settings icon
share icon

ه نسخۀ دری خوش آمدید www.GotQuestions.org

سوالاتی کتاب مقدسی که جواب داده شده است

از شما معذرت می خواهیم اما در حال حاضر نمی توانیم سوالاتی را که به زبان دری برای ما فرستاده می شود قبول نماییم. اگر می توانید به انگلیسی بنویسید و بخوانید، می توانید سوالات خود را به این آدرس برای ما بفرستید: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

لیست زیر صفحاتی هستند که به زبان دری در دسترس شما قرار دارد:سوالات بسیار مهم

بمسیحی دوباره تولد یافته بودن چه معنایی دارد؟

خشیده شدن؟

نقشۀ نجات / راه نجات چیست؟

قبول کردن عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ شخصی تان چه معنایی دارد؟

مسیحی چیست؟

چهار قانون روحانی چیست؟­

چطور رابطه ام را با خدا بازسازی کنم؟­

آیا عیسی تنها راه برای رسیدن به بهشت است؟­

چگونه مطمئن شوم وقتی می میرم به بهشت خواهم رفت؟­

آیا بعد از مرگ زندگی وجود دارد؟

مذهب صحیح برای من چیست؟­

راه نجات رومیان چیست؟­

دعای شخص گناهکار چیست؟

مسیحی دوباره تولد یافته بودن چه معنایی دارد؟­

من تازه به مسیح ایمان آورده ام... حالا چه باید بکنم؟­سوالات بسیار مهم

آیا خدا وجود دارد؟

عیسی مسیح کیست؟

آیا عیسی مسیح خداست؟

صفات خدا چیست؟ خدا چگونه است؟

آیا کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست؟

مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیز باور دارند؟

آیا خدا واقعی است؟ چگونه می توانم اطمینان پیدا نمایم که خدا واقعی است؟

معنای زندگی چیست؟

آیا مسیحیان باید از شریعت عهد عتیق اطاعت کنند؟

آیا خدا بودن عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس است؟

آیا نجات فقط از طریق ایمان است و یا از طریق ایمان به اضافۀ اعمال؟

روح القدس کیست؟

چگونه می توانم خواست خدا برای زندگی خود را بدانم؟ کتاب مقدس راجع به دانستن خواست خدا چه می گوید؟

چگونه می توانم در زندگی مسیحی خود بر گناه پیروز گردم؟

چرا نباید خودکشی کنیم؟سوالات رایج

بعد از مرگ چی خواهد شد؟

همسر قائن چه کسی بود؟

آیا بر اساس کتاب مقدس، امنیت ابدی وجود دارد؟

کتاب مقدس راجع به همجنسگرایی چه می گوید؟ آیا همجنسگرایی گناه است؟

کتاب مقدس راجع به ازدواج بین دو نژاد چه می گوید؟

خود ارضایی_ آیا بر اساس کتاب مقدس گناه است؟

آیا یک بار نجات یافتن به معنای نجات همیشگی است؟

آیا حیوانات/ خانگی به بهشت می روند؟ آیا حیوانات/ خانگی روح دارند؟

دیدگاه مسیحی راجع به خودکشی چگونه است؟ کتاب مقدس راجع به خودکشی چه می گوید؟

کتاب مقدس راجع به خالکوبی/ سوراخ کردن بدن چه می گوید؟

زن های کشیش/ واعظ؟ کتاب مقدس راجع به زنانی که در کار خدمت خدا هستند چه می گوید؟

کتاب مقدس راجع به نوشیدن الکول/ شراب چه می گوید؟ آیا نوشیدن الکول/ شراب برای یک مسیحی گناه است؟

غسل تعمید مسیحی چه اهمیتی دارد؟

کتاب مقدس راجع به ده یک مسیحی چه می گوید؟

کتاب مقدس راجع به دایناسورها چه می گوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟

کتاب مقدس راجع به طلاق و ازدواج مجدد چه می گوید؟

آیا قمار زدن گناه است؟ کتاب مقدس راجع به قمار بازی چه می گوید؟

عیسی مسیح در مدت سه روز مابین مرگ و رستاخیزش کجا بود؟

کتاب مقدس راجع به رابطۀ جنسی پیش از ازدواج چه می گوید؟

عطیه صحبت کردن به زبانها چیست؟

کتاب مقدس راجع به تثلیث چه تعلیمی می دهد؟

سوالاتی کتاب مقدسی که جواب داده شده است
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries