settings icon
share icon
Swali

Je, wokovu unaathiri zaidi kuliko maisha ya baadaye?

Jibu


Mara nyingi tunasisitiza jinsi wokovu unavyoathiri maisha ya baadaye lakini hupuuza kuzingatia jinsi unavyopaswa kuathiri maisha yetu hivi sasa. Kuja kwa Kristo kwa imani ni matukio ya maisha katika njia nyingi-mara tu tunapookolewa, tunaachiliwa huru kutoka kwa dhambi na kupewa maisha mapya na mtazamo mpya. Kama John Newton anavyoiweka, "Nilipotea mara moja lakini sasa nimepatikana, / Nilikuwa kipofu lakini sasa naona." Baada ya wokovu, kila kitu kinabadilika.

Katika barua tunapata pia msisitizo thabiti juu ya maisha ya kila siku. Kwa mujibu wa Waefeso 2:10, sababu tunaokolewa sio tu kuishi milele mbinguni bali "tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo." Haya "matendo mema" yatafanywa hapa, katika dunia hii. Ikiwa wokovu wetu wa milele hauonekani katika maisha yetu ya kila siku, kuna tatizo.

Yakobo aliandika barua yake ili kuhimiza imani inayotumika. Wokovu wetu unapaswa kusababisha ulimi ulioongozwa (Yakobo 1:26) na mabadiliko mengine katika maisha yetu. Imani inayodai kuwepo pasipo na ushahidi wa matendo mema "imekufa" (Yakobo 2:20). Paulo aliandika katika 1 Wathesalonike 2:12 kwamba tunapaswa "ili mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Mungu, mwenye kuwaita ninyi ili mwingie katika ufalme wake na utukufu wake." Uhai uliosalimishwa na tiifu kwa Mungu ni ukuaji wa asili wa wokovu. Yesu alifundisha kwamba sisi ni watumishi Wake, tumewekwa hapa ili tuendeleshe biashara Yake wakati tunasubiri kurudi kwake (Luka 19:12-27).

Katika kitabu cha Ufunuo, Mungu anatuma barua kwa makanisa saba (Ufunuo 2-3), na katika kila suala kuna maeneo maalum ya maisha ya kila siku ambayo yanapendekezwa au kuhukumiwa. Kanisa la Efeso lilitambulika kwa kazi zao na uvumilivu, na kanisa la Smyrna lilipongezwa kwa uaminifu katika majaribu na umaskini. Kwenye mwisho mwingine wa wigo, kanisa la Pergamo lilikemewa kwa kuvumilia mafundisho ya uongo, na kanisa la Tiyatira lilikemewa kwa kufuata mwalimu wa uongo katika dhambi za ngono. Kwa wazi, Yesu aliona kuwa wokovu ni kitu ambacho kinapaswa kuathiri maisha ya kila siku, sio tu maisha ya baadaye.

Wokovu ni hatua ya mwanzo ya maisha mapya (2 Wakorintho 5:17). Mungu ana uwezo wa kurejesha na kujenga upya kile kilichoharibiwa na dhambi. Katika Yoeli 2:25, Mungu anaahidi Israeli kuwa, hata ingawa alikuwa ameleta hukumu juu yao kwa dhambi zao, anaweza "nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige", wakati Israeli ilitubu na kurudi Kwake. Urejesho sawa unaahidiwa Israeli katika Zakaria 10:6. Hii si kusema kwamba kuokolewa hufanya kila kitu kuwa na furaha na isiyo na wasiwasi katika maisha haya. Kuna nyakati ambazo Mungu huchagua kuruhusu shida kama ukumbusho wa gharama kubwa ya dhambi au ya haja yetu ya kumtegemea Yeye zaidi. Lakini tunakabiliwa na majaribio hayo kwa mtazamo mpya na nguvu kutoka juu. Kwa kweli, matatizo tunayovumilia kwa kweli ni zawadi kutoka kwa Mungu kutufanya tukue katika imani na kutujengea kuwa baraka kwa wengine (2 Wakorintho 1:4-6; 12:8-10).

Katika huduma ya Yesu, kila mtu aliyemjia kwa imani alibadilishwa milele. Pepo mchafu wa Dekapoli akaenda nyumbani akiwa minjilisti (Marko 5:20). Waliokuwa na ugonjwa wa ukoma walijiunga na jamii, wakasafishwa na kufurahi (Luka 17:15-16). Wavuvi wakawa mitume (Mathayo 4:19), watoza ushuru wakawa wafadhili, na wenye dhambi wakawa watakatifu (Luka 19:8-10). Kwa imani tunaokolewa (Waefeso 2: 8), na mabadiliko ambayo wokovu huleta huanza sasa.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, wokovu unaathiri zaidi kuliko maisha ya baadaye?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries