settings icon
share icon
Swali

Je, inawezekana jina la mtu kufutwa kutoka Kitabu cha Uzima?

Jibu


Ufunuo 22:19 inasema, "Na mtu ye yote akiondoa lo lote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima,na katika ule mji mtakatifu, ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki "(KJV). Aya hii kwa kawaida huhusika katika mjadala kuhusu usalama wa milele. Je, Ufunuo 22:19 inamaanisha hivyo, baada ya jina la mtu kuandikwa katika Kitabu cha Uzima cha Mwanakondoo, inaweza wakati mwingine baadaye kufutwa? Kwa maneno mengine, Mkristo anaweza kupoteza wokovu wake?

Kwanza, Maandiko ni dhahiri kwamba muumini wa kweli anahifadhiwa kwa nguvu za Mungu, amepiwa muhuri kwa siku ya ukombozi (Waefeso 4:30), na wote ambao Baba amempa Mwana, Yeye hatapoteza hata mmoja wao (Yohana 6:39). Bwana Yesu Kristo alitangaza, "Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote; wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu "(Yohana 10: 28-29b). Wokovu ni kazi ya Mungu, si yetu (Tito 3: 5), na ni nguvu Yake ambayo inatuhifadhi.

Ikiwa "mtu yeyote" inayorejelewa katika Ufunuo 22:19 si waumini, ni akina nani? Kwa maneno mengine, ni nani anayeweza kuongeza au kuondoa kutoka maneno ya Biblia? Kwa uwezekano mkubwa zaidi, huu kuharibiwa kwa Neno la Mungu ingefanyika sio na waumini wa kweli bali na wale ambao wanasema kuwa Wakristo na wanadhani kuwa majina yao yako katika Kitabu cha Uzima. Kuongea kwa ujumla, makundi mawili makuu ambayo kwa kawaida wamevunja ufunuo wa Mungu ni ibada za Kikristo bandia na wale wanaoshikilia mawazo ya imani ya kiteolojia. Dini mingi na mawazo ya kiteolojia wanadai jina la Kristo kama lao wenyewe, lakini "hawajazaliwa tena" — neno la kibiblia la Kikristo.

Biblia inatoa mifano kadhaa ya wale ambao walidhani walikuwa waumini, lakini ambao taaluma yao ilidhihirishwa kuwa ni uongo. Katika Yohana 15, Yesu anawarejelea kama matawi ambayo hayakubaki ndani yake, Mzabibu wa kweli, na kwa hiyo hayakuzaa matunda yoyote. Tunajua kuwa ni uongo kwa sababu "kwa matunda yao utawajua" (Mathayo 7:16, 20); wanafunzi wa kweli wataonyesha matunda ya Roho Mtakatifu anayeishi ndani yao (Wagalatia 5:22). Katika 2 Petro 2:22, waprofesa wa uongo ni mbwa wanarudi kwenye matabishi yao na nguruwe ambaye "baada ya kuoga mwenyewe hurudi kuingia katika matope" (ESV). Tawi lisilozaa, mbwa, na nguruwe ni ishara za wale wanaodai kuwa na wokovu, lakini ambao hawana kitu chochote zaidi kuliko haki yao wenyewe kutegemea, sio haki ya Kristo inayookoa. Ni wasiwasi kwamba wale waliotubu dhambi zao na kuzaliwa mara ya pili kwa hiari kuharibu Neno la Mungu kwa njia hii- kwa kuongeza au kuondoa kutoka kwake. Kwa lengo la kuharibu Neno la Mungu linaonyesha ukosefu wa imani

Kuna zingatio lingine muhimu kuhusu maana ya Ufunuo 22:19, na inahusisha tafsiri. Hakuna hati ya awali ya Kigiriki hata inataja "kitabu cha uzima"; badala yake, kila hati ya kiyunani ina "mti wa uzima." Hapa ni jinsi Ufunuo 22:19 inavyosoma katika NIV: "Na mtu ye yote akiondoa maneno mbali na kitabu hiki cha unabii, Mungu ataondoa mtu huyo sehemu yoyote katika mti wa uzima na katika mji mtakatifu, ambao umeelezwa katika kitabu hiki."Tafsiri zingine na "mti" badala ya "kitabu" ni NASB, ESV, NLT, HCSB, ISV, NET, na ASV, kati ya zingine. KJV inasimama peke yake katika kutafsiri kama "kitabu" cha uzima. Hitilafu ilitokea wakati Erasmus, katika kuandika maandishi yake ya Kigiriki, alilazimika kutafsiri mistari sita ya mwisho ya Ufunuo kutoka kwa Vulgate Kilatini hadi Kigiriki. "Mti" ulikuwa "kitabu" kwa sababu mwandishi kiajali aliweka badala ya Kilatini lingo ("mti") na libro ("kitabu"). Tafsiri zote zinazofuata Textus Receptus, kama vile KJV, hivyo kimakosa kusema "kitabu" badala ya "mti" wa uzima.

Kubishana na "mti wa uzima" tafsiri badala ya "kitabu cha uzima" tafsiri ni nyingine mbili mistari katika sura ile ile: Ufunuo 22: 2 na 14. Wote hutaja "mti wa uzima" na "jiji" kwa pamoja, sawa na aya 19 inavyofanya. Pia, neno sehemu au kushiriki ni muhimu. Yule ambaye ataharibu Neno la Mungu atanyimwa upatikanaji wa mti wa uzima, licha ya madai yoyote anayofikiri anayo na matunda hayo.

Ufunuo 3: 5 ni mstari mwingine unaoathiri suala hili. "Yeye anayeshinda. . . Sitafuta kamwe jina lake kutoka kwenye kitabu cha uzima." "Mshindi" aliyetajwa katika barua hii kwa Sardis ni Mkristo. Linganisha hili na 1 Yohana 5: 4: "Kila mtu aliyezaliwa na Mungu anashinda ulimwengu." Na mstari wa 5: "Ni nani anayeshinda ulimwengu? Ni yeye tu anayeamini kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu." (Angalia pia 1 Yohana 2:13.). Waumini wote ni "washindi" kwa kuwa wamepewa ushindi juu ya dhambi na kutoamini kwa ulimwengu.

Watu wengine wanaona katika Ufunuo 3: 5 picha ya kalamu ya Mungu imara, tayari kupiga jina la Mkristo yeyote anayefanya dhambi. Wanasoma ndani yake kitu kama hiki: "Ikiwa unakosea na usishinde ushindi, basi utapoteza wokovu wako! Kwa kweli, nitafuta jina lako kutoka Kitabu cha Uzima! "Lakini hii SIO ambayo aya inasema. Yesu anatoa ahadi hapa, sio onyo.

Maandiko hayasemi kamwe kwamba Mungu hufuta jina la muumini kutoka Kitabu cha Uzima cha Mwana-Kondoo-hakuna hata onyo kwamba Yeye anatafakari hilo! Ahadi ya ajabu ya Ufunuo 3: 5 ni kwamba Yesu hatatafuta jina la mtu. Akizungumza na "washindi" -wote wale waliokombolewa na damu ya Mwana-Kondoo-Yesu anatoa neno lake kwamba Yeye hatafuta majina yao. Anathibitisha kwamba, mara jina likiwa pale, liko pale milele. Hii inategemea uaminifu wa Mungu.

Ahadi ya Ufunuo 3: 5 inaelekezwa kwa waumini, ambao ni salama katika wokovu wao. Kinyume na, onyo la Ufunuo 22:19 linaelekezwa kwa wasiowaumini, ambao, badala ya kubadili mioyo yao kwa Mungu, wanajaribu kubadilisha Neno la Mungu ili kuwafaa wenyewe. Watu kama hao hawawezi kula ya mti wa uzima.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, inawezekana jina la mtu kufutwa kutoka Kitabu cha Uzima?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries