settings icon
share icon
Swali

Je, kuna nafasi ya pili ya wokovu baada ya kifo?

Jibu


Wakati wazo la nafasi ya pili ya wokovu linavutia, Biblia iko wazi kuwa kifo ni mwisho wa nafasi zote. Waebrania 9:27 inatuambia kwamba tunakufa na kisha tunakabiliwa na hukumu. Kwa hiyo, kama vile mtu bado yu hai, ana nafasi ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, nk, nafasi ya kukubali Kristo na kuokolewa (Yohana 3:16; Warumi 10: 9-10; Matendo 16:31). Mara baada ya mtu kufa, hakuna nafasi zaidi. Wazo la mahali pa mateso ya muda, mahali ambapo watu huenda baada ya kifo kulipa dhambi zao, hauna msingi wa kibiblia lakini bado ni jadi ya Kanisa Katoliki la Roma.

Ili kuelewa kile kinachotokea kwa wasioamini baada ya kufa, tunaenda kwenye Ufunuo 20: 11-15, ambayo inaelezea Hukumu kuu ya Kiti cha Enzi cheupe. Hapa hufanyika ufunguzi wa vitabu, na "wafu walihukumiwa kutokana na mambo hayo yaliyoandikwa katika vitabu, kulingana na matendo yao." Vitabu vilikuwa na mawazo na matendo yote ya wale wanaohukumiwa, na tunajua kutoka kwa Warumi 3:20 kwamba "kwa matendo ya torati hakuna nyama inayohesabiwa haki." Kwa hivyo, wote ambao wanahukumiwa na kazi zao na mawazo yao wanahukumiwa kuzimu. Waumini katika Kristo, kwa upande mwingine, hawahukumiwa na vitabu vya kazi, lakini majina yao yanaonekana yameandikwa katika kitabu kingine — "Kitabu cha Uzima cha Mwana-Kondoo" (Ufunuo 21:27). Hawa ndio ambao wamemwamini Bwana Yesu, na wao peke wataruhusiwa kuingia mbinguni.

Mtu yeyote ambaye jina lake limeandikwa katika Kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo "aliokolewa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu" (Waefeso 1: 4) na neema ya Mungu ya kuokoa ya kuwa sehemu ya Bibi arusi wa Mwanawe, kanisa la Yesu Kristo. Watu hawahitaji "nafasi ya pili" kwa wokovu kwa sababu wokovu wao umehifadhiwa na Kristo. Aliwachagua, akawaokoa, na atawahifadhi kuokolewa. Hakuna kitu kinachoweza kuwatenganisha na Kristo (Warumi 8:39). Wale waliokufa kwao wataokolewa kwa sababu Yesu ataiona. Alisema "yote ambayo Baba amenipa itakuja kwangu" (Yohana 6:37), na "nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atawapokonya katika mkono wangu" ( Yohana 10:28). Kwa waumini, hakuna haja ya nafasi ya pili kwa sababu nafasi ya kwanza ninatosha.

Vipi kuhusu wale ambao hawaamini? Je, wangeweza kutubu na kuamini kama wangepewa fursa ya pili? Jibu ni hapana, hawataweza kwa sababu nyoyo zao hazibadilishwa tu kwa sababu kufa. Mioyo yao na mawazo yao "ni chuki" dhidi ya Mungu na hawatakubali hata wakati wanapomwona uso kwa uso. Hii inathibitishwa katika hadithi ya mtu tajiri na Lazaro katika Luka 16: 19-31. Ikiwa kulikuwa na mtu ambaye angepaswa kutubu akipewa nafasi ya pili kwa kuona ukweli wa wazi, alikuwa tajiri. Lakini ingawa alikuwa katika maumivu ya Jahannamu, aliuliza tu Ibrahimu kwamba amtume Lazaro kurudi duniani ili awaonye ndugu zake hili wasikuwe na kuteseka sawa. Hakukuwa na toba katika moyo wake, tu majuto kwa wapi alijikuta. Jibu la Ibrahimu linasema yote: "Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu" (Luka 16:31). Hapa tunaona kwamba ushahidi wa Maandiko ni wa kutosha kwa ajili ya wokovu kwa wale wanaoamini, na hakuna ufunuo mwingine utaleta wokovu kwa wale wasio. Hakuna nafasi ya pili, ya tatu au ya nne itakuwa ya kutosha kugeuza moyo wa jiwe ndani ya moyo wa mwili.

Wafilipi 2: 10-11 inasema, "Ili kwa jina la yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya dunia, na vya chini ya nchi; na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba." Siku moja, kila mtu atainama mbele ya Yesu na kutambua kwamba Yeye ni Bwana na Mwokozi. Wakati huo, hata hivyo, ni kuchelewa sana kwa wokovu. Baada ya kifo, kile kinachobakia kwa asiyeamini ni hukumu (Ufunuo 20: 14-15). Ndiyo sababu tunapaswa kumtegemea Yeye katika maisha haya.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, kuna nafasi ya pili ya wokovu baada ya kifo?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries