settings icon
share icon
سوال

عیسی مسیح کیست؟

جواب


بر خلاف سوال "آیا خدا وجود دارد"، افراد بسیار کمی می پرسند آیا عیسی مسیح وجود داشته است. به صورت عمومی پذیرفته شده است که عیسی مسیح حقیقتا یک انسان بود که 2000 سال پیش در اسراییل روی زمین زندگی می کرد. بحث زمانی آغاز می گردد که موضوع هویت کامل عیسی مسیح مطرح می گردد. تقریبا همۀ مذاهب تعلیم می دهند که عیسی مسیح یک پیامبر یا یک معلم خوب یا مردی با خدا بود. مشکل این است که کتاب مقدس به ما می گوید عیسی مسیح بی نهایت بیشتر از یک پیامبر، یک معلم خوب یا یک مرد با خدا بود.

سی اِس لوئیس در کتاب خودش به نام مسیحیت ناب چنین می نویسد: "من در این جا کوشش می کنم تا جلوی کسانی را بگیرم که حرف واقعا احمقانه ای را راجع به عیسی مسیح می گویند؛ آنها می گویند: من حاضرم مسیح را به حیث یک معلم بزرگ اخلاق قبول کنم، اما ادعای خدایی او را قبول ندارم. این چیزی است که ما نباید بگوییم. انسانی که فقط یک انسان بوده باشد و چیزهایی را که عیسی مسیح گفت، گفته باشد، یک معلم بزرگ اخلاق نخواهد بود. او یا یک دیوانه است _ مثل آدمی که بگوید من یک تخم مرغ پُخته هستم – و یا یک شیطان دوزخی. شما باید انتخاب کنید. یا این مرد، پسر خدا بود و هست یا یک مرد دیوانه یا بدتر از آن بود. می توانید به خاطر حرف های احمقانه به او بگویید ساکت شو، می توانید به روی او تُف بیاندازید یا او را به حیث یک شیطان به قتل برسانید و یا می توانید خود را به پاهای او بیاندازید و او را خداوند و خدا صدا کنید. اما بیایید با خواندن او به حیث یک معلم بزرگ انسانیت، سایه دار و بی معنا رفتار نکنیم. او جای این انتخاب را برای ما باقی نگذاشته است. او قصد این کار را نداشته است."

در این صورت، عیسی مسیح ادعا کرد چه کسی است؟ کتاب مقدس راجع به اینکه او کیست چه می گوید؟ اول بیایید به گفتار عیسی مسیح در یوحنا 30:10 نگاه کنیم، "من و پدر یکی هستیم." در نگاه اول به نظر نمی رسد این جمله به معنای ادعای خدایی باشد. با این وجود به عکس العمل یهودیان بعد از گفتن این جمله توجه کنید، "برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر توست. تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می کنی!" (یوحنا 33:10). یهودیان سخنان عیسی مسیح را به معنای ادعای خدایی می دانستند. در آیات بعدی عیسی مسیح هرگز نگفت، "من ادعای خدایی نکردم." این نشان می دهد که عیسی مسیح با گفتن "من و پدر یکی هستیم" ادعای خدایی کرد" (یوحنا 30:10). یوحنا 58:8 یک مثال دیگر است: "به یقین بدانید پیش از آنکه ابراهیم باشد، من هستم." و باز هم در جواب، یهودیان سنگ برداشتند تا مسیح را سنگسار کنند (یوحنا 59:8). وقتی عیسی مسیح هویت خود را با عنوان "من هستم" اعلام کرد، مستقیما اسم خداوند که در عهد قدیم آمده است استفاده کرد (خروج 14:3). اگر عیسی مسیح چیزی که به باور یهودیان کفر گفتن، نام خدا را به خود گذاشتن و ادعای خدایی کردن باشد، نگفته بود، پس چرا می خواستند او را سنگسار کنند؟

یوحنا 1:1 می گوید، "کلام خدا بود." یوحنا 14:1 می گوید، "کلام جسم گردید." این آیه به وضوح نشان می دهد که عیسی مسیح خدا در جسم است. توماس یکی از شاگردان مسیح او را "خداوند من و خدای من" خطاب کرد (یوحنا 28:20). عیسی مسیح حرف او را اصلاح نکرد. پولس رسول او را این گونه تشریح می کند، "... خدای و نجات دهندۀ عظیم ما عیسی مسیح" (تیتوس 13:2). پترس رسول هم همین را می گوید، "...خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح" (دوم پترس 1:1). خدای پدر نیز به هویت کامل عیسی مسیح شهادت می دهد، "اما دربارۀ پسر فرمود، ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی" (عبرانیان 8:1). عهد قدیم هویت مسیح را این گونه اعلام می دارد، "زیرا فرزندی برای ما متولد شده و پسری به ما بخشیده شده است. به او قدرت و اختیار داده شده است. نام او مشاور عجیب، خدای قادر، پدر جاودانی و سلطان سلامتی می باشد" (اشعیا 6:9).

بنابراین، همان طور که سی اِس لوئیس استدلال می کند، باور به عیسی مسیح تنها به حیث یک معلم خوب یک انتخاب نیست. عیسی مسیح به وضوح و به صورت غیرقابل انکار ادعا کرد که خداست. اگر او خدا نیست پس یک دروغگو است و در نتیجه یک پیامبر، معلم خوب یا یک مرد خدا نیست. در تلاش ثبوت نادرستی گفتار مسیح، محققان امروزی ادعا می کنند، "عیسی مسیحِ تاریخی و حقیقی" بسیاری از چیزهایی را که در کتاب مقدس به او نسبت داده می شود گفته است. ما کی هستیم که با کلام خدا راجع به آنچه عیسای مسیح گفت یا نگفت، مشاجره کنیم؟ چگونه یک "محقق" که دو هزار سال بعد از عیسی مسیح زندگی می کند می تواند بهتر از کسانی که با او زندگی کردند، با او خدمت کردند و به وسیلۀ او تعلیم یافتند، راجع به آنچه مسیح گفت یا نگفت اظهار نظر نماید؟ (یوحنا 26:14).

چرا سوال راجع به هویت حقیقی عیسی مسیح بسیار مهم است؟ چرا مهم است که آیا او خداست یا نیست؟ مهم ترین دلیل برای اینکه عیسی مسیح باید خدا باشد این است که اگر او خدا نیست، مرگ او برای پرداخت تاوان گناهان کل دنیا کافی نخواهد بود (اول یوحنا 2:2). فقط خدا می تواند چنین قیمت گزاف و بی نهایتی را پرداخت نماید (رومیان 8:5؛ دوم قرنتیان 21:5). عیسی مسیح باید خدا باشد تا بتواند قرض های ما را پرداخت نماید. عیسی مسیح باید انسان می شد تا بتواند بمیرد. نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح امکان دارد. این مسئله که مسیح تنها راه نجات است، دلیل خدا بودن اوست. به خاطر خدا بودنش بود که مسیح اظهار داشت، "من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید" (یوحنا 6:14).

Englishبازگشت به صفحه اصلی زبان دری

عیسی مسیح کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries