settings icon
share icon
Swali

Je, Marko 16:16 inafundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu?

Jibu


Kama ilivyo kwa mstari wowote au kifungu, tunatambua kile kinachofundisha kwa kukijunguza kwa kwanza kupitia kile tunachojua Biblia inafundisha juu ya suala lililo mkononi. Katika kesi ya ubatizo na wokovu, Biblia ni wazi kwamba wokovu ni kwa neema kupitia imani katika Yesu Kristo, si kwa kazi za aina yoyote, ikiwa ni pamoja na ubatizo (Waefeso 2: 8-9). Hivyo, ufafanuzi wowote unaofikia hitimisho kwamba ubatizo, au kitendo kingine chochote, ni muhimu kwa wokovu, ni tafsiri isiyo sahihi. Kwa habari zaidi, tafadhali tembelea ukurasa wetu wa wavuti juu ya "Je, wokovu ni kwa imani pekee, au kwa imani pamoja na kazi?"

Kama ilivyo kwa mstari wowote au kifungu, tunatambua kile kinachofundisha kwa kuzingatia kwa makini lugha na mazingira ya aya. Pia tunachunga kupitia kile tunachojua Biblia inafundisha mahali pengine juu ya somo. Katika kesi ya ubatizo na wokovu, Biblia ni wazi kwamba wokovu ni kwa neema kupitia imani katika Yesu Kristo, si kwa kazi za aina yoyote, ikiwa ni pamoja na ubatizo (Waefeso 2: 8-9). Kwa hivyo, ufafanuzi wowote unaofikia hitimisho kwamba ubatizo, au kitendo kingine chochote, ni muhimu kwa wokovu ni tafsiri isiyo sahihi. Kwa habari zaidi, tafadhali tembelea ukurasa wetu wa wavuti "Je! Wokovu ni kwa imani pekee, au kwa imani pamoja na kazi?"

Kuhusu Marko 16:16, ni muhimu kukumbuka kuwa kuna matatizo mengine ya kimwili na Marko sura ya 16, mistari 9-20. Kuna swali la kujua kama mistari hii ilikuwa sehemu asili ya Injili ya Marko au kama iliongezwa baadaye na mwandishi. Matokeo yake, ni bora kutoweka mafundisho ya kimsingi juu ya chochote kutoka kwa Marko 16: 9-20, kama vile utunzaji wa nyoka, isipokuwa pia inasaidiwa na vifungu vingine vya Maandiko.

Kufikiri kwamba mstari wa 16 ni wa awali kwa Marko, je! Inafundisha kwamba ubatizo unahitajika kwa wokovu? Jibu fupi ni, hapana, haifundishi. Ili kufanya hili kufundisha kwamba ubatizo unahitajika kwa ajili ya wokovu, mtu lazima aende zaidi ya kile aya inasema kweli. Nini mstari huu unafundisha ni kwamba imani ni muhimu kwa wokovu, ambayo ni sawa na mistari mingine mingi ambapo imani tu imetajwa (kwa mfano, Yohana 3:18, Yohana 5:24, Yohana 12:44, Yohana 20:31; 1 Yohana 5:13).

"Aaminiye na kubatizwa ataokoka; asiyeamini atahukumiwa "(Marko 16:16). Aya hii inajumuisha taarifa mbili za msingi. 1-Yeye anayeamini na kubatizwa ataokolewa. 2-asiyeamini atahukumiwa.

Ingawa aya hii inatuambia kitu juu ya waumini ambao wamebatizwa (wanaokolewa), haisemi chochote kuhusu waumini ambao hawajabatizwa. Ili mstari huu ufundishe kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu, kauli ya tatu itakuwa muhimu, kwa mfano, "Aaminiye na hasibatizwe atahukumiwa" au "Asiyebatizwa atahukumiwa." Lakini, Bila shaka, hakuna maelezo haya yanapatikana katika aya.

Wale ambao wanajaribu kutumia Marko 16:16 kufundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu kufanya kosa la kawaida lakini kubwa ambayo wakati mwingine huitwa Ufahamu Kinyume Makosa. Uovu huu unaweza kuelezwa kama ifuatavyo: "Kama taarifa ni kweli, hatuwezi kudhani kuwa yote ya kupuuzwa (au kinyume) ya maneno hayo pia ni ya kweli." Kwa mfano, taarifa "mbwa mwenye madoa doa ya rangi ya mchanga ni mnyama" ni kweli, hata hivyo, kinyume, "ikiwa mbwa hana madoa doa ya rangi ya mchanga, sio mnyama" ni uongo.Hivyo hivyo, "Aaminiye na kubatizwa ataokolewa" ni kweli, hata hivyo, sentensi "aaminiye lakini hajabatizwa hawezi kuokolewa" ni dhana isiyofaa. Hata hivyo hii ndio wazo mojawapo lililofanywa na wale wanaounga mkono kuzaliwa upya.

Kuzingatia mfano huu: "Yeyote aaminiye na kuishi Kansas ataokolewa, lakini wale ambao hawaamini wanahukumiwa." Taarifa hii ni kweli; Wakansani ambao wanaamini katika Yesu wataokolewa. Hata hivyo, kusema kwamba wale waumini "pekee" wanaoishi Kansas wanaokolewa ni dhana isiyo ya kimantiki na ya uwongo. Taarifa haisemi muumini lazima aishi Kansas ili aende mbinguni. Vivyo hivyo, Marko 16:16 haisemi muumini lazima abatizwe. Aya hii inasema ukweli juu ya waumini waliobatizwa (wataokolewa), lakini haisemi kitu chochote kuhusu waumini ambao hawajabatizwa. Kunaweza kuwa na waumini ambao hawaishi Kansas, lakini bado wanaokolewa; na kunaweza kuwa na waumini ambao hawajabatizwa, lakini pia hao, bado wanaokolewa.

Hali moja ambayo inahitajika kwa ajili ya wokovu imeelezwa katika sehemu ya pili ya Marko 16:16: "Yeyote asiyeamini atahukumiwa." Kwa kweli, Yesu ametoa hali nzuri ya imani (yeyote anayeamini ataokolewa) na hali mbaya ya kutoamini (yeyote asiyeamini atahukumiwa). Kwa hiyo, tunaweza kusema kwa uhakika kabisa kwamba imani ni mahitaji ya wokovu. Muhimu zaidi, tunaona hali hii ikirejelewa kwa uzuri na ubaya katika kila maandiko (Yohana 3:16; Yohana 3:18; Yohana 3:36; Yohana 5:24 Yohana 6: 53-54 Yohana 8:24, Matendo 16:31).

Yesu anasema hali inayohusiana na wokovu (ubatizo) katika Marko 16:16. Lakini hali inayohusiana haipaswi kuchanganyikiwa na mahitaji. Kwa mfano, kuwa na homa ni kuhusiana na kuwa mgonjwa, lakini homa haihitajiki kwa ugonjwa kuwepo. Hakuna popote katika Biblia tunapata taarifa kama "yeyote asiyebatizwa atahukumiwa." Kwa hiyo, hatuwezi kusema kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu kulingana na Marko 16:16 au mstari mwingine.

Je, Marko 16:16 inafundisha kwamba ubatizo ni au sio lazima kwa wokovu? Hapana, haifundishi. Inaweka wazi kwamba imani ndiyo inahitajika kwa wokovu, lakini haidhibitishi au kupinga wazo la ubatizo kuwa ni mahitaji. Tunawezaje kujua, basi, ikiwa mtu lazima abatizwe ili apate kuokolewa? Tunapaswa kuangalia kwa shauri kamili wa Neno la Mungu. Hapa ni muhtasari wa ushahidi:

1 — Biblia iko wazi kwamba sisi tunaokolewa kwa imani tu. Ibrahimu aliokolewa kwa imani, na tunaokolewa kwa imani (Warumi 4: 1-25; Wagalatia 3: 6-22).

2 — Katika Biblia, katika kila wakati, watu wameokolewa bila kubatizwa. Kila muumini katika Agano la Kale (k.m., Ibrahimu, Yakobo, Daudi, Sulemani) aliokolewa lakini hakubatizwa. Mwizi msalabani aliokolewa lakini hakubatizwa. Kornelio aliokolewa kabla ya kubatizwa (Matendo 10: 44-46).

3 — Ubatizo ni ushahidi wa imani yetu na tamko la umma kwamba tunaamini katika Yesu Kristo. Maandiko yanatuambia kuwa tuna uzima wa milele wakati tunapoamini (Yohana 5:24), na imani daima huja kabla ya kubatizwa. Ubatizo hautatuokoa zaidi kuliko kutembea baina ya viti makanisani au kusema sala inatuokoa. Tunaokolewa tunapoamini.

4 — Biblia haisemi kamwe kwamba kama mtu ajabatizwa basi hataokolewa.

5 — Kama ubatizo ulihitajika kwa ajili ya wokovu, basi hakuna mtu aliyeweza kuokolewa bila chama kingine kuwepo. Mtu lazima awe pale kumbatiza mtu kabla ya kuokolewa. Hii kwa ufanisi inaweka mipaka kwa ambaye anaweza kuokolewa na wakati anaweza kuokolewa. Matokeo ya mafundisho haya, wakati unafanywa kwa hitimisho la mantiki, ni mbaya sana. Kwa mfano, askari ambaye anaamini kwenye uwanja wa vita lakini anauawa kabla ya kubatizwa angeenda kuzimu.

6 — Katika Biblia tunaona kwa kiwango cha imani muumini anamiliki ahadi zote na baraka za wokovu (Yohana 1:12; 3:16, 5:24; 6:47; 20:31; Matendo 10:43; 13:39; 16:31). Mtu anayeamini, ana uzima wa milele, haji chini ya hukumu, na ametoka kutoka kifo kwenda katika uzima (Yohana 5:24) –yote kabla ya kubatizwa.

Ikiwa unaamini katika kuzaliwa upya kwa ubatizo, unapaswa kufanya vizuri kwa kuomba kwa uangalifu nani au nini unayoweka imani yako. Je! Imani yako iko katika tendo la kimwili (kubatizwa) au katika kazi iliyomalizwa na Kristo msalabani? Nani au nini unayeamini kwa wokovu? Je! Ni kivuli (ubatizo) au kiini (Yesu Kristo)? Imani yetu inapaswa kupumzika katika Kristo pekee. "Tuna ukombozi kupitia damu yake, msamaha wa makosa yetu, kulingana na utajiri wa neema yake" (Waefeso 1: 7).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Marko 16:16 inafundisha kwamba ubatizo ni muhimu kwa wokovu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries