settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan ismerhetem fel a Szentlélek vezetését?

Válasz


Mielőtt Jézus visszament volna a mennybe, azt mondta a tanítványoknak, hogy elküld valakit, aki tanítani és vezetni fogja azokat, akik benne hisznek (ApCsel 1:5, János 14:26, 16:7). Jézus ígérete kevesebb mint két héten belül beteljesedett, mikor is pünkösd napján a Szentlélek nagy erővel a hívőkre szállt (ApCsel 2). Így, amikor valaki Krisztusba veti a hitét, a Szentlélek azonnal állandó részévé válik az egyén életének (Róma 8:14, 1Korinthus 12:13).

A Szentléleknek több funkciója van. Nemcsak lelki ajándékokat osztogat belátása szerint (1Korinthus 12:7-11), hanem megvigasztal (János 14:16), tanít (János 14:26), és az ígéret pecsétjeként a szívünkön marad addig a napig, míg Jézus vissza nem jön (Efezus 1:13, 4:30). A Szentlélek ugyanakkor a vezető és tanácsadó szerepét is betölti, kijelentvén számunkra Isten igazságát, és megmutatva, merre kell mennünk (Lukács 12:12, 1Korinthus 2:6-10).

De hogyan ismerhetjük fel a Lélek vezetését? Hogyan különböztetjük meg a saját gondolatainkat az Ő vezetésétől? Végül is, a Szentlélek nem szól hozzánk hallható szóval. Ehelyett a lelkiismeretünkön keresztül (Róma 9:1) és más halk, finom módokon vezet.

Egyik legfontosabb módja a Szentlélek vezetésének felismerésére az, ha ismerjük Isten igéjét. A Biblia a bölcsesség végső forrása, ami az életvitelünket illeti (2Timóteus 3:16), és a hívőknek kutatniuk kell a Szentírást, elmélkedniük felette, és meg kell tanulniuk belőle részeket (Efezus 6:17). Az ige „a Lélek kardja" (Efezus 6:17), és a Lélek arra használja, hogy szóljon hozzánk általa (János 16:12-14), és kijelentse Isten akaratát az életünkre nézve. Ezen kívül, amikor a leginkább szükségünk van rá, konkrét igeverseket juttat eszünkbe (János 14:26).

Isten igéjének ismerete segíthet eldönteni, hogy a vágyaink a Szentlélektől valók-e vagy sem. Hajlamainkat össze kell vetnünk a Szentírással, ugyanis a Szentlélek semmi olyanra nem fog késztetni, ami ellentmond Isten igéjének. Ha ellentmond a Bibliának, akkor nem a Lélektől való, és figyelmen kívül kell hagynunk.

Fontos ugyanakkor, hogy folyamatosan imádkozzunk az Atyához (1Thesszalonika 5:17). Ezáltal nemcsak megnyílik a szívünk és elménk a Szentlélek vezetésére, hanem arra is lehetőséget ad, hogy a Lélek a nevünkben szóljon: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért" (Róma 8:26-27).

Egy másik mód annak megállapítására, hogy a Lélek vezetését követjük-e az, ha a gyümölcs jeleit nézzük (Galata 5:22). Ha Lélekben járunk, folyamatos növekedést és érettséget tapasztalunk ezekben a tulajdonságokban, és mások számára is nyilvánvalóak lesznek.

Fontos megjegyezni, hogy rajtunk múlik, hogy engedünk-e a Lélek vezetésének vagy sem. Ha ismerjük Isten akaratát, de nem követjük, ellenállunk a Lélek munkájának az életünkben (ApCsel 7:51, 1Thesszalonika 5:19), és ha a magunk útját akarjuk járni, az megkeseríti a Szentlelket (Efezus 4:30). A Lélek soha nem fog bűnre vezetni. A szokássá vált bűnök megakadályoznak abban, hogy meghalljuk, mit akar a Szentlélek mondani az ige által. Ha összhangba kerülünk Isten akaratával, és megvallást követően elfordulunk a bűntől, illetve rendszeresen imádkozunk és olvassuk Isten igéjét, akkor fel fogjuk ismerni a Lélek vezetését, és követni fogjuk azt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan ismerhetem fel a Szentlélek vezetését?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries