کتاب مقدس راجع به طلاق و ازدواج مجدد چه می گوید؟


سوال:‌ کتاب مقدس راجع به طلاق و ازدواج مجدد چه می گوید؟

جواب:
اول تر از همه، بدون در نظر داشت اینکه هر کس چه دیدگاهی نسبت به طلاق دارد، مهم است که ملاکی 16:2 را یادآور شویم: "خداوند خدای اسرائیل می فرماید: من از طلاق متنفرم." بر اساس کتاب مقدس ازدواج یک تعهد برای تمام عمر است. "از این رو آن ها دیگر دو نیستند بلکه یک تن هستند، پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد" (متی 6:19). با این وجود خدا می داند، از آنجا که ازدواج توسط دو انسان گناهکار صورت می گیرد، طلاق روی خواهد داد. در عهد عتیق خدا قوانینی را به منظور حفاظت از حقوق طلاق گرفته ها و به خصوص زنان برقرار داشته است (تثنیه 1:24). عیسی مسیح به این قوانین اشاره نموده و گفت، این قوانین به خاطر سختدلی مردم داده شده است و نه به این خاطر که تمایل خدا اینگونه بوده است (متی 8:19).

بحث و جدل بر سر این مسئله که آیا طلاق و ازدواج مجدد بر اساس کتاب مقدس جواز دارد یا نه، همواره پیرامون گفتار عیسی مسیح در متی 32:25 و متی 9:19 در گردش بوده است. جملۀ "به جز به علت زنا" احتمالاً تنها چیزی است که اجازۀ خدا برای طلاق و ازدواج مجدد را می دهد. به عقیدۀ بسیاری از مفسران این "شرط استثنایی" به دوران نامزدی هم اشاره می کند. در رسم و رواج یهودیان، یک مرد و زن حتی وقتی که نامزد بودند، ازدواج کرده محسوب می گردیدند. بر اساس این دیدگاه، بداخلاقی و فساد در دوران "نامزدی" هم، یگانه دلیل برای طلاق بوده می تواند.

با این وجود، کلمۀ یونانی که "بی وفایی در ازدواج" ترجمه شده است یک کلمه است که می تواند هر نوع فساد جنسی را شامل گردد و معنای زنا، هرزه گی، بی عفتی و غیره را در خود دارد. احتمالاً عیسی مسیح می گوید که طلاق در صورتی که بداخلاقی جنسی صورت گیرد، جواز دارد. روابط جنسی یک بخش از قیودات زناشویی است: "و هر دو یک تن می شوند" (پیدایش 24:2؛ متی 5:19؛ افسسیان 31:5). بنابراین، هر قِسِم شکستاندن این قیودات به وسیلۀ رابطۀ جنسی بیرون از ازدواج، می تواند یک دلیل روا برای طلاق باشد. اگر اینگونه باشد، عیسی مسیح همچنان ازدواج مجدد را در این کلام در ذهن خود داشته است. عبارت "و با دیگری ازدواج نماید" (متی 9:19) نشان می دهد که طلاق و ازدواج مجدد در صورت وقوع شرط استثنایی، جواز دارد، و فرقی نمی کند که چگونه آن را تعبیر نماییم. نکتۀ مهم و قابل توجه این است که فقط طرف بی گناه اجازۀ ازدواج مجدد را دارد. هر چند در متن گفته نشده است اما اجازۀ ازدواج مجدد رحمت خدا برای کسی است که مورد خیانت واقع شده و نه برای کسی که مرتکب خیانت و فساد اخلاقی گردیده است. شاید شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد "سمت گناهکار" هم اجازۀ ازدواج مجدد دارد، اما در این متن این تعلیم داده نشده است.

بعضی ها اول قرنتیان 15:7 را یک "استثنای" دیگر برای اجازۀ ازدواج مجدد می دانند، اگر یک غیرایماندار یک ایماندار را طلاق دهد. هر چند، متن آیات ذکری از ازدواج مجدد به میان نیاورده است اما، گفته است اگر شخص غیرایماندار بخواهد همسر ایماندار خود را رها کند، یک ایماندار مقید نیست به آن ازدواج ادامه دهد. بعضی دیگر بر این باورند که آزار و بدرفتاری (زناشویی و طفل) یک دلیل موجه برای طلاق است حتی اگر در کتاب مقدس اینگونه نیامده باشد. همزمان که این می تواند دلیل بسیار قوی باشد اما هرگز عاقلانه نیست که آن را از کلام خدا فرض کنیم.

گاهی در بحث بر سر شرط استثنایی برای طلاق، واقعیت این است که "بی وفایی زناشویی" هر معنایی که داشته باشد، یک جواز برای طلاق محسوب می گردد و نه لازمۀ آن. حتی وقتی که زنا صورت گرفته باشد، یک زوج می توانند، از طریق فیض خدا، یاد بگیرند که ببخشند و دوباره ساختن ازدواج و زندگی خود را آغاز کنند. خدا ما را به خاطر گناهان بسیار بیشتری بخشیده است. یقیناً ما می توانیم الگوی او را پیروی کرده و حتی گناه زناکاری را ببخشیم (افسسیان 32:4). هر چند، بسا اوقات که یک شخص توبه کار نیست و به فساد جنسی ادامه می دهد. در این صورت، احتمالاً اینجا جایی ست که متی 9:19 می تواند استعمال گردد. بسیاری ها همچنین به سرعت بعد از طلاق به دنبال ازدواج مجدد هستند در صورتی که ممکن است تمایل خدا این باشد که مجرد باقی بمانند. گاهی اوقات خدا می خواهد که اشخاص مجرد باقی بمانند تا توجه آنها تقسیم نگردد (اول قرنتیان 32:7-35). ازدواج مجدد شاید در شرایط خاص یک انتخاب باشد اما این به این معنا نیست که تنها انتخاب است.

باعث اندوه است که میزان طلاق بین مسیحیانی که ادعای ایمانداری دارند، به اندازه دنیای غیرایمانداران بلند است. کتاب مقدس کاملاً واضح ساخته است که خدا از طلاق تنفر دارد (ملاکی 16:2) و اینکه آشتی و بخشش باید نشانۀ زندگی ایماندار باشد (لوقا 4:11؛ افسسیان 32:4). با این وجود، خدا می داند که طلاق روی خواهد داد، حتی در بین فرزندانش. یک طلاق گرفته یا مجدد ازدواج کرده نباید احساس کند خدا او را کمتر دوست دارد، حتی اگر طلاق یا ازدواج مجددش در شرایط متی 9:19 نبوده باشد. خدا اغلب حتی نافرمانی های گناه آلود مسیحیان را برای آوردن خوبی های عظیم در زندگی شان استفاده می کند.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
کتاب مقدس راجع به طلاق و ازدواج مجدد چه می گوید؟