چرا نباید خودکشی کنیم؟


سوال:‌ چرا نباید خودکشی کنیم؟

جواب:
دل ها و قلب های ما با کسانی است که به این فکر هستند تا از راه خودکشی به زندگی خود پایان دهند. اگر در حال حاضر شما یکی از آن افراد هستید، این نشان دهندۀ احساسات زیادی مانند احساس ناامیدی و سرخوردگی است. شاید احساس می کنید در عمیق ترین سیاهچال هستید و فکر نمی کنید که امیدی برای بهتر شدن شرایط وجود داشته باشد، کسی به فکر شما نیست و درک نمی کند که چی سختی هایی را دیده اید، زندگی ارزش زنده ماندن را ندارد و غیره.

اگر در همین لحظه، در نظر بگیرید که چند دقیقه به خدا اجازه داده اید تا حقیقتا در زندگی تان خدا باشد، او ثابت خواهد ساخت که واقعا چقدر بزرگ است، "زیرا برای خدا هیچ چیز غیرممکن نیست" (لوقا 37:1). احتمالا اثرات ضربات و زخم های گذشته باعث احساس بسیار فشارآور طرد شدگی و رها شدگی شده است. این حالت ممکن است به احساس ترحم به خود، خشم، تلخی، افکار انتقام جویانه یا ترس های بی جا هدایت شود که باعث به وجود آمدن مشکلات در برخی از مهمترین روابط شما می گردد.

چرا نباید خودکشی کنید؟ دوست من، مهم نیست که شرایط زندگی تو چقدر خراب است، یک خدای با محبت منتظر توست تا به او اجازه بدهی تو را راهنمایی کند و تو را از تونل تاریک یاس و ناامیدی عبور داده به نور حیرت انگیز خود برساند. نام او عیسی مسیح است.

عیسی مسیح، پسر بی گناه خدا، وقتی که احساس طرد شدگی و حقارت می کنی با تو احساس همدردی می کند. اشعیای نبی راجع به او در اشعیا 2:53-6 می نویسد و او را به حیث انسانی که، "خوار و حقیر شده و رد شده" به وسیلۀ همگان، تشریح می کند. زندگی او سرشار از درد و رنج بود. اما درد و رنجی که او تحمل کرد از آنِ خودش نبود، بلکه درد و رنج ما بود. او نیزه خورد، زخمی شد، زده شد و تمام اینها به خاطر گناه ما به سر او آمد. به خطر رنجهای او، زندگی های ما می تواند آزاد و رها گشته و کامل گردد.

دوست من، عیسی مسیح همۀ اینها را تحمل کرد تا گناهان تو بخشیده شود. هر قدر احساس گناه و تقصیر می کنی، بدان که اگر او را با فروتنی به حیث نجات دهندۀ خود دریافت کنی، تو را خواهد بخشید. "... در روز تنگی مرا بخوان تا ترا نجات دهم..." (مزامیر 15:50). هر کاری که تا حال انجام داده ای آنقدر بد نیست که عیسی مسیح آن را نبخشد. بعضی از خادمان برگزیدۀ او گناهان بزرگی مانند قتل (موسی)، قتل و زنا (داوود پادشاه)، و آزار جسمی و روحی (پولس رسول)، مرتکب شدند اما باز هم بخشیده شدند و زندگی جدید و فراوان را در خداوند یافتند. "کسی که در مسیح است، خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است" (دوم قرنتیان 17:5).

چرا نباید خودکشی کنید؟ دوست من، خدا ایستاده و آماده است تا آنچه را شکسته، بازسازی کند، به صورت مشخص زندگی تو را که در همین لحظه داری، زندگی که می خواهی با خودکشی به آن پایان بدهی. در اشعیا 1:61-3 آمده است، "روح خداوند بر من است. او مرا مسح کرد و فرستاد تا به مظلومان مژده بدهم، دلشکستگان را شفا بخشم، اسیران و زندانیان را آزاد سازم. مرا مامور ساخت که به قوم سوگوار او تسلی بدهم و اعلام کنم که روز انتقام خدا فرا رسیده است ... ماتم شان را به خوشی و سُرور، خاکستر غم را به تاج شادمانی و نوحۀ شان را به سرود حمد و تمجید تبدیل نمایم."

به نزد عیسی مسیح بیا و بگذار او مفید بودن و خوش بودن تو را بازسازی کند و به او اعتماد کن تا کاری جدید در زندگیت را آغاز نماید. او وعده داده است که شادی و خوشی را که از دست داده ای بازسازی نماید و روحی جدید به تو بدهد تا ایستادگی کنی. قلب شکستۀ تو برای او بسیار پرارزش است: "قربانی مورد خدا روح شکسته است، خدایا، تو دل شکسته و فروتن را خوار نخواهی شمرد" (مزامیر 17:51).

آیا خداوند را به حیث نجات دهنده و چوپان خود قبول می کنی؟ او روزانه، افکار و قدمهای تو را از طریق کلامش یعنی کتاب مقدس، هدایت خواهد کرد. "من به تو حکمت می آموزم و ترا به راهی که باید بروی هدایت می کنم. ترا نصیحت می کنم و چشم از تو برنخواهم داشت" (مزامیر 8:32). "فراوانی نجات، حکمت، معرفت و استقامت عطا می فرماید و ترسِ خدا گنج سهیون است" (اشعیا 6:33). در مسیح باز هم مشکلات خواهی داشت اما حالا امید داری. او رفیقی است که "نزدیک تر از یک برادر" در کنارت خواهد ایستاد (امثال 24:18). فیض خداوند عیسی مسیح در وقت تصمیم گیری با تو باشد.

اگر مایل هستی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود اعتماد کنی، در دلت با این کلمات با خدا صحبت کن: "ای خدا، به تو در زندگی خود احتیاج دارم. لطفا مرا به خاطر همۀ کارهایی که انجام داده ام ببخش. به عیسی مسیح ایمان دارم و به او به حیث نجات دهندۀ خود باور دارم. لطفا مرا پاک بگردان، مرا شفا بده و خوشی و زندگی مرا به من باز پس بده. شکر برای محبتی که به من داری و شکر برای عیسی مسیح که به جای من مُرد."

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
چرا نباید خودکشی کنیم؟