settings icon
share icon
Kérdés

Melyek a Szentlélek nevei és címei?

Válasz


A Szentléleknek sok neve és címe ismert, amelyek többsége a szolgálatának az aspektusait és a funkcióit mutatja be. Az alábbiakban található néhány megnevzés és leírás, amit a Biblia használ a Szentlélekre voantkozóan:

A Szentírás szerzője (2Péter 1:21, 2Timóteus 3:16): a Bibliát a Szentlélek, a Szentháromság harmadik személye ihlette, vagy szó szerint a Biblia „isteni lehelet" eredménye. A Lélek indította a 66 könyv íróit, hogy pontosan feljegyezzék, amit a Lélek a szívükbe és elméjükbe lehelt. Ahogy a hajót a szél hajtja előre a vitorlák segítségével a vízen, úgy ösztönözte a Lélek a bibliai szerzőket.

Vigasztaló / Tanácsos / Szószóló (Ézsaiás 11:2, János 14:16, 15:26, 16:7): mindhárom szó a görög parakletos (magyarul is használt Paraklétosz) szó fordítása, amely a Lélek egy másik neve. Amikor Jézus elment, a tanítványai elkeseredtek, mert elveszítették a vigasztaló jelenlétét. De Jézus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, hogy vigasztalja, bátorítsa és vezesse azokat, akik Krisztushoz tartoznak. A Lélek ezen kívül bizonyságot tesz azok mellett, akik hozzá tartoznak, és ez által biztosítja az üdvösségüket.

Meggyőz a bűnről (János 16:7-11): a Lélek Isten igazságait az emberek elméjébe ülteti, hogy meggyőzze őket kellő és igazságos érvekkel, hogy bűnösök. Meggyőz a szívünkben, hogy nem vagyunk méltók megállni a szent Isten előtt, hogy szükségünk van megigazulásra, és hogy az ítélet elmaradhatatlan, és egy napon mindenkit utolér. Ha ezeket az igazságokat megtagadjuk, a Lélek meggyőző munkája ellen lázadunk.

Pecsét / Zálog (2Korinthus 1:22, 5:5, Efézus 1:13-14): a Szentlélek Isten pecsétje az embereken, amely révén övéinek titulál minket. A Lélek egy olyan ajándék a hívők számára, amely előleget képez a mennyei örökségünkhöz, amelyet Krisztus ígért számunkra és szerzett meg a kereszten. A Lélek pecsétje biztosítja számunkra az üdvösséget. Isten pecsétjét senki sem tudja feltörni.

Útmutató (János 16:13): ahogy a Lélek a Szentírás szerzőit vezette, hogy feljegyezzék az igazságot, ugyanúgy vezeti a hívőket is, hogy megismerjék és megértsék ezt az igazságot. Isten igazsága bolondság a világ szemében, mivel azt csak lelki módon lehet megismerni (1Korinthus 2:14). Isten gyermekeiben benne lakik a Szentlélek, aki elvezet minket minden igazság megismerésére, amire lelki vonatkozásban szükségünk van. Azoknak, akik nem Krisztushoz tartoznak, nincs ilyen segítőjük, aki elvezetné őket Isten igéjének megismerésére és megértésére.

A hívőkben lakozik (Róma 8:9-11, Efézus 2:21-22, 1Korinthus 6:19): a Szentlélek Isten népének szívében lakozik, és ez a lakozás különbözteti meg az újjászületett személyt másoktól. Belülről irányít, vezet, vigasztal és befolyásol minket, és a Lélek gyümölcseit termi bennünk (Galata 5:22-23). Bensőséges kapcsolatot létesít Isten és a gyermekei közt. A Lélek minden igazi Krisztus-hívő szívében benne lakozik.

Közbenjáró (Róma 8:26): a Szentlélek személyének és munkájának egyik legbátorítóbb és legbvigasztalóbb vonása az, hogy közbenjár azokért, akikben benne lakozik. Mivel gyakran nem tudjuk, mit és hogyan imádkozzunk, amikor Isten elé járulunk, a Lélek közbenjár és imádkozik értünk. Átformálja a „nyöszörgéseinket" az által, hogy amikor az élet próbái és nehézségei leterhelnek és nyomasztanak minket, segítségünkre siet, és támogat minket a kegyelem trónja előtt.

Igazság Lelke / kinyilatkoztatója (János 14:17, 16:13, 1Korinthus 2:12-16): Jézus megígérte, hogy a Szentlélek eljön, hogy a teljes igazságban vezessen. Mivel a Lélek a szívünkben lakozik, képesek vagyunk megérteni az igazságot, különösen a lelki vonatkozásúakat, amire a nem-keresztyén képtelen. Ami azt illeti, a számunkra kijelentett igazságok bolondságnak tűnnek előttük, és nem tudják megérteni. De a Szentlélek személyében bennünk lakozik Krisztus értelme.

Isten Lelke / az Úr / Krisztus (Máté 3:16, 2Korinthus 3:17, 1Péter 1:11): ezek a megnevezések arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten Lelke valóban tagja a Szentháromságnak, és ugyanolyan Isten, mint az Atya vagy a Fiú. Először a teremtésben nyer kijelentést számunkra, mikor is „a vizek felett lebegett", ezzel is jelezvén, hogy részt vett a teremtésben Jézussal együtt, aki mindeneket alkotott (János 1:1-3). Ugyanezt a Szentháromságot látjuk megjelenni Jézus keresztelésekor, amikor a Lélek Jézusra száll, és az Atya hangja hallatszik.

Élet Lelke (Róma 8:2): az „élet Lelke" kifejezés azt jelenti, hogy a Szentlélek az, aki életet teremt vagy ad, nem abban az értelemben, hogy ő indítaná el az üdvösség folyamatát, hanem abban, hogy ő tartja fenn az új életet. Amikor Krisztusban örök életet nyerünk, a Lélek gondoskodik lelki táplálékról, amely elengedhetetlen a lelki élethez. Ebben a folyamatban ismét a Szentháromságot látjuk. Az Atya üdvözít a Fiú munkája által, és ezt az üdvösséget a Szentlélek tartja életben.

Tanító (János 14:26, 1Korinthus 2:13): Jézus megígérte, hogy a Lélek mindent megtanít a tanítványoknak, és eszükbe juttatja azokat a dolgokat, amelyeket Jézus mondott nekik, amikor még köztük járt. Az Újszövetség íróit a Lélek indította, hogy emlékezzenek arra, amit Jézus tanított az Egyház építéséről és szervezéséről, önmagáról, a szent élet alapelveiről és az eljövendő dolgokról.

Tanú (Róma 6:16, Zsidók 2:4, 10:15): a Szentlelket azért hívjuk tanúnak, mert igazolja és bizonyítja, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Jézust és a tanítványokat, akik csodákat tettek, Isten küldte, és hogy a Biblia könyveit Isten ihlette. Továbbá, az által, hogy a hívőket lelki ajándékokkal látja el, tanúsítja előttünk és a világ előtt, hogy Istenhez tartozunk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek a Szentlélek nevei és címei?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries