minden nép között és minden nyelven. Ennek az ajándéknak a hordozói képesek voltak olyan nyelven beszélni, amelyet korábban a beszélők nem ismertek. Az ajándék hitelesítette az evangélium üzenetét és hirdetőjét, hogy valóban Istentől származnak. A „nyelvek nemei" (Károli) vagy „nyelveken szólás különféle fajtái" kifejezés kizárja azt a lehetőséget, hogy a nyelveken szólás ajándéka az egyén személyes imanyelve lenne.

A nyelveken szólás magyarázata: aki ezzel az ajándékkal bírt, képes volt megérteni az adott nyelvet, noha korábban nem ismerte a beszélő által használt nyelvet. A nyelvek magyarázója közvetítette az üzenetet a többiek számára, hogy mindenki megérthesse.

Segítés: a könyörületesség ajándékához szorosan kapcsolódik a segítségnyújtás. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, együttérzően és könyörülettel telve nyújtanak segítséget a többi gyülekezeti tagnak. Ez a gyakorlatban nagyon széles skálát fed le. Legfőképpen az az egyedi képesség tartozik ide, amellyel a kétely, félelem és más lelki harc sújtotta egyéneket tudják beazonosítani, és az ilyenekhez kedves szavakkal, megértő és együttérző módon tudnak közeledni, és a Szentírás igazságait meggyőzően és szeretetteljesen tudják átadni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Van a lelki ajándékokról egy lista?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries