settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a Szent Lélekbe való bemerítkezés?

Válasz


A Szent Lélekbe való keresztelkedés a következőképp határozható meg: az az esemény, melynek során Isten Lelke a hívőt Krisztussal és a többi hívővel való egységbe helyezi, Krisztus testébe építi be a megváltás pillanatában. Az 1 Korintus 12:12-13 és a Róma 6:1-4 azok a szakaszok, melyeben erről a tanításról olvashatunk. Az 1Kor 12:13 ezt állítja: ”Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” A Róma 6:1-4 pedig ezt mondja: ” Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem gyarapodjék? Szó sincs róla! Ha egyszer már meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk tovább benne? Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk. ” Mégha nem is említi a Róma 6 kifejezetten a Szent Lelket, a hívőket úgy festi le, mint akik Isten jelenlétében állnak, és az 1Kor pedig elmondja, mindez hogyan történhet meg.

Három fontos tényt kell közelebbről megvizsgálnunk ahhoz, hogy megszilárdítsuk a Lelki keresztséggel kapcsolatos ismereteinket. Először is az 1Kor 12:13 világosan kimondja: mindnyájan megkereszteltettünk a Lélekben, mint ahogy mindnyájan megitattattunk a Szentlélekkel. Másodszor sehol a Bibliában buzdítja a hívőket a Szent Lélekbe való megkeresztelkedésre. Ez azt mutatja, hogy minden hívő megtapasztalja ezt az élményt. Végül pedig az Efézus 4:5 – úgy tűnik – a Lélek keresztségére utal. Ha ez így igaz, akkor a Lélek keresztségében ugyanolyan része van minden hívőnek, mint ahogy “egy a hit” és “egy az Atya”.

Mindezeket figyalembe véve a Szent Lélek két dolgot tesz: (1) csatlakoztat minket Krisztus testéhez, és (2) létrehozza énünk Krisztussal való megfeszítését. Testének tagja lenni annyit tesz, hogy Vele együtt feltámadtunk az új életre (Róma 6:4). Ezért tehát használnunk kell lelki ajándékainkat, hogy ezt a testet tökéletesen működőképesnek tarthassuk fenn amint az az 1Kor 12:13-ben és szövegkörnyezetében áll. Az egy keresztség megtapasztalása szolgál alapul az Egyház egységének megtartására, amint azt az Ef 4:5 környezetében olvassuk. Az pedig, hogy a Lélek keresztsége által Krisztussal kerülünk egységbe az Ő halálában, eltemetésében és feltámadásában megszilárdítja az alapot, melyre épül felismerésünk, miként lettünk elszakítva a bennünk lakó bűn hatalmától, és miként kell ebben az új életben járnunk (Róma 6:1-10, Kolossé 2:12).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a Szent Lélekbe való bemerítkezés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries