آیا کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست؟


سوال:‌ آیا کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست؟"

جواب:
جواب ما به این سوال نه تنها چگونگی نگاه ما به کتاب مقدس و اهمیت آن در زندگی ما را نشان می دهد بلکه همچنین نشان می دهد که کلام خدا در نهایت تاثیری ابدی بر ما دارد. اگر کتاب مقدس حقیقتا کلام خدا است پس باید آن را گرامی بداریم، آن را بخوانیم، اطاعت کنیم و کاملا به آن اعتماد کنیم. اگر کتاب مقدس کلام خداست، پس نادیده گرفتن آن به معنای نادیده گرفتن خود خدا است.

این واقعیت که خدا کتاب مقدس را به ما داده است شاهد و تمثیل محبت خدا به ما است. کلمۀ "مکاشفه" بسیار به سادگی به معنای این است که خدا با بشریت ارتباط برقرار ساخته است تا نشان دهد او چگونه است و ما چطور می توانیم با او یک رابطه صحیح داشته باشیم. چیزهایی وجود دارد که اگر خدا به ارادۀ الهی خودش آن را در کتاب مقدس بر ما نمایان نمی ساخت، نمی توانستیم آن را بشناسیم. هر چند، مکاشفۀ خدا از خودش در کتاب مقدس به مرور ایام و تقریبا در 1500 سال داده شده است، اما همواره آنچه را انسان برای داشتن یک رابطه صحیح با خداوند نیاز دارد، در خود داشته است. اگر کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست، در نتیجه، برای همۀ موضوعات ایمانی و اعمال مذهبی و اخلاقی صلاحیت تام و تمام و نهایی را دارد.

سوالی که ما باید از خود پرسان کنیم این است که چطور می توانیم بفهمیم که کتاب مقدس فقط یک کتاب خوب نی بلکه کلام خداست؟ چی چیز در این کتاب وجود دارد که آن را از همۀ دیگر کتاب های مذهبی که تا حالا نوشته شده است متمایز می سازد؟ آیا کدام ثبوتی وجود دارد که نشان دهد کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست؟ اگر می خواهیم اعتبار ادعای کتاب مقدس که می گوید همان کلام خداست، از طرف او الهام گردیده و برای همۀ مسائل ایمانی و عملی کاملا کفایت می کند را مشخص نماییم، این گونه سوالات با جدیت باید بررسی و آزمایش گردد. هیچ شکی وجود ندارد که کتاب مقدس ادعا دارد یگانه کلام خداست. این ادعا به وضوح در توصیه ای که پولس رسول به تیموتاوس دارد دیده می شود: "...و از کودکی با کلام خدا، که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیلۀ ایمان به مسیح عیسی نجات یابی، آشنا بوده ای. تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب ها و پرورش ما در عدالت مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز گردد" (دوم تیموتاوس 15:3-17).

هم اسناد داخلی و هم اسناد بیرونی وجود دارد که اثبات می کند کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست. اسناد داخلی آنهایی هستند که در خودِ کتاب مقدس موجودند و بر الهی بودن اصل آن شهادت می دهند. یکی از اولین اسناد که ثابت می سازد کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست در وحدت یکپارچگی آن دیده می شود. با وجود اینکه کتاب مقدس در واقعیت، شصت و شش کتاب جداگانه است، در سه قاره دنیا، به سه لسان مختلف، در طول زمانی تقریبا 1500 ساله و به دست بیشتر از 40 نویسنده که زندگی های مختلف داشته اند، نوشته شده است، اما کتاب مقدس از آغاز تا پایان یک کتاب یک پارچه و بدون تناقض است. این یکپارچگی و وحدت، کتاب مقدس را از همه دیگر کتاب های دینی متمایز می سازد و گواه اصلیت الهی کلامی است که خدا انسانهایی را برانگیخته تا آن را ثبت نمایند.

سند داخلی دیگری که نشان می دهد کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست پیشگویی هایی است که در قسمت های مختلف کتاب مقدس وجود دارد. کتاب مقدس شامل صدها پیشگویی همراه با جزئیات راجع به آینده اشخاص، ملت ها به شمول اسراییل، شهرهای به خصوص و بشریت می باشد. پیشگویی های دیگر راجع به آمدن کسی است که مسیحا و نجات دهندۀ همۀ کسانی خواهد بود که به او ایمان بیاورند. بر خلاف پیشگویی هایی که در دیگر کتاب های مذهبی یا در کتاب هایی که به دست انسان هایی مانند نوستراداموس نوشته شده است، پیشگویی های موجود در کتاب مقدس با ذکر جزئیات دقیق آمده است. بیشتر از سیصد پیشگویی راجع به عیسی مسیح در عهد عتیق وجود دارد. نه تنها محل به دنیا آمدن و اینکه از نسل چه کسی خواهد بود از پیش گفته شده بود بلکه اینکه چگونگی مُردن و دوباره برخاستن او نیز پیشگویی شده بود. باید گفت، راهی منطقی جز اعتقاد به اصلیت الهی کتاب مقدس برای تشریح چگونگی تحقق پیشگویی های کتاب مقدس وجود ندارد. هیچ کتاب مذهبی دیگری که این قدر و این چنین پیشگویی هایی در آن باشد، وجود ندارد.

سند سوم داخلی برای ثبوت اصلیت الهی کتاب مقدس، صلابت و قدرت یگانۀ آن است. همزمان که این سند، از دو سند دیگر درونی تر است، اما قدرت شهادت آن بر اصلیت الهی کتاب مقدس از آن دو کمتر نیست. اقتدار کتاب مقدس با همۀ دیگر کتاب هایی که تا اکنون نوشته شده است، فرق دارد. این صلابت و اقتدار وقتی بهتر دیده می شود که به زندگی های بی شماری که با قدرت مافوق طبیعی کلام خدا تغییر کرده است نگاه کنیم. معتادین به مواد مخدر با آن شفا یافته اند، همجنس گرایان با قدرت آن آزاد گشته اند، مطرودان و شکست خوردگان با آن تبدیل شده اند، جنایت کاران سرسخت با آن اصلاح شده اند، گناهکاران توبیخ شده اند و نفرت با قدرت آن تبدیل به محبت شده است. کتاب مقدس صاحب قدرتی تبدیل کننده و پرانرژی است که این قدرت فقط به این دلیل ممکن گشته که کتاب مقدس کلام حقیقی خداست.

همچنین اسناد و شواهد بیرونی وجود دارد که نشان می دهد کتاب مقدس کلام خداست. یکی تاریخی بودن کتاب مقدس است. به این خاطر که کتاب مقدس وقایع تاریخی همراه با جزئیات را در خود دارد، اعتبار و دقت آن مانند هر اسناد تاریخی دیگر مورد بازبینی و تحقیق قرار گرفته است. از طریق بررسی های باستان شناسی و همچنین از طریق دیگر نوشته ها، دقت و اعتبار وقایع ثبت شده در کتاب مقدس بارها و بارها ثابت شده است. در واقع، همۀ اسناد و شواهد باستانی و نسخه های خطی که کتاب مقدس را پشتیبانی می کنند، این کتاب را به معتبرترین کتاب بازمانده از دنیای قدیم تبدیل کرده است. این نکته که کتاب مقدس وقایعی را که از نظر تاریخی قابل تحقیق و تایید هستند با دقت و با صداقت به ثبت رسانده است نشان دهندۀ حقیقت و راستی آن در مورد موضوعات دینی و اصولی است و به اثبات ادعایش که می گوید کلام دقیق خداست کمک می کند.

سند بیرونی دیگر که ثابت می کند کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست، امانتداری و درستی نویسندگان آن است. همان طور که قبلا ذکر شد، خدا از انسانهایی با زندگی های مختلف و متفاوت برای ثبت کلامش استفاده کرد. وقتی زندگی این افراد را مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که آنها انسانهایی صادق و خالص بوده اند. این نکته که آنها حاضر بودند بعضا حتی با شکنجه و آزار به خاطر اعتقاداتشان بمیرند، شهادت می دهد که این افراد عادی اما صادق، حقیقتا اعتقاد داشتند که خدا با آنها صحبت کرده است. مردانی که عهد جدید را نوشتند و چند صد نفر دیگر از ایمانداران (اول قرنتیان 6:15) حقیقت پیامشان را می دانستند به این دلیل که آنها عیسی مسیح را بعد از برخاستن از قبر او دیده و با او ملاقات کرده بودند. دیدن مسیح برخاسته تاثیری شگفت انگیز بر آنها گذاشته بود. آنها که از ترس مخفی شده بودند بعد از دیدن مسیح برخاسته از قبر، با خواست خودشان حاضر بودند به خاطر پیامی که خدا بر آنها آشکار کرده بود جان بدهند. زندگی و مرگ آنها به این واقعیت که کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست، شهادت می دهد.

و یک سند بیرونی دیگر که نشان می دهد کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست توصیف ناپذیر بودن کتاب مقدس است. به خاطر اهمیت و ادعایش مبنی بر اینکه کلام خدا می باشد، کتاب مقدس بیشتر از هر کتاب دیگری در تاریخ مورد حملات شریر و تلاش برای نابودی آن قرار گرفته و رنج و آزار دیده است. از امپراطوران روم قدیم مانند دیوکلتیان گرفته تا دیکتاتورهای کمونیست و تا بی خدایان و ندانم گرایان امروزی، کتاب مقدس ایستادگی کرده و بیشتر از تمام حمله کنندگانش زنده مانده و هنوز هم امروزه کتابی است که در تمام جهان بیشتر از هر کتابی چاپ می گردد.

در طول زمان، شک گرایان کتاب مقدس را به عنوان کتابی افسانه ای ملاحظه کرده اند اما باستان شناسی تایید کرده است که کتاب مقدس یک کتاب تاریخی است. مخالفان به تعالیم آن به عنوان تعالیم تاریخ گذشته و بدوی حمله کرده اند اما مفاهیم حقوقی و اخلاقی تعالیم کتاب مقدس نفوذ و تاثیرات مثبت بر جوامع و فرهنگ های انسانی در سراسر دنیا داشته است. حملات بالای کتاب مقدس از طرف علوم کاذب، روانشناسی و جنبش های سیاسی همچنان ادامه داشته است اما این کتاب همان اندازه که برای اولین بار نوشته شد، امروز هم همچنان پابرجا و راست و مناسب حال بشر باقی مانده است. این کتابی است که در 2000 سال گذشته زندگی ها، فرهنگ های بی شماری را تبدیل کرده است. مهم نیست که مخالفان آن چگونه تلاش کردند به آن حمله کنند، آن را نابود و یا بی اعتبار سازند، کتاب مقدس پابرجا باقی مانده است و در راستی و تاثیر آن بر زندگی انسانها جای هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. میزان صحت و درستی این کتاب که علی رغم همۀ تلاش ها برای فاسد ساختن، تهاجم یا نابودی آن حفظ شده است یک نکتۀ روشن است که نشان می دهد کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست و به صورت مافوق طبیعی از سوی او محافظت می گردد. نباید باعث حیرت ما گردد که با وجود همۀ حملات بالای کتاب مقدس، این کتاب همیشه بدون تغییر و بدون آسیب بیرون آمده است. گذشته از همۀ اینها، عیسی مسیح گفت، "آسمان و زمین از بین خواهد رفت اما کلام من هرگز از بین نمی رود" (مرقس 31:13). بعد از بررسی اسناد و شواهد، هر کسی می تواند بدون شک بگوید، بله، کتاب مقدس به راستی کلام خداست.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست؟"