settings icon
share icon
Swali

Je, Matendo 2:38 inafundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu?

Jibu


Matendo 2:38, "Na Petro akawaambia, 'Tubuni, na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu; nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.'" Kama ilivyo kwa mstari wowote au kifungu chochote, tunatambua kile kinachofundisha kwa kukifungua kwa kwanza kupitia kile tunachojua Biblia inafundisha juu ya suala hilo. Katika kesi ya ubatizo na wokovu, Biblia ni wazi kwamba wokovu ni kwa neema kupitia imani katika Yesu Kristo, si kwa kazi za aina yoyote, ikiwa ni pamoja na ubatizo (Waefeso 2: 8-9). Hivyo, ufafanuzi wowote unaofikia hitimisho kwamba ubatizo, au kitendo kingine chochote, ni muhimu kwa wokovu, ni tafsiri isiyo sahihi. Kwa habari zaidi, tafadhali tembelea ukurasa wetu wa wavuti juu ya "Je, wokovu kwa imani pekee, au kwa imani pamoja na kazi?"

Kwa nini, kisha, baadhi ya watu wanafikia hitimisho kwamba tunapaswa kubatizwa ili tuokoke? Mara nyingi, mjadala wa iwapo kifungu hiki kinafundisha au la ubatizo unahitajika kwa vituo vya wokovu karibu na neno la Kigiriki eis ambalo linatafsiriwa "kwa" katika kifungu hiki. Wale ambao wanashikilia imani kwamba ubatizo unahitajika kwa ajili ya wokovu ni haraka kuelezea aya hii na ukweli kwamba inasema "kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao," akifikiri kwamba neno lililotafsiriwa "kwa" katika aya hii ina maana "ili kupata." Hata hivyo, kwa Kigiriki na Kiingereza, kuna matumizi mengi iwezekanavyo ya neno "kwa."

Kama mfano, wakati mmoja anasema "Chukua aspirini mbili kwa maumivu ya kichwa chako," ni dhahiri kwa kila mtu kuwa haimaanishi "kuchukua aspirini mbili ili kupata maumivu ya kichwa chako," lakini badala yake "kuchukua aspirini mbili kwa sababu tayari una maumivu ya kichwa."Kuna maana tatu iwezekanavyo ya neno" kwa "ambalo linaweza kufanana na mstari wa Matendo 2:38: 1 -" ili uwe, ukawe, upate, ukawe nayo, weka, nk "2-" kwa sababu ya, kama matokeo ya, "au 3-" kuhusiana na. "Kwa kuwa mojawapo ya maana tatu inaweza kufanana na mazingira ya kifungu hiki, uchunguzi zaidi unahitajika ili kuamua moja sahihi.

Tunahitaji kuanza kwa kuangalia nyuma kwa lugha ya asili na maana ya neno la Kigiriki eis. Hii ni neno la Kigiriki la kawaida (limetumika mara 1774 katika Agano Jipya) ambalo limetafsiriwa njia nyingi tofauti. Kama neno la Kiingereza "kwa" linaweza kuwa na maana kadhaa mbalimbali. Hivyo, tena, tunaona angalau mbili au tatu maana iwezekanavyo ya kifungu, moja ambayo inaonekana kusaidia kwamba ubatizo unahitajika kwa ajili ya wokovu na zingine ambazo hasisaidii. Wakati maana zote za neno la Kigiriki eis zinaonekana katika vifungu tofauti vya Maandiko, wasomi waliojulikana wa Kigiriki kama A.T. Robertson na J. R. Mantey walisisitiza kwamba maonyesho ya Kigiriki eis katika Matendo 2:38 yanapaswa kutafsiriwa "kwa sababu ya" au "kwa mtazamo," na si "ili," au "kwa lengo la."

Mfano mmoja wa jinsi maandishi haya yanatumiwa katika Maandiko mengine yanaonekana katika Mathayo 12:41 ambako neon eis linatangaza "matokeo" ya kitendo. Katika kesi hii inasemekana kwamba watu wa Nineva "walitubu wakati wa kuhubiri kwa Yona" (neno lililotafsiriwa "kwa" ni neno moja la Kigiriki eis). Kwa wazi, maana ya kifungu hiki ni kwamba walitubu "kwa sababu ya" au "kama matokeo ya" kuhubiri kwa Yona. Kwa namna hiyo hiyo, inawezekana kwamba Matendo 2:38 ni kweli kuwasilisha ukweli kwamba wao walikuwa wabatizwe "kama matokeo ya" au "kwa sababu" tayari walikuwa wameamini na kwa kufanya hivyo tayari walikuwa wamepokea msamaha wa dhambi zao (Yohana 1:12; Yohana 3: 14-18; Yohana 5:24 Yohana 11: 25-26 Matendo 10:43 Matendo 13:39 Matendo 16:31 Matendo 26:18 Warumi 10: 9; Waefeso 1: 12-14). Ufafanuzi huu wa kifungu hiki pia ni sawa na ujumbe ulioandikwa katika mahubiri mawili ya Petro kwa wasioamini ambapo hushirikisha msamaha wa dhambi na tendo la kutubu na imani katika Kristo bila kutaja ubatizo (Matendo 3: 17-26; Matendo 4: 8-12).

Mbali na Matendo 2:38, kuna mistari mingine mitatu ambapo neno la Kigiriki eis linatumika kwa kushirikiana na neno "kubatiza" au "ubatizo." Ya kwanza ya hayo ni Mathayo 3:11, "kukubatiza kwa maji kwa kutubu . "Kwa wazi neno la Kigiriki eis haliwezi kumaanisha" ili kupata "katika kifungu hiki. Hawukubatizwa "ili kupata toba," lakini "walibatizwa kwa sababu walikuwa wametubu." Kifungu cha pili ni Warumi 6: 3 ambapo tuna maneno "kubatizwa ndani ya (eis) kifo chake." Hii inafanana na maana "kwa sababu ya" au "kuhusiana na." Kifungu cha tatu na cha mwisho ni 1 Wakorintho 10: 2 na maneno "kubatizwa ndani ya (eis) Musa katika wingu na baharini." Tena, eis haiwezi maanisha "ili kupata" katika kifungu hiki kwa sababu Waisraeli hawakubatizwa ili kupata Musa kuwa kiongozi wao, lakini kwa sababu alikuwa kiongozi wao na alikuwa amewaongoza kutoka Misri. Ikiwa moja ni sawa na njia ambayo maneno eis hutumiwa kwa kushirikiana na ubatizo, tunapaswa kumalizia kwamba Matendo 2:38 kwa kweli inazungumzia kubatizwa kwao "kwa sababu" walikuwa wamepokea msamaha wa dhambi zao. Mistari mingine ambako maonyesho ya Kigiriki eis haimaanishi "ili kupata" ni Mathayo 28:19; 1 Petro 3:21; Matendo 19: 3; 1 Wakorintho 1:15; na 12:13.

Ushahidi wa kisarufi unaozunguka aya hii na maandishi ya eis ni wazi kuwa wakati maoni yote juu ya mstari huu ni vizuri ndani ya muktadha na kiwango cha maana iwezekanavyo ya kifungu hicho, ushahidi mwingi unapendelea kuwa ufafanuzi bora wa neno "Kwa" katika hali hii ni ama "kwa sababu ya" au "kulingana na" na sio "ili kupata." Kwa hiyo, Matendo 2:38, wakati inafasiriwa kwa usahihi, haifundishi kwamba ubatizo unahitajika kwa wokovu.

Mbali na maana sahihi ya kifungo kilichotafsiriwa "kwa" katika kifungu hiki, kuna kipengele kingine cha kisarufi ya mstari huu kwa kuchunguza kwa makini — mabadiliko kati ya mtu wa pili na mtu wa tatu kati ya vitenzi na nomino katika kifungu hiki. Kwa mfano, katika amri ya Petro ya kutubu na kubatizwa kitenzi cha Kigiriki kilichotafsiriwa "kutubu" ni katika mtu wa pili kwa wingi ili hali kitenzi "kubatizwa," ni katika mtu wa tatu kwa umoja. Tunapofanya hivyo kwa ukweli kwamba neno "yako" katika maneno "msamaha wa dhambi zako" pia ni mtu wa pili kwa wingi, tunaona tofauti inayofanywa ambayo inatusaidia kuelewa kifungu hiki. Matokeo ya mabadiliko haya kutoka kwa mtu wa pili kwa wingi hadi mtu wa tatu kwa umoja na nyuma yanaonekana kuunganisha maneno "msamaha wa dhambi zako" moja kwa moja na amri ya "kutubu." Kwa hiyo, unapozingatia mabadiliko ya mtu na wingi, kimsingi kile ulicho nacho ni "Wewe (wingi) tubu kwa ajili ya msamaha wa dhambi zako (wingi), na kila mmoja (kwa umoja) wenu abatizwe (umoja)." Au, ili kuiweka kwa njia tofauti zaidi: "Yinyi yote tubu kwa ajili ya msamaha wa dhambi zenu zote, na kila mmoja wenu abatizwe. "

Hitilafu nyingine inayofanywa na wale wanaoamini Matendo 2:38 inafundisha ubatizo unahitajika kwa ajili ya wokovu ni kile ambacho huitwa mara kwa nyingine Hulka ya Kufahamu Makosa. Kuweka tu, hii ni wazo kwamba kwa sababu tu taarifa ni ya kweli, hatuwezi kudhani kuwa na hatia yoyote (au kinyume) ya sentensi hiyo ni ya kweli. Kwa maneno mengine, kwa sababu Matendo 2:38 inasema "kutubu na kubatizwa ... kwa ajili ya msamaha wa dhambi ... na kipawa cha Roho Mtakatifu," haimaanishi kwamba mtu akitubu na hasibatizwe, hatapokea msamaha wa dhambi au kipawa cha Roho Mtakatifu.

Kuna tofauti muhimu kati ya hali ya wokovu na mahitaji ya wokovu. Biblia ni wazi kwamba imani ni hali na mahitaji, lakini hiyo haiwezi kusemwa kwa ubatizo. Biblia haisemi kwamba kama mtu hajabatizwa basi hawezi kuokolewa. Mtu anaweza kuongeza idadi yoyote ya hali kwa imani (ambayo inahitajika kwa wokovu), na mtu anaweza bado kuokolewa. Kwa mfano kama mtu anaamini, amebatizwa, huenda kanisa, na huwapa maskini ataokolewa. Ambapo hitilafu katika kufikiri hutokea ni kama mtu atapuuza masharti mengine haya yote, "ubatizo, kwenda kanisa, kuwasaidia maskini," ni mahitajika kwa moja kuokolewa. Ili hali yanaweza kuwa ushahidi wa wokovu, sio mahitaji ya wokovu. (Kwa maelezo zaidi ya uongo huu, tafadhali angalia swali: Je! Marko 16:16 inafundisha kwamba ubatizo unahitajika kwa wokovu?).

Ukweli kwamba ubatizo hauhitajika kupokea msamaha na kipawa cha Roho Mtakatifu inapaswa pia kuonekana kwa kusoma tu kidogo zaidi katika kitabu cha Matendo. Katika Matendo 10:43, Petro anamwambia Kornelio kwamba "kwa jina lake kila mtu amwaminiye hupokea msamaha wa dhambi" (tafadhali angalia kwamba hakuna jambo ambalo limesemwa juu ya kubatizwa, ingawa Petro anaunganisha kumwamini Kristo na tendo la kupokea msamaha wa dhambi). Kitu kingine kinachotendeka ni kwamba, baada ya kuamini ujumbe wa Petro kuhusu Kristo, "Roho Mtakatifu akaanguka juu ya wote waliokuwa wanasikiliza ujumbe" (Matendo 10:44). Ni tu baada ya kuamini, na kwa hiyo walipokea msamaha wa dhambi zao na kipawa cha Roho Mtakatifu, Kornelio na nyumba yake walibatizwa (Matendo 10: 47-48). Mazingira na kifungu ni wazi sana; Kornelio na nyumba yake walipokea msamaha wa dhambi na Roho Mtakatifu kabla ya kubatizwa. Kwa kweli, sababu ambayo Petro aliwaruhusu kubatizwa ni kwamba walionyesha ushahidi wa kupokea Roho Mtakatifu "kama vile Petro na waumini wa Kiyahudi" walivyokuwa.

Kwa kumalizia, Matendo 2:38 haifundishi kwamba ubatizo unahitajika kwa ajili ya wokovu. Ingawa ubatizo ni muhimu kama ishara kwamba mtu amehesabiwa haki na imani na kama tamko la umma la imani ya mtu ndani ya Kristo na uanachama katika mwili wa waumini wa ndani, siyo njia ya kusamehe au msamaha wa dhambi. Biblia ni wazi sana kwamba tutaokolewa kwa neema pekee kupitia Imani katika Kristo pekee (Yohana 1:12; Yohana 3:16; Matendo 16:31; Warumi 3:21-30; Warumi 4:5; Warumi 10: 9-10; Waefeso 2:8-10; Wafilipi 3:9; Wagalatia 2:16).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Matendo 2:38 inafundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries