settings icon
share icon
Swali

Je, Mtu anaweza kuokolewa kupitia ufunuo wa jumla?

Jibu


Ufunuo wa jumla unaweza kuelezwa kama "ufunuo wa Mungu kwa watu wote, kwa wakati wote, na katika maeneo yote yanayofunua kwamba Mungu yupo na kwamba Yeye ni mwenye akili, mwenye nguvu, na ni Zaidi ya uwezo wa binadamu." Maandiko kama Zaburi 19: 1- 4 na Warumi 1:20 yanaweka wazi kwamba mambo fulani kuhusu Mungu yanaweza kueleweka kutoka kwa viumbe vyake karibu na sisi. Uumbaji unafunua uwezo wa Mungu na utukufu, lakini haufunui mpango wa wokovu kupitia Kristo. Kuna wokovu tu katika jina la Yesu (Matendo 4:12); Kwa hivyo, mtu hawezi kuokolewa kwa njia ya ufunuo wa jumla. Kwa kawaida, swali "Je, mtu anaweza kuokolewa kupitia ufunuo wa jumla?" Huulizwa kuhusiana na swali lingine, "Ni nini kinachotokea kwa wale ambao hawajawahi kusikia injili?"

Kwa kusikitisha, bado kuna sehemu za ulimwengu upatikanaji wa Biblia hauko kabisa, kwa injili ya Yesu Kristo, au kwa njia yoyote ya kujifunza ukweli wa Kikristo. Swali linatokea, ni nini kitachotokea kwa watu hawa wanapokufa? Je, ni haki kwa Mungu kumhukumu mtu ambaye hajawahi kusikia injili au ya Yesu Kristo? Wengine hupendekeza wazo kwamba Mungu anawahukumu wale ambao hawajawahi kusikia kulingana na jinsi walivyoitikia ufunuo wa jumla. Dhana ni kwamba, kama mtu anaamini kweli inayoweza kujulikana juu ya Mungu kupitia ufunuo wa jumla, Mungu atahukumu mtu kulingana na imani hiyo na kuruhusu mtu kuingia mbinguni.

Tatizo ni kwamba Maandiko yanasema kwamba, isipokuwa mtu yupo ndani ya Kristo, yeye "amesimama kuhukumiwa tayari" (Yohana 3:18). Warumi 3: 10-12, akitoa maneno ya Zaburi ya 14: 3, anatamka asili isiyo ya kawaida kuwa dhambi kila mahali: "Hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna afahamuye; hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia; hakuna mtenda mema, la! hata mmoja." Kwa mujibu wa Maandiko, ujuzi wa Mungu unapatikana (kupitia ufunuo wa jumla), lakini watu wanaipotosha kwa kupenda kwake mwenyewe. Warumi 1: 21-23 inasema, "Kwa sababu, walipomju Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru; bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika; wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo" Hali ya wale wasio na Mungu ni moja ya uasi, giza, na ibada ya sanamu.

Watu wanaasi licha ya ufunuo wa jumla. Mtu mwenye dhambi hukataa kwa hiari kile kinachoweza kujulikana na Mungu kupitia asili na kutafuta njia za kuepuka ukweli (angalia Yohana 3:19). Kwa kuwa mwanadamu hakumtafuta Mungu kwa asili, Mungu lazima amtafute-na ndivyo alivyofanya, katika Mtu wa Yesu Kristo. Yesu alikuja "kutafuta na kuokoa waliopotea" (Luka 19:10).

Mfano mzuri wa mahitaji yetu ya injili hupatikana katika Matendo 10. Kornelio alijua kuhusu Mungu na alikuwa "mwaminifu na mwenye kuogopa Mungu; Aliwapa kwa ukarimu wale walio na haja na kumwomba Mungu mara kwa mara "(Matendo 10: 2). Je! Mungu alimwokoa Kornelio kwa sababu ya kujitolea kwake kwa Mungu kwa kuzingatia ujuzi mdogo aliokuwa nao? La. Kornelio alihitaji kusikia kuhusu Yesu. Mungu alimwambia Kornelio kuwasiliana na mtume Petro na kumwalika aende nyumbani kwa Kornelio. Kornelio alitii, na Petro alikuja na kuwasilisha Injili kwa Kornelio na familia yake. Kornelio na jamaa yake waliamini Yesu na hivyo waliokolewa (Matendo 10: 44-48). Hakuna mtu, hata mtu "mwema" kama Kornelio, anaokolewa tu kwa kuamini kwamba Mungu yupo au kwa kumheshimu Mungu kwa njia fulani. Njia pekee ya wokovu ni injili ya Yesu Kristo (Yohana 14: 6; Matendo 4:12).

Ufunuo wa jumla unaweza kuonekana kama wito wa ulimwengu kwa watu kutambua kuwepo kwa Mungu. Lakini ufunuo wa jumla, yenyewe, haitoshi kumwongoza mtu kwa wokovu katika Kristo. Ndiyo maana ni muhimu sana kwetu kutangaza injili ulimwenguni pote (Mathayo 28: 19-20; Matendo 1: 8). Warumi 10:14 inasema, "Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri?" Imani katika habari njema ya wokovu kupitia Yesu Kristo ndiyo njia pekee ya wokovu (Yohana 3:16).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Mtu anaweza kuokolewa kupitia ufunuo wa jumla?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries