صفات خدا چیست؟ خدا چگونه است؟


سوال:‌ صفات خدا چیست؟ خدا چگونه است؟

جواب:
انجیل، کلام خدا، به ما می گوید که خدا چگونه است و چگونه نیست. بدون اقتدار انجیل، هر کوششی برای تشریح صفات خدا بهتر از یک نظر نخواهد بود که آن هم در اکثر اوقات به خصوص در مورد فهم خدا، نادرست است (ایوب 7:42). اگر بگوییم کوشش برای فهمیدن این که خدا چگونه است، برای ما مهم است، به معنای این است که خدا را بسیار دست کم گرفته ایم. شکست خوردن در این کوشش، می تواند سبب گردد که بر خلاف خواست خدا، برای خودمان خدایان دروغین بسازیم، به دنبال آنها برویم و آنها را عبادت نماییم (خروج 3:20-5)

فقط آنچه که خدا برای آشکار کردن از خودش انتخاب می نماید می تواند برای ما شناخته شود. یکی از صفات یا خواص خدا "نور" است، به این معنا که خودش معلومات راجع به خودش را نمایان می نماید (اشعیا 19:60؛ یعقوب 17:1). خلقت، انجیل و کلام جسم گرفته (عیسی مسیح)، به ما کمک می کند تا بفهمیم خدا چگونه است.

بیایید با فهمیدن این نکته آغاز کنیم که خدا خالق ماست و ما قسمتی از خلقت او هستیم (پیدایش 1:1؛ مزامیر 1:24) و ما به شباهت او خلق شدیم. آدم بالاتر از دیگر مخلوقات است و حکمرانی بر آنها به او داده شده است (پیدایش 26:1-28). خلقت به خاطر سقوط خدشه دار گردید اما باز هم اعمال خدا را نشان می دهد (پیدایش 17:3-18؛ رومیان 19:1-20). با ملاحظه وسعت خلقت، پیچیدگی، زیبایی و نظم و ترتیب آن می توانیم به حیرت انگیز بودن خدا را ببینیم.

خواندن بعضی از نام های خدا می تواند ما را در جستجو برای یافتن اینکه خدا چگونه است، کمک کند.

این نامها در ذیل آمده است:

الوهیم – پرقوّت، آسمانی (پیدایش 1:1)

اَدونی – خداوند، نشان دهندۀ رابطۀ یک ارباب با خادم (خروج 10:4، 13)

اِل الیون – خدای متعال، بلند مرتبه ترین، پرقوّت ترین (پیدایش 20:14)

اِل رُئی – خدای پرقوّت که می بیند (پیدایش 13:16)

اِل شدای – خدای قادر مطلق (پیدایش 1:17)

اِل اُلام – خدای ابدی (اشعیا 28:40)

یهوه – خداوند "من هستم،" به معنای خدایی که خودش همیشه بود و هست و خواهد بود (خروج 13:3-14)

خدا ابدی است، یعنی او آغاز نداشته است و وجود او هرگز انتها نخواهد داشت. او فناناپذیر و ابدی است (تثنیه 27:33؛ مزامیر 2:90؛ اول تیموتائوس 17:1). خدا پا برجا است یعنی او تغییر ناپذیر است و این به معنای این است که خدا کاملا قابل اطمینان و قابل اعتماد است (ملاکی 6:3؛ اعداد 19:23؛ مزامیر 26:102-27). خدا قابل مقایسه نیست؛ هیچ کس در اعمال و در وجود مثل او نیست. او با هیچ کس و هیچ چیز برابر نیست و کامل است (دوم سموئیل 22:7؛ مزامیر 8:86؛ اشعیا 25:40؛ متی 48:5).

خدا نفوذ ناپذیر، ژرف، غیرقابل کشف و فهمیدن کامل او غیرممکن است (اشعیا 28:40؛ مزامیر 3:145؛ رومیان 33:11-34).

خدا عادل است؛ او کسی نیست که به خاطر اسم و رسم و ثروت و مقام افراد از آنها طرفداری کند (تثنیه 4:32؛ مزامیر 30:18). خدا قادر مطلق است؛ او قدرت کامل است و می تواند هر کاری که باعث خشنودی خودش می گردد را انجام دهد، اما کارهای او همیشه با دیگر خصوصیات او هماهنگ خواهد بود (مکاشفه 6:19؛ ارمیا 17:32، 27). خدا همیشه حاضر است، یعنی او در هر جا حضور دارد، اما این به این معنا نیست که همه چیز خدا است (مزامیر 7:139-13). خدا دانای مطلق است، یعنی گذشته، حال و آینده و هر چیزی را که در همین اکنون به آن فکر می کنیم، می داند. از آنجا که او همه چیز را می داند، عدالت او همیشه با عدل و انصاف اجرا خواهد شد (مزامیر 1:139-5؛ امثال 21:5).

خدا یکی است؛ نه فقط خدای دیگری وجود ندارد بلکه فقط او قادر است که عمیق ترین نیازها و خواهشات قلب ما را برآورده سازد. فقط خدا شایسته عبادت و پرستش است (تثنیه 4:6).

خدا عادل است، یعنی خدا نمی تواند از اعمال بد بگذرد. به دلیل عدالت و انصاف خدا است که برای بخشیده شدن گناهان ما، عیسی مسیح وقتی که گناهان ما بر او گذاشته شد، خشم و غضب خدا را تجربه کرد (خروج 27:9؛ متی 45:27-46؛ رومیان 21:3-26).

خدا پادشاه است، یعنی او بالاترین است. اگر تمام مخلوقات او یکجا جمع شوند باز هم نمی توانند مقصد و ارادۀ او را خنثی نمایند (مزامیر 1:93؛ 3:95؛ ارمیا 20:23). خدا روح است، یعنی او دیده نمی شود (یوحنا 18:1؛ 24:4). خدا تثلیث است. او سه در یک است، در ذات یکی است و در قدرت و جلال برابر است. خدا حقیقت است، او فسادناپذیر باقی خواهد ماند و نمی تواند دروغ بگوید (مزامیر 2:117؛ اول سموئیل 29:15).

خدا قدّوس است، او از هر فساد اخلاقی دور است و بر ضد آن است. خدا هر شرارتی را می بیند و باعث خشم او می گردد. خدا به آتش سوزاننده تشبیه گردیده است (اشعیا 3:6؛ حبقوق 13:1؛ خروج 2:3، 4-5؛ عبرانیان 29:12). خدا فیض بخش است، و فیض او شامل نیکویی، مهربانی، رحمت و محبت او می گردد. اگر به خاطر فیض خدا نبود، قدوسیت او ما را از حضور او دور می داشت. خوشبختانه این گونه نیست و خواست او این است که هر کدام شخصا او را بشناسیم (خروج 6:34؛ مزامیر 19:31؛ اول پترس 3:1؛ یوحنا 16:3؛ 3:17)

از آن جا که خدا بیکران و نامحدود است، هیچ انسانی نمی تواند به این سوال راجع به اندازۀ خدا جواب دهد اما از طریق کلام خدا می توانیم راجع به اینکه خدا چه کسی است و چگونه است، چیزهای زیادی یاد بگیریم. باشد تا همۀ ما از صمیم قلب در جستجوی او باشیم (ارمیا 13:29).

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
صفات خدا چیست؟ خدا چگونه است؟