settings icon
share icon
Kérdés

Mi a pneumatológia?

Válasz


A pneumatológia a Szent Lélek - azaz a Szentháromság harmadik személyének - tanulmányozását jelenti a Biblia fényében. A Szent Lélek személyét illető számos fontos kérdésre találunk választ az Istentől ihletett Igében:

Kicsoda, vagy micsoda az a Szent Lélek? A Szent Lélek személyazonosságát illetően igen sok hamis elképzelés él a fejekben. Egyesek valami misztikus erőként tekintenek rá. Mások szerint a Szent Lélek egy olyan személytelen erő, melyet maga Isten tesz hozzáférhetővé Jézus Krisztus minden követője számára. De mit mond Isten Igéje, a Biblia, a Szent Lélekről?

Pontosan mikor, és hogyan kapjuk meg a Szent Lelket? Ez a téma azért is annyira sokat vitatott, mert sokan egyszerűen helytelenül értelmezik a Szent Lélek életünkben végzett szolgálatát. A Szent Lélek már megtérésünk pillanatában lakozást vesz szívünkben, már akkor ajándékba kapjuk Őt. A Szent Lélekkel való betöltekezés azonban minden keresztény ember életében egy előrehaladó folyamat.

Mit jelent a Szent Lélek keresztsége? A Szent Lélek keresztségét talán úgy írhatjuk le a legtalálóbban, mint az a munkát, mely által-, és melynek következtében Isten a megtérés pillanatában egységbe kovácsolja a hívőt Jézus Krisztussal és más hívekkel (Krisztus teste – a nem ember által épített egyház).

Hogyan töltekezhetünk be Szent Lélekkel? Először is fontos különbséget tennünk aközött, hogy Isten Szent Lelke lakozást vesz bennünk, valamint a Vele való betöltekezés között. A Szent Lélek folyamatos jelenléte nem csupán egy pár szuper-keresztyény előjoga, hanem minden egyes újjászületett embertársunk Istentől kapott, feltétel nélküli ajándéka. A Szent Lélekkel való betöltekezésre való felszólítás, mint ahogyan azt az Efézusbeliekhez írt levél 5:18 igehelyen találjuk, ezzel szemben egy olyan folyamat, melynek kiteljesedésében Istennek való engedelmességünk is szerephez jut.

A Szent Lélek csodatevő erői vajon napjainkban is működnek még? Kétség sem férhet hozzá, hogy a Szent Lélek tetszése szerint képes csodatevő erőit Isten emberi szolgáiban megjeleníteni. A kérdés inkább az, hogy ezen csodás ajándékait még napjainkban is úgy osztja-e, mint rég letűnt napokban, a korai egyház idejében. Ezen kérdés további tisztázása végett lásd kapcsolódó szócikkünket “Mit jelent a kontinualizmus” címmel. Mindenekelőtt azonban jelen esetben is le szeretnénk szögezni, hogy a Szent Lélek saját belátása szerint osztja ajándékait (1.Korinthusbeliekhez 12:7-11), így halandó emberek esetleges teológiai nézetei éppoly kevéssé korlátozzák Őt ebben, mint ahogyan az adott csodatevő erők sem az azokat pillanatnyilag birtokló személytől-, hanem kizárólag Isten személyétől függnek.

A Szent Lelket illetően számos keresztény testvérünk kapaszkodik nem-biblikus tanokba. Egyesek szerint a Szent Lélek egy Istentől kapott erő vagy hatalom. Ez a nézet a Biblia tanításával össze nem egyeztethető, így gyorsan el is oszlik az Ige fényében. A bibliai pneumatológia egyértelműen rámutat arra a tényre, hogy a Szent Lélek tudattal, érzelmekkel, és saját szabad akarattal rendelkező személy. Éppúgy, mint ahogyan az Úr Jézus Krisztus is egy személy, úgy az Őt “helyettesítő”-, a minket tyúkanyó módjára istápoló (lásd 1.Mózes 1:2 “lebegett” - Strongs H7363) és vigasztaló, földünkre szent és illatos olaj hasonlatosságára kiöntetett Lelke is az (János 14:16-26; 15:26; 16:7). Isten Szent Lelkét már a megtérésünk (és nem az esetleges bemerítkezésünk) pillanatában ajándékba kapjuk (Rómabeliekhez 8:9), hogy onnantól fogva örök pecsétje és közbenjárója legyen (Efézusbeliekhez 1:13-14) a reménység minden szabadsággal koronázott foglyának, Jézus Krisztus minden kegyeltjének. A pneumatológia tana segítségünkre van abban, hogy jobban megértsük Isten hatalmas valóját, hogy mind inkább felismerjük, hogy Isten Szent Lelke micsoda alapvető szerepet játszik mindennapi életünkben, így már magában a megtérésünkben is.

A bibliai pneumatológia beható tanulmányozása nagy nyereséggel kecsegteti a keresztény testvéreket. A Szentírás hasábjain szemtől szemben találkozhatunk a Szentháromság harmadik személyével, Isten Szent Lelkével, és átélhetjük felénk való személyes és belsőséges szolgálatát. Őáltala ismerhetjük meg Isten irántunk való múlhatatlan szeretetét, “mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk” (Rómabeliekhez 5:5). A Szent Lélek felénk való szolgálatának egyre mélyebb megtapasztalásán keresztül mind jobban megismerjük Őt, és egyre nagyobb örömöt lelünk az Ő vigasztaló jelenlétében (János 16:7; Apostolok Cselekedetei 9:31). A vigasztaláson túl, Ő akkor is a segítségünkre siet, mikor balgatag szívünk időnként már annyira elsötétül, hogy nem is tudunk igazán az Atyához szólni imában: Ő fohászaiban akkor is azért a túláradó irgalmasságért esedezik, amire a mindenek felett szükségünk van (Rómabeliekhez 8:26 vö. Példabeszédek 19:22). Ha a bölcsességet kincsként kutatva kérjük a Szent Lélek teljesebb ismeretét, akkor - nagy örömünkre - arra a felismerésre jutunk, hogy Ő nem csupán most él bennünk, hanem örökre velünk is marad, hogy Ő a halál árnyékának völgyén túl, minden időbeliség zárultával, is mindig velünk lesz (János 14:6). Mikor odaszánjuk magunkat a pneumatológia tanulmányozására, Isten Igéje folyamatosan kiégeti a salakot belsőnkből, és felvési a Szent Lélek minden igazságát szívünk hús-tábláira.

A pneumatológia tanát, a Szent Lélek földi szolgálatát, a János 16:8-11 is találóan foglalja össze: “Amikor pedig eljön a Szent Szellem, nyilvánvaló módon be fogja bizonyítani az egész világnak, és minden embernek, hogy mi a vétek, mi az igazságosság, és mi az ítélet. Be fogja bizonyítani az embereknek, hogy ha nem hisznek bennem, akkor vétkeznek. Bebizonyítja, hogy Isten igazságos ítélete az, hogy én visszatérek az Atyához, és nem láttok többé. Be fogja bizonyítani, hogy e világ fejedelme fölött kimondták a kárhoztató ítéletet” (EFO 2012).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a pneumatológia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries