چگونه می توانم خواست خدا برای زندگی خود را بدانم؟ کتاب مقدس راجع به دانستن خواست خدا چه می گوید؟


سوال:‌ چگونه می توانم خواست خدا برای زندگی خود را بدانم؟ کتاب مقدس راجع به دانستن خواست خدا چه می گوید؟

جواب:
مهم است که خواست خدا را بدانیم. عیسی مسیح می گوید فامیل و خانوادۀ واقعی او کسانی هستند که خواست و ارادۀ پدر را به جا می آورند: "چون هر کس ارادۀ خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است" (مرقس 35:3). در مَثَل دو پسر، عیسی مسیح کاهن اعظم و بزرگان را به خاطر ناکامی در به جا آوردن خواست و ارادۀ پدر، ملامت می کند؛ به خصوص، توبه نکردن و ایمان نیاوردنشان را (متی 32:21). اولین و اساسی ترین خواست خدا این است که توبه کنیم و به عیسی مسیح اعتماد نماییم. اگر ما این قدم اول را برنداریم به معنای این است که هنوز خواست خدا را قبول نکرده ایم.

وقتی از طریق ایمان، عیسی مسیح را دریافت می داریم، فرزندان خدا می شویم (یوحنا 12:1)، و او می خواهد که ما را در راه خودش هدایت نماید (مزامیر 10:143). خدا نمی خواهد خواست و ارادۀ خود را از ما پنهان کند؛ او می خواهد آن را آشکار نماید. در واقعیت، او پیشاپیش در کلامش هدایات و راهنمایی های بسیار زیادی به ما داده است. ما باید "در هر چه که پیش می آید خدا را شکر کنیم، زیرا خدا در مسیح عیسی از ما همین انتظار را دارد" (اول تسالونیکیان 18:5). ما باید کارهای خوب انجام دهیم (اول پترس 15:2). و "خواست و ارادۀ خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیرمشروع بپرهیزید" (اول تسالونیکیان 3:4).

خواست خدا قابل فهمیدن و قابل اثبات است. رومیان 2:12 می گوید، "همشکل این جهان نشوید بلکه به وسیلۀ تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید." این آیه به ما یک راهکار مهم می دهد: فرزند خدا همشکل این جهان شدن را رد می کند و به جای آن به خود اجازه می دهد تا به وسیلۀ روح تبدیل گردد. وقتی افکار او بر اساس کار خدا نو شود، آنگاه می تواند خواست و ارادۀ کامل خدا را تشخیص داده و بفهمد.

وقتی در جستجوی خواست و ارادۀ خدا هستیم، باید اطمینان حاصل کنیم که آنچه به دنبال آن هستیم، چیزی نباشد که کتاب مقدس آن را منع کرده است. برای مثال، کتاب مقدس دزدی را منع کرده است؛ از آنجا که خدا به وضاحت راجع به این مسئله صحبت کرده است، ما می دانیم که ارده و خواست او نیست که ما یک دزد باشیم – ما حتی احتیاج نداریم راجع به آن دعا کنیم. همچنان، باید اطمینان حاصل کنیم که آنچه به دنبال آن هستیم، خدا را جلال داده و به رُشد روحانی خودمان و دیگران کمک می کند.

دانستن خواست خدا گاهی دشوار است به این خاطر که به صبر زیاد نیاز دارد. طبیعی است که بخواهیم تمام خواست خدا را به یکباره بدانیم، اما خدا معمولا اینگونه عمل نمی کند. او هر گام را در وقتش برای ما آشکار می کند – هر حرکت یک گام با ایمان است – و به ما اجازه می دهد تا به اعتماد کردن به او ادامه دهیم. مسئلۀ مهم این است که وقتی در انتظار هدایات بعدی هستیم با انجام کارهای خوبی که می دانیم باید انجام دهیم، مصروف هستیم (یعقوب 17:4).

اکثر اوقات از خدا می خواهیم که همه چیز را برای ما مشخص نماید – کجا کار کنیم، کجا زندگی کنیم، با کی ازدواج کنیم، کدام موتر را خریداری کنیم و غیره. خدا به ما اجازه می دهد تا انتخاب های خود را داشته باشیم و اگر تسلیم او باشیم، او راههایی دارد که جلوی تصمیمات و انتخاب های غلط ما را بگیرد (اعمال 6:16-7).

هر چه بهتر یک شخص را بشناسیم، با تمایلات و خواسته های او بیشتر آشنا می شویم. برای مثال یک طفل، توپی را می ببیند که روی سرکی شلوغ و پررفت آمد سرگردان است و بالا و پایین می رود، اما به دنبال آن نمی دود، به این خاطر که می داند "پدرم نمی خواهد که من این کار را انجام دهم." او مجبور نیست برای هر چیزی نظر پدر خود را پُرسان نماید، او می داند پدرش چه خواهد گفت به این خاطر که او پدرش را می شناسد. در رابطۀ ما با خدا هم به همین شکل است. همان طور که با خدا زندگی می کنیم، از کلام او اطاعت می کنیم و به روح او اعتماد و تکیه می نماییم، در می یابیم که فکر مسیح به ما داده شده است (اول قرنتیان 16:2). ما او را می شناسیم و این به ما کمک می کند تا خواست او را بدانیم و درمی یابیم که هدایت خدا بسهولت در دسترس است. "صداقت، زندگی شخص صادق را آسانتر می سازد، اما مرد شریر از شرارت خود هلاک می شود" (امثال 5:11).

اگر با خداوند و نزدیک او گام برداریم و حقیقتا در اشتیاق خواست و ارادۀ او برای زندگی مان باشیم، خدا تمایل و خواست خود را در دل های ما خواهد گذاشت. نکتۀ کلیدی، خواستن اردۀ خداست و نه خواست خودمان. "در خداوند شادمان باش و او تمنای دلت را برآورده می سازد" (مزامیر 4:37).

English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
چگونه می توانم خواست خدا برای زندگی خود را بدانم؟ کتاب مقدس راجع به دانستن خواست خدا چه می گوید؟