بمسیحی دوباره تولد یافته بودن چه معنایی دارد؟


مسیحی دوباره تولد یافته بودن چه معنایی دارد؟

جواب:
مسیحی دوباره تولد یافته بودن چه معنایی دارد؟ بهترین آیه ای که می تواند به این سوال جواب بدهد یوحنا 1:3، 21 است. خداوند عیسی مسیح با نیقودیموس، یک فریسی سرشناس و عضو شورای یهود (شورای حاکم بر جامعه یهود) صحبت می کند. نیقودیموس در وقت شب به دیدن عیسی آمد و چند سوال داشت. وقتی عیسی مسیح با نیقودیموس صحبت کرد به او گفت، "به یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند." نیقودیموس سوال کرد، "چطور ممکن است شخص سالخورده ای مثل من به رَحِم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ یقین دارم که هیچ کس نمی تواند دوباره به رحم مادر خود بازگردد." عیسی جواب داد: "بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. هیچ کس نمی تواند داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد، جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند (یوحنا 3:3، 7).

عبارت "تولد دوباره" در لغت عام به معنای "تولد از بالا" است. نیقودیموس یک نیاز واقعی داشت. او به یک تغییر در قلبش نیاز داشت – یک دگرگونی روحانی. تولد جدید، دوباره تولد یافتن، یک عمل خداست که از طریق آن زندگی ابدی به اشخاصی که ایمان می آورند داده می شود.

سوالی که از نظر منطقی به ذهن می آید این است، "چرا یک شخص نیاز به تولد دوباره دارد؟" پولس رسول در افسسیان 1:2 می گوید، "در گذشته، شما به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید." او به رومیان می نویسد، "زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند." گناهکاران از نظر روحانی "مرده" هستند؛ وقتی آنها زندگی روحانی را با ایمان به مسیح به دست می آورند، کتاب مقدس آن را به تولد دوباره تشبیه می نماید. فقط کسانی که دوباره متولد شده اند گناهانش بخشیده شده و در یک رابطه با خدا هستند.

این چگونه امکان دارد؟ افسسیان 8:2-9 بیان می دارد، "زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست – این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست پس هیچ دلیلی ندارد که کسی به خود فخر کند." وقتی یک نفر نجات پیدا می کند، او تولد دوباره یافته، از نظر روحانی نو شده و حالا با حق تولد جدید، یک فرزند خداست. اعتماد به عیسی مسیح به عنوان کسی که تاوان گناه را با مرگ خودش بر روی زمین، پرداخت، معنای "تولد دوباره" است. "کسی که در مسیح است، خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است!" (دوم قرنتیان 17:5).

اگر تا کنون هرگز به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود اعتماد نکرده اید، آیا به ندای روح القدس که با قلب شما صحبت می کند توجه می کنید؟ شما احتیاج به تولد دوباره دارید. آیا می خواهید دعای توبه را بخوانید و امروز در مسیح تبدیل به خلقتی نو شوید؟ "اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند." (یوحنا 12:1-13).

اگر می خواهید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنید و دوباره متولد شوید، این یک دعای ساده است. به یاد داشته باشید که گفتن این دعا یا هر دعای دیگر شما را نجات نمی دهد. فقط اعتماد به مسیح است که می تواند شما را از گناه نجات دهد. این دعا فقط برای نشان دادن ایمان تان به او در مقابل خدا و شکرگزاری از او به خاطر فراهم ساختن نجات شماست. "خدایا، می دانم که در مقابل تو گناه کرده ام و مستحق مجازات هستم. اما مسیح مجازاتی را که من مستحق آن بودم برداشت تا من از طریق ایمان به او بتوانم بخشیده شوم. برای نجات خود به تو اعتماد می کنم. شکر برای فیض و بخشش فوق العادۀ تو و هدیۀ زندگی ابدی! آمین."

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
بمسیحی دوباره تولد یافته بودن چه معنایی دارد؟