settings icon
share icon

Maswali kuhusu wokovu

Wokovu ni nini? Mafundisho ya kikristo ya wokovu ni yapi?

Je, Mkristo anaweza upoteza wokovu wake?

Mpango wa wokovu ni nini?

Je, wokovu ni kwa imani pekee, ama imani pamoja na matendo?

Je, ukiokolewa mara moja umeokolewa siku zote?

Je, usalama wa milele ni kibiblia?

Je ni nini kitawapata watu wale hawajawai pata nafasi ya kusikia kuhusu Yesu?

Watu walikuwa wanaokolewa namna gani kabla Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu?

Ni nana gani uwezo wa Mungu na mapenzi ya mwanadamu hushiriki pamoja kwa ajili ya wokovu?

Je ninaweza kuwa na uakikisho wa wokovu wangu?

Je! Inamaanisha nini utakazo mpadala?

Je! Usalama wa milele ni “kibali” cha kutenda dhambi?

Nini kinatokea kwa watoto wachanga na watoto wadogo wanapo kufa? Ni wapi nitapata umri wa kuwajibika katika Biblia?

Kwa nini Mungu alitaka dhabihu ya wanyama katika Agano la Kale?

Kama wokovu wetu uu salama milele, ni kwa nini Biblia inatuonya kwa nguvu dhidi ya uasi?

Je! Wakristo wanapaswa kuomba msamaha kila wakati kwa dhambi zao?

Je! ubatizo ni wa muhimu kwa wokovu? Ni nini maana ya ubatizo wa kuzaliwa upya?

Kuhesabiwa haki ni nini?

Ni nini maana ya maridhiano ya Kikristo? Kwa nini tunahitaji kupatanishwa na Mungu?

Ni nini maana ya ukombozi ya Kikristo ni nini?

Toba ni nini na ni muhimu kwa ajili ya wokovu?

Ni kwa nini ufufuo wa Yesu Kristo ni muhimu?

Je Mkristo anayerudi rudi nyuma bado ameokolewa?

Je, 1 Petro 3:21 inafundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu?

Je, Matendo 2:38 inafundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu?

Je, Yohana 3: 5 inafundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu?

Je, Marko 16:16 inafundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu?

Je, Biblia inasema nini kuhusu maungamo ya mwisho?

Je, inawezekana jina la mtu kufutwa kutoka Kitabu cha Uzima?

Nini ikiwa sijisihi kuokolewa?

Je! Mungu ataendelea kukusamehe ikiwa unafanya dhambi sawa mara kwa mara?

Je, Mkristo anaweza "kurudisha" wokovu?

Je, Mungu husamehe dhambi kubwa? Je, Mungu atasamehe mwuaji?

Je, umuhimu wa ujumbe wa injili ni gani?

Ina maana gani kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu?

Je, kuna tofauti kati ya kitabu cha uzima na kitabu cha uzima cha Mwana- Kondoo?

Ni tofauti gani kati ya rehema na neema?

Yesu alilipa fidia yetu aje na kwa nani?

Ikiwa una shaka wokovu wako, je, hiyo inamaanisha kuwa haukuokolewa kweli?

Utakaso ni nini? Nini ufafanuzi wa utakaso wa Kikristo?

Je, Mtu anaweza kuokolewa kupitia ufunuo wa jumla?

Je, kuna nafasi ya pili ya wokovu baada ya kifo?

Je, ni baadhi ya ishara gani za imani halisi ya kuokoa?

Je! Kuna dhambi yoyote ambayo Mungu hatasamehe?

Injili ya kweli ni nini?

Je! Unaweza kuwa mchanga kiasi gani na kumwomba Yesu kuwa Mwokozi wako?

Kitabu cha Uzima ni nini?

Je! Mungu anaweza kunikomboa?

Ina maana gani kwamba Mungu anatuleta kwenye wokovu?

Ni rahisije kuamini?

Kwa nini imani bila matendo imekufa?

Je! Wokovu unawezaje kuwa usio wa kazi wakati imani inahitajika? Je, kuamini si kazi?

Je, ni muhimu kuelewa kikamilifu Injili ili kwenda mbinguni? Je, inatosha kuiamini, hata kama hatuielewi kikamilifu?

Utukufu ni nini?

Kwa nini kuwa mtu mzuri hakutoshi kukupeleka mbinguni?

Biblia inasema nini juu ya wokovu wa nyumbani?

Ikiwa adhabu ya dhambi zetu ni Jahannamu ya milele kifo cha Yesu kililipaje adhabu yetu ikiwa hakuwa kuzimu milele?

Kwa nini kuhesabiwa haki kwa imani ni mafundisho muhimu sana?

Je! wokovu wa utawala ni nini?

Je, watu wenye magonjwa ya akili wanaenda mbinguni? Je, Mungu huwaonyesha huruma wale ambao wamepoteza akili, wamewahimiza, walemavu, au viwete?

Lango nyembamba ni nyembamba kiasi gani?

Unawezaje kuwa nam imani katika wokovu kwa imani pekee wakati tukio la pekee la 'imani peke' katika Biblia (Yakobo 2:24) linasema kuwa wokovu hauko kwa imani tu?

Ninawezaje kujua kama mimi ni mmoja wa wateule?

Je, upatanisho ni nini?

Je! Kukiri kwa umma kunahitajika kwa wokovu (Waroma 10: 9-10)?

Je, ufufuo ni nini kulingana na Biblia?

Je, wokovu unaathiri zaidi kuliko maisha ya baadaye?

Kwa nini wokovu kwa kazi ni mtazamo kuu unaoshikiliwa?

Je! Neema ya kuokoa ni nini?

Je! Ikiwa Mkristo atajiua, bado ataokolewa?

Je! Utengano na nini? Je! Inamaanisha nini kuwa tumetengwa na Mungu?

Je! kuna mbinu gani mbaya/njema ya kushiriki injili? Je! Ni sehemu gani injili inakua habari mbaya?

Je! Ni kwa nini mfumo wa dhabihu ulihitaji kafara ya damu?

Je! Inamaanisha nini kuwa Wakristo wametwaliwa na Mungu?

Je! Ni kwa nini Ukristo ni dini ya umwagaji damu?

Je! Twachangia lolote katika wokovu wetu?

Je! Ni kipi cha maana, kifo cha Yesu au ufufuo Wake?

Je! Kanuni ya kifo cha mbadala ni gani?

Je! Kufidia kosa ni nini?

Je! Imani katika Mungu ni nini?

Je! Ikiwa Mungu anachukia dhabihu itimao watu, ni jinsi gani dhabihu ya Yesu inaweza kuwa fidia ya dhambi zetu?

Je! Ni kwa nini haki ya Kristo inafaa kuingizwa ndani yetu?

Je! Ni namna gani rehema na haki ya Mungu vinafanya kazi pamoja katika wokovu?

Je! Inamaanisha nini kuwa Mungu hataki mtu yeyote aangamie, bali wote waje katika toba (2 Petro 3:9)?

Je! Ni kwa nini Yesu alimwambia yule kijana tajiri kuwa ataokolewa ikiwa ataitii amri?

Je! Haki ni nini?

Je! Kuna uhusiano gani kakit ya wokovu na msamaha?

Je! Ni kwa nini imani pekee ni ya muhimu?

Je! Ni kwa nini sola gratia ni muhimu?

Kwa nini fundisho la soli Deo gloria (Utukufu kwa Mungu pekee) ni muhimu?

Kwa nini fundisho la Kristo pekee ni muhimu?

Je, kwa nini watu wengine hawamgeukii Mungu hadi baadaye Maishani?

Je, upatanisho wa Kristo ni usio na mpaka?

Je! inamaanisha nini kuwa wokovu ni karama kutoka kwa Mungu?Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Maswali kuhusu wokovu
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries