همسر قائن چه کسی بود؟


سوال:‌ همسر قائن چه کسی بود؟

جواب:
کتاب مقدس به صورت مشخص نگفته است که همسر قائن چه کسی بود. تنها جواب ممکن این است که همسر قائن، خواهرش، برادرزاده اش یا دختر برادرزاده اش و غیره بود. کتاب مقدس نمی گوید که وقتی قائن، هابیل را کشت چند ساله بود (پیدایش 8:4). از آنجا که هر دوی آنها زراعت کار بودند، بنابراین می توان گفت هر دوی برادر، کاملاَ رشد کرده و بالغ بودند و احتمالاً هر کدام فامیل خود را داشتند. به طور یقین، آدم و حوا زمانی که قائن به قتل رسید، فرزندان دیگری هم به جز هابیل و قائن داشتند و بعد از آن هم قطعاً فرزندان بسیار زیادی داشتند (پیدایش 4:5). این نکته که قائن بعد از اینکه هابیل را کُشت به خاطر زندگی خودش ترسیده بود، نشان می دهد که احتمالاً بچه های زیاد دیگر و یا حتی شاید نواسه های آدم و حوا در آن زمان زندگی می کردند. همسر قائن (پیدایش 17:4) یکی از دختران یا نواسه های آدم و حوا بود.

از آنجا که آدم و حوا اولین (و تنها) انسان های روی زمین بودند، بچه های آنها چاره ای به غیر از ازدواج با اعضای فامیل خود نداشتند. خدا تا مدتهای طولانی بعد از آن، ازدواج بین اعضای فامیل را منع اعلام نکرد تا وقتی تعداد انسانها به حد کفایت رسید و ازدواج بین اعضای فامیل غیرلازم شد (لاویان 16:6-18). دلیل اینکه امروزه ازدواج با محارم باعث اختلالات ژنتیکی می گردد این است که وقتی دو نفر با ژن های همشکل (مانند برادر و خواهر) از یکدیگر بچه دار می شوند، خطر بسیار بالایی برای چیرگی مشخصه های غالب آنها وجود دارد. وقتی افراد از فامیل های مختلف ازدواج کرده و بچه دار می شوند احتمال این که زن و مرد مشخصه های یک شکل داشته باشند، بسیار کم است. خصوصیات ژنتیک انسان به صورت روز افزون و در طول قرنها آلوده گردیده است، به این خاطر که نقص های ژنیتکی تکثیر گردیده، تقویت شده و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. آدم و حوا هیچ نقص ژنتیکی نداشتند و این باعث شده بود که کیفیت سلامتی آنها و چند نسل از نوادگانشان بسیار بالاتر از آنچه ما اکنون داریم باشد. فرزندان آدم و حوا یا هیچ نقص ژنیتیکی نداشتند و یا اگر داشتند بسیار کم بود. در نتیجه ازدواج داخل فامیلی برای آنها هیچ خطری نداشت.

English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
همسر قائن چه کسی بود؟