settings icon
share icon
Kérdés

Mire vonatkozik a vezetés lelki ajándéka?

Válasz


A Biblia beszél néhány eszközről, amelyek révén az egyház véghezviheti a feladatait, alapíthat helyi gyülekezeteket, betöltheti a közösség szükségleteit és létrehozhat egy bizonyságtevő közösséget. Ezeket az eszközöket a Biblia lelki ajándékoknak nevezi, amelyek közül az egyik a vezetés ajándéka. A vezetés lelki ajándéka gyülekezeti keretben két szakaszban is megjelenik: Róma 12:8 és 1Korinthus 12:28. Az ezekben a versekben vezetőnek és elöljárónak fordított görög szó olyasvalakire utal, akit mások felé helyeztek, vagy aki elnököl vagy uralkodik, vagy aki szorgalmasan és odafigyeléssel végez valamit. Az 1Thesszalonika 5:12 a szót általában a szolgálókra használja. „Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket". Itt szintén elöljárónak fordították a szót.

Minden a vezetésen áll vagy bukik. Minél alkalmasabb és hatékonyabb a vezetés, annál jobban működik a szervezet, és annál nagyobb a növekedés esélye. A Róma 12:8-ban az elöljáró a gyülekezet dolgait illetően gondosan és szorgalommal jár el. Az elöljárónak állandó szorgalommal kell végeznie a dolgát, ami abból áll, hogy őrködik a nyáj felett, és kész feláldozni az egyéni kényelmét a szükségben levő bárány érdekében.

A vezetés lelki ajándékával bíró személynek több jellemzője van. Először és mindenek felett, elismerik, hogy pozíciójukat az Úrtól kapták, és az Ő vezetése alatt állnak. Megértik, hogy nem abszolút vezetők, hanem ők maguk is annak vannak alárendelve, aki mindnyájuk felett áll, az Úr Jézusnak, aki az egyház feje. Ha felismeri a helyét a Krisztus testét irányító hierarchiában, akkor nem esik a büszkeség és „kijár nekem" gondolkodás csapdájába. A valóban tehetséges keresztyén vezető felismeri, hogy ő Krisztus rabszolgája és az általa vezetettek szolgája. Pál apostol felismerte helyzetét, és „Krisztus Jézus szolgájának" nevezte magát (Róma 1:1). Pálhoz hasonlóan, a tehetséges vezető felismeri, hogy Isten hívta őt el erre a pozícióra, nem pedig magát hívta el (1Korinthus 1:1). Jézus példáját követve, a tehetséges vezető szintén azért él, hogy az általa vezetett embereket szolgálja, nem azért, hogy azok szolgáljanak neki, vagy hogy uralkodhasson felettük (Máté 20:25-28).

Jakab, az Úr Jézus féltestvére rendelkezett a vezetés ajándékával a jeruzsálemi gyülekezet vezetése során. Ő is „Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgájának" nevezte magát (Jakab 1:1). Jakab a lelki vezető egy másik tulajdonságával is rendelkezett, mégpedig azzal, hogy képes volt az embereket a minden tekintetben Istennek tetsző, helyes és biblikus gondolkodásra késztetni. A jeruzsálemi zsinaton Jakab foglalkozott azzal a vitás kérdéssel, hogy miként kell bánni azokkal a pogányokkal, akik hitüket Jézusba, a Messiásba vetik. „Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: "Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének" (ApCsel 15:13-14). Ezzel a nyitó mondattal Jakab a küldötteket arra késztette, hogy világosan és biblikusan gondolkodjanak, ami révén helyes döntést hozhattak a szóban forgó kérdésben (ApCsel 15:22-29).

Isten népének pásztoraként a tehetséges vezető szorgalommal irányítja a többieket, és képes különbséget tenni a valódi lelki szükségletek és a „vélt" szükségletek között. Másokat hitbeli érettségre vezetnek. A keresztyén vezető úgy vezet másokat, hogy maguk is egyre jobban különbséget tudjanak tenni aközött, hogy mi jön Istentől, és mi csak kulturális és ideiglenes jellegű. Pál példáját követve, a gyülekezeti vezető szavai nem „az emberi bölcsesség megejtő szavai", hanem a Szentlélek erejével teljesek, és arra biztatják és bátorítják a többieket, hogy hitüket ebbe az erőbe vessék (1Korinthus 2:4-6). A tehetséges vezető célja az, hogy a rábízottakat vezesse és őrizze, „míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra" (Efezus 4:13).

A vezetés lelki ajándékát Isten adja olyan férfiaknak és nőknek, akik segítik a gyülekezetet, hogy az a jelen generáción túlmenően tudjon növekedni és virágozni. Isten nem azért adta a vezetés ajándékát, hogy felemeljen embereket, hanem hogy dicsőséget szerezzen magának az által, hogy a hívők az Ő akaratának megfelelően használják ajándékaikat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mire vonatkozik a vezetés lelki ajándéka?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries