settings icon
share icon
Swali

Je! Kuna dhambi yoyote ambayo Mungu hatasamehe?

Jibu


Kwa mtoto wa Mungu aliyezaliwa tena, hakuna dhambi isiyosamehewa. Dhambi ya waumini ilisamehewa msalabani, na hakuna hukumu yoyote kwa wale walio katika Kristo (Waroma 8: 1).

"Mungu hakumtuma Mwanawe ulimwenguni kuhukumu ulimwengu, bali kuokoa ulimwengu kupitia kwake" (Yohana 3:17). Katika huduma Yake yote, Yesu alitoa msamaha wa ajabu na wa kushangaza wa Mungu. Zakayo (Luka 19), mwanamke mwenye dhambi huko Kana (Luka 7), aliyepooza huko Galilaya (Luka 5) — wote walisamehewa na Bwana. Haijalishi waliyofanya; Mungu alikuwa na uwezo wa kusamehe. "Kweli nakuambia," Yesu alisema, "watoza ushuru na makahaba wanaingia katika ufalme" (Mathayo 21:31).

Maneno ya Yesu kutoka msalabani, "Imekwisha" (Yohana 19:30), inamaanisha kuwa adhabu ya dhambi imelipwa kwa ukamilifu. Neno lililotafsiriwa "imekwisha" ni neno moja kwa Kigiriki: tetelestai. Hii ni neno la ajabu. Tetelestai ilipigwa muhuri kwenye risiti ili kuwaashiria kama "kulipwa kwa ukamilifu." Na wakati mhalifu aliyehukumiwa alipomaliza hukumu yake na akaachiliwa kutoka gereza, ishara ikisema "tetelestai" ilikuwa ikipigiliwa msumari kwa mlango wa nyumba yake kama ishara kwamba hakuwa na deni tena kwa jamii.

Bwana Yesu Kristo akawa dhabihu yetu kwa dhambi na "Mwanakondoo wa Mungu ambaye anaondoa dhambi ya ulimwengu" (Yohana 1:29). Yake ilikuwa dhabihu kamili (Waebrania 9:14). Ahadi kwa wale wanaoamini katika Kristo ni kwamba dhambi zote ambazo walifanya au watafanya zimesamehewa. "Damu ya Yesu. . . inatutakasa kutoka dhambi zote" (1 Yohana 1: 7, msisitizo uliongezwa). Wakorintho wa Kwanza 6: 9-10 inataja dhambi za kashfa ambazo zimewahi kuwa na waumini wa Korintho wakati mmoja. Paulo anatumia orodha hiyo kuongoza ukweli huu: "Lakini mlioshwa, mlikuwa mmetakaswa, mlihesabiwa haki kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wetu" (mstari wa 11). Dhambi yao ilikuwa imetoka, kuondolewa kutoka kwao "kama mashariki ilivyo mbali na magharibi" (Zaburi 103: 12).

Ni muhimu kuelewa hali ya msamaha wa dhambi ya Mungu. Tunaweza kuja kwa Mungu tu kwa njia ya Bwana Yesu. Yesu alisema, "Mimi ni njia, ukweli, na uzima. Hakuna mtu anakuja kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu "(Yohana 14: 6). Msamaha wa Mungu unapatikana kwa wote wanaompokea Yesu (Yohana 3:16; Matendo 10:43), lakini kwa wale wanaomkataa Bwana Yesu hakuna msamaha wala kuondolewa wa dhambi (1 Yohana 5:12). Mungu atasamehe dhambi zote ndani ya Kristo. Kwa wale ambao si katika Kristo hakuna msamaha: "Yeyote anayemkataa Mwana hatataona uzima, kwa maana ghadhabu ya Mungu itabaki juu yao" (Yohana 3:36).

Yohana aliandika barua yake ya kwanza kwa waumini wa kuzaliwa tena, na akaongezea ahadi hii: "Ikiwa tutakiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki ili kutusamehe dhambi zetu, na kutusafisha kutoka kwa udhalimu wote" (1 Yohana 1: 9) . Sisi wote hufanya dhambi (1 Yohana 1: 8). Lakini, wakati tunapofanya, neema ya Mungu iko tayari kusamehe watoto Wake na kurejesha ushirika.

iwapo mwanzo wa 1 Yohana 1: 9 inaonyesha hali: ikiwa "tutakiri." Neno hili kwa Kigiriki ni homologia (kimantiki, "neno sawa"), na inamaanisha "kusema kitu sawa." Kukiri dhambi yetu inamaanisha kwamba tunakubaliana na Mungu kuhusu hilo. Msamaha wa Mungu hautupi kuondoa kadi ili kuendelea kufanya dhambi. Hatuchukulii neema kwa msahaa (Warumi 6: 1 — mstari; 2); badala, muumini aliyezaliwa tena ambaye anatembea katika ushirika na Mungu atakuwa mwenye busara kwa dhambi na haraka kukiri kwa Bwana.

Mojawapo ya ukweli wa ajabu zaidi wa Maandiko ni kwamba Mungu husamehe dhambi kwa uhuru. Kwa sababu neema ya Mungu haina mwisho, hakuna kikomo kwa dhambi Mungu ni tayari kusamehe katika Kristo. Hakuna dhambi haiwezi kufikia neema ya Mungu. "Ambapo dhambi iliongezeka, neema iliongezeka zaidi" (Warumi 5:20). Mtume Paulo alikuwa "mjadhambi na mtesaji na mtu mwenye fujo" kabla ya wokovu wake (1 Timotheo 1:13). Alijiita mwenyewe kuwa mkuu wa watenda dhambi, lakini baada ya kupata neema ya Mungu, akasema, "Hapa ni neno la kuaminika ambalo linastahili kukubalika kamili: Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuokoa wenye dhambi-ambao mimi ni mbaya zaidi" (1) Timotheo 1:15). Ikiwa Mungu anaweza kumwokoa Paulo, anaweza kuokoa mtu yeyote.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Kuna dhambi yoyote ambayo Mungu hatasamehe?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries