settings icon
share icon
Swali

Biblia inasema nini juu ya wokovu wa nyumbani?

Jibu


Wokovu wa nyumbani ni wazo kwamba familia zote au kaya zinaokoka kwa wakati moja. Kuokolewa kwa familia nzima kunatimizwa kupitia imani ya kiongozi wa familia. Ikiwa baba au mkuu wa nyumba anajitangaza mwenyewe kuwa Mkristo, basi anaongoza familia ya Kikristo-wanachama wa familia yake ni Wakristo kwa chaguo la kimsingi, kulingana na uamuzi wa baba yao / mume. Kwa mujibu wa dhana ya wokovu wa nyumbani, Mungu anaokoa familia nzima, si mtu tu anayeonyesha imani.

Uelewaji sahihi wa mafundisho ya Biblia juu ya wokovu wa nyumbani lazima uanza kwa kujua nini Biblia inafundisha juu ya wokovu kwa ujumla. Tunajua kwamba kuna njia moja tu ya wokovu, na ni kwa njia ya imani katika Yesu Kristo (Mathayo 7: 13-14, Yohana 6: 67-68, 14: 6, Matendo 4:12, Waefeso 2: 8). Pia tunajua kwamba amri ya kuamini inaelekezwa kwa watu binafsi na tendo la kuamini ni hatua binafsi. Hivyo, wokovu unaweza kuja kwa mtu binafsi ambaye anaamini kwa Kristo. Kuamini katika Kristo sio jambo ambalo baba anaweza kumfanyia mwana au binti. Ukweli kwamba mwanachama mmoja wa familia au kaya anaamini hauakikishi kwamba wengine wataamini pia.

Yesu mwenyewe anaonyesha kuwa mara nyingi injili inagawanya familia. Katika Mathayo 10: 34-36 Yesu anasema, "Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani;la,Sikuja kuleta amani, bali upanga.Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye,na binti na mamaye, na mkwe na mkwe mtu,na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. "Maneno haya hudhoofisha dhana ya wokovu wa nyumbani.

Ikiwa watu wanaokolewa kama watu binafsi, basi tunaweza kutafsirije vifungu hivi katika Biblia ambazo zinaonekana kuwa na ahadi ya wokovu wa nyumbani? Tunawezaje kupatanisha haja ya watu binafsi kuamini ili kuokolewa na mistari kama Matendo 11:14? Katika kifungu hicho, Konelio ameahidiwa kwamba familia yake itaokolewa. Kwanza kabisa, kama ilivyo na kifungu chochote cha Maandiko, tunapaswa kuzingatia ghana au aina ya kitabu ambacho hutokea. Katika kesi hii inapatikana katika Matendo, hadithi ya kihistoria ya matukio halisi. Kanuni kuhusu historia ya kibiblia ni kwamba hakuna tukio moja linaweza kufikiriwa moja kwa moja kwamba litafanya katika kila hali. Kwa mfano, Samsoni alivunja milango ya jiji la Gaza na akawachukua kwa mlima (Waamuzi 16: 3), lakini hii haimaanishi kuwa, ikiwa tutafuga nywele zetu kwa muda mrefu, tutaweza kufanya vitendo sawa vya nguvu. Katika Matendo 11, ukweli kwamba Mungu aliahidi Konelio kwamba familia yake yote ingeokolewa haimaanishi kwamba ahadi hiyo inatumika kwa ulimwengu wote kwa nyumba zote wakati wote. Kwa maneno mengine, Matendo 11:14 ilikuwa ahadi maalum kwa mtu fulani kwa wakati fulani. Lazima tuwe makini juu ya kutafsiri ahadi hizo kama zima; haipaswi kutengwa na mipangilio yao ya kihistoria.

Pili, jinsi Mungu alivyotimiza ahadi yake kwa Konelio ni muhimu. Katika Matendo 10 Konelio anamkaribisha Petro nyumbani mwake na kusema, "Sisi sote tuko hapa" (Matendo 10:33). Kwa maneno mengine, nyumba nzima ya Konelio ilikusanyika ili kusikia kila kitu ambacho Petro angehubiri. Wote walisikia injili, na wote walijibu. Kila mtu katika nyumba ya Konelio aliamini na kubatizwa (Matendo 11: 15-18). Hiyo ndiyo yale Mungu aliyoahidi. Nyumba ya Konelio haukuokolewa kwa sababu Konelio aliamini lakini kwa sababu waliamini.

Kifungu kingine kinachobeba ahadi ya wokovu wa nyumba ni Matendo 16:31. Hapa mlinzi wa gereza wa Filipi anauliza Paulo na Sila, "Mabwana, nifanye nini ili nipate kuokolewa?" Wamishonari hujibu, "Amini katika Bwana Yesu, nawe utaokolewa-wewe na nyumba yako." Tena, ahadi hii imetolewa kwa mtu maalum katika mazingira maalum; hata hivyo, hii ina vidokezo vya ziada ambavyo ni wazi kabisa na vinajumuisha vipindi na mazingira ya wakati wote. Ahadi hiyo sio moja ya wokovu wa nyumbani lakini ni sawa kabisa na kila mstari wowote katika Biblia unaozungumzia wokovu. Ni ahadi kwamba ikiwa utamwamini Bwana Yesu "utaokolewa." Pia, wokovu ulikuja kwa nyumba ya mlinzi wa jela kama matokeo ya kusikia Neno la Mungu na kujibu kwa imani moja kwa moja: Paulo na Sila "wakamwambia neno la Bwana,yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake "(Matendo 16:32). Familia nzima ilisikia Injili. Wote waliokolewa, kama Mungu alivyoahidi, lakini wokovu wao haukuwa kutokana na sababu ya kuwa sehemu ya familia ya mlinzi wa jela; waliokolewa kwa sababu waliamini injili kwa wao wenyewe.

Mstari wa tatu katika Agano Jipya ambayo wengine hutumia kufundisha wokovu wa nyumba ni 1 Wakorintho 7:14: "Kwa maana yule mume asiyeamini utakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini utakaswa katika mumewe wake anayeamini. Kama isingekuwa hivyo,watoto wenu wangekuwa si safi;bali sasa ni watakatifu. "Aya hii inaonekana kufundisha kwamba mpenzi asiyeamini anaweza kuokolewa kwa msingi wa imani ya mwenzi wake katika Kristo. Inaonekana pia kusema kwamba watoto wao watakuwa watakatifu mbele ya Bwana kwa sababu mmoja wa wazazi wao ameokolewa. Lakini hitimisho hilo lingekuwa kinyume na mafundisho ya jumla ya Maandiko. Katika muktadha huu neno kutakasa halina maana ya wokovu au kuwa mtakatifu mbele ya Mungu. Badala yake, inahusu utakatifu wa uhusiano wa ndoa yenyewe. Paulo alifundisha kwamba Wakristo hawapaswi "kuigizwa sawa" na wasioamini (2 Wakorintho 6:14). Hofu ya wengine katika kanisa ni kwamba, tangu waliolewa na wasioamini, walikuwa wanaishi katika dhambi-ndoa yao ilikuwa "isiyo safi" na watoto wao kutoka kwa uhusiano walikuwa halali. Paulo anachochea hofu zao: waumini ambao tayari wameolewa na asiyeamini wanapaswa kubaki kwa ndoa kama mtu asiyeamini anakubali kuoa. Hawapaswi kutafuta talaka; uhusiano wao wa ndoa ni utakaso (takatifu au kuweka mbali machoni pa Mungu) kulingana na imani ya mwenzi. Vivyo hivyo, watoto wa ndoa zao ni halali mbele ya Mungu.

Ukweli wa kwamba 1 Wakorintho 7:14 hazungumzii juu ya wokovu wa nyumbani unaonekana wazi katika swali ambalo Paulo anauliza katika 1 Wakorintho 7:16: "Kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamwokoa mumeo? Au, wajuaje wewe mwanaume kama utamwokoa mkeo? "Ikiwa wokovu wa familia ulikuwa wa kweli, basi mke alikuwa tayari kuokolewa (kwa misingi ya wokovu wa mume); Paulo hakuwa na haja ya kutaja wakati ujao wa wokovu kwa ajili yake.

Biblia haina ahadi ya wokovu wa familia. Lakini hiyo haimaanishi kwamba baba au mama aliye na kiungu hana ushawishi mkubwa wa kiroho kwa watoto katika familia hiyo. Kiongozi wa nyumba huweka mwendo kwa familia kwa njia nyingi, ikiwa ni pamoja na kiroho. Tunapaswa kutumaini kwa bidii, kuomba, na kufanya kazi kwa ajili ya wokovu wa familia zetu. Kuna mara nyingi ambapo Mungu wa Ibrahimu pia anakuwa Mungu wa Sara, na kisha wa Isaka, na wa Yakobo. Kama Charles Spurgeon alisema, "Ingawa neema haikimbii katika damu, na kuzaliwa upya sio kwa damu wala kuzaliwa, bado ni mara nyingi sana. . . kutokea kwamba Mungu, kwa njia ya mtu mmoja wa nyumba, anachochea mwenyewe. Anamwita mtu binafsi, na kisha anamtumia awe aina ya kiroho ya kuleta kiroho kuleta wengine wa familia ndani ya wavu wa injili. "

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Biblia inasema nini juu ya wokovu wa nyumbani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries