settings icon
share icon
Swali

Je, Mkristo anaweza "kurudisha" wokovu?

Jibu


Jibu fupi la swali hili ni hapana, Mkristo wa kweli hawezi "kurudisha" wokovu. Kwa kawaida, wengine wanaokubali kuwa Mkristo hawezi "kupoteza" wokovu wake bado wanaamini kwamba wokovu unaweza "kurudishwa" kwa Mungu. Wengine wanaozingatia mtazamo huu wataisoma Warumi 8: 38-39 na kusema kwamba, ingawa hakuna kitu nje ya kwetu kinaweza kututenganisha na Mungu, sisi wenyewe tunaweza kuchagua, kwa hiari yetu huru, kujitenga na Mungu. Hii siyo tu isiyo ya kibiblia; inafanya mantiki yote.

Ili kuelewa kwa nini haiwezekani kwetu "kurudisha" wokovu wetu, ni lazima tuelewe mambo matatu: asili ya Mungu, asili ya mwanadamu, na hali ya wokovu yenyewe. Mungu ni, kwa asili, Mwokozi. Mara kumi na tatu katika Zaburi peke yake, Mungu anajulikana kama Mwokozi wa mwanadamu. Mungu peke yake ndiye Mwokozi wetu; hakuna mtu mwingine anaweza kutuokoa, na hatuwezi kujiokoa wenyewe. "Mimi, naam, mimi, ni Bwana, Zaidi yangu mimi hapana mwokozi" (Isaya 43:11). Hakuna mahali katika Maandiko ambayo Mungu ameonyeshwa kama Mwokozi ambaye hutegemea wale Yeye anaokoa ili atoe wokovu. Yohana 1:13 inaonyesha wazi kwamba wale walio wa Mungu hawazaliwa tena kwa mapenzi yao wenyewe bali kwa mapenzi ya Mungu. Mungu anaokoa kwa mapenzi Yake ya kuokoa na uwezo Wake wa kuokoa. Mapenzi yake hayawezi kuharibiwa, na nguvu zake hazina ukomo (Danieli 4:35).

Mpango wa Mungu wa wokovu ulikamilishwa na Yesu Kristo, Mungu aliyezaliwa mwili, ambaye alikuja duniani "kutafuta na kuokoa kile kilichopotea" (Luka 19:10). Yesu aliweka wazi kuwa hatukumchagua, bali alichagua sisi na kutuchagua "kwenda na kuzaa matunda" (Yohana 15:16). Wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo, iliyotolewa kwa wale ambao Yeye ana, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, amewekwa tayari kupokea na ambao wametiwa muhuri na Roho Mtakatifu ndani ya wokovu huo (Waefeso 1: 11-14). Hii inazuia wazo kwamba mtu anaweza, kwa mapenzi yake mwenyewe, kuzuia mpango wa Mungu wa kumwokoa. Mungu hakutaka kumtangulia mtu kupokea zawadi ya wokovu, ila tu kuwa na mpango Wake unaharibiwa na mtu anarudisha zawadi. Ujuzi na ufahamu wa Mungu hufanya hali hiyo haiwezekani.

Mtu, kwa asili, ni mtu aliyepotoka ambaye hakumtafuta Mungu kwa namna yoyote. Mpaka moyo wake umebadilishwa na Roho wa Mungu, hatatafuta Mungu, wala hawezi kumtafuta. Neno la Mungu haliwezi kueleweka kwake. Mtu asiye na ukombozi si mwaadilifu, asiye na maana, na mdanganyifu. Kinywa chake kimechazwa na uchungu na laana, moyo wake umeegemea kuelekea umwagaji wa damu, hana amani, na hakuna "hofu ya Mungu machoni pake" (Warumi 3: 10-18). Mtu kama huyo hawezi kuokoa mwenyewe au hata kuona haja yake ya wokovu. Ni tu baada ya kufanywa uumbaji mpya katika Kristo kwamba moyo wake na akili zimebadilishwa kwa Mungu. Sasa anaona ukweli na anaelewa mambo ya kiroho (1 Wakorintho 2:14, 2 Wakorintho 5:17).

Mkristo ni mmoja ambaye amekombolewa kutoka kwa dhambi na kuwekwa kwenye njia ya mbinguni. Yeye ni uumbaji mpya, na moyo wake umegeuzwa kwa Mungu. Asili yake ya zamani imekwenda, ikapita. Hali yake mpya haitakuwa na hamu tena ya kurudisha wokovu wake na kurudi kwa mtu wake wa zamani kuliko mpokeaji wa kubadilisha moyo angependa kurudisha moyo wake mpya na badala ya moyo wake wa zamani, uliogonjeka. Dhana ya Mkristo kurudisha wokovu wake ni kinyume cha Maandiko na haifikiriki.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Mkristo anaweza "kurudisha" wokovu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries