settings icon
share icon
سوال

بمسیحی دوباره تولد یافته بودن چه معنایی دارد؟

جواب


کتاب مقدس راه روشنی را برای رسیدن به زندگی ابدی ارائه می دارد. اوّل باید قبول کنیم که در مقابل خداوند گناهکار هستیم. "همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند (رومیان 23:3). همۀ ما کارهایی انجام داده ایم که خدا را ناخشنود ساخته است که این کارها ما را مستحق مجازات ساخته است. از آنجا که همۀ گناهان ما بر خلاف یک خدای ابدی است، بنابراین، فقط یک مجازات ابدی برای ما کفایت می کند. "زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما، مسیح عیسی زندگی ابدی است" (رومیان 23:6).

اما، عیسای مسیح بی گناه (اول پترس 22:2)، پسر جاودانی خدا، انسان شد (یوحنا 1:1، 14) و مُرد تا تاوان ما را پرداخت نماید. خدا محبت خود را اینطور به ما نشان داده است: "در آن هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مُرد (رومیان 8:5). مسیح بر روی صلیب مُرد (یوحنا 31:19-42)، مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم بر خود گرفت (دوم قرنتیان 21:5). سه روز بعد از مُردن او از مردگان برخاست (اول قرنتیان 1:15، 4)، و اینگونه پیروزی خودش را بر گناه و مرگ اثبات نمود. "به لطف بزرگ خود به وسیلۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است" (اول پترس 3:1).

با ایمان، ما باید طرز فکر خود را بر اساس مسیح تغییر دهیم – او کیست، چه کاری انجام داد و چرا – برای نجات (اعمال 19:3). اگر ما ایمان خود را بر او قرار دهیم، به مرگ او بر روی صلیب به خاطر پرداخت جریمه گناه ما اعتماد کنیم، بخشیده می شویم و وعدۀ زندگی ابدی در بهشت را به دست می آوریم. "زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد. بلکه صاحب زندگی ابدی شود" (یوحنا 16:3). "زیرا اگر با زبان خود اقرار کنی که عیسی، خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات می یابی" (رومیان 9:10). فقط ایمان به کار تمام شدۀ مسیح بر روی صلیب، تنها راه حقیقی به زندگی ابدی است! "زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر کند" (افسسیان 8:2-9).

اگر شما می خواهید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود قبول کنید، اینجا یک دعای ساده آمده است. به خاطر داشته باشید که گفتن این دعا یا هر دعای دیگر شما را نجات نخواهد داد. فقط اعتماد به مسیح است که می تواند شما را از گناه نجات دهد. این دعا فقط راه ساده ای برای اظهار ایمانتان به او در برابر خدا و شکرگذاری او برای مهیا ساختن نجات شماست. "خدایا، می دانم که در مقابل تو گناه کرده ام و مستحق مجازات هستم. اما عیسی مسیح مجازاتی را که من مستحق آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم از طریق ایمان به او بخشیده شوم – هدیه زندگی ابدی! آمین."

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

Englishبازگشت به صفحه اصلی زبان دری

بمسیحی دوباره تولد یافته بودن چه معنایی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries