چگونه مطمئن شوم وقتی می میرم به بهشت خواهم رفت؟


سوال:‌ چگونه مطمئن شوم وقتی می میرم به بهشت خواهم رفت؟

جواب:
آیا یقین دارید که زندگی ابدی دارید و این که بعد از مرگ به بهشت خواهید رفت؟ خدا می خواهد که شما مطمئن باشید! کتاب مقدس می گوید: "این رساله را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید، یقین داشته باشید که زندگی ابدی دارید" (اول یوحنا 13:5). تصور کنید همین حالا در مقابل خدا ایستاده اید و او از شما می پرسد، "چرا باید بگذارم وارد بهشت شوی؟" چی خواهید گفت؟ شاید ندانید چی جواب دهید. آن چه باید بدانید این است که خدا ما را دوست دارد و راهی را مهیا نموده است تا ما بتوانیم از طریق آن با اطمینان بدانیم که ابدیت را در کجا سپری خواهیم کرد. کتاب مقدس این راه را بیان می دارد: "زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود" (یوحنا 16:3).

ما باید اول مشکلی که ما را از رفتن به بهشت باز می دارد بفهمیم. مشکل این است – ذات گناهکار ما، ما را از داشتن یک رابطه با خدا باز می دارد. ما در ذات خود و به انتخاب خود گناهکار هستیم. "همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند" (رومیان 23:3). ما نمی توانیم خودمان را نجات دهیم. "زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر کند" (افسسیان 8:2-9). ما مستحق مرگ و دوزخ هستیم. "زیرا مزد گناه مرگ است" (رومیان 23:6).

خدا قدوس و عادل است و باید گناه را مجازات نماید، اما باز هم او ما را دوست دارد و بخشش گناهان را برای ما فراهم کرده است. عیسی گفت: "من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی آید" (یوحنا 6:14). عیسی به خاطر ما بر روی صلیب مُرد: "مسیح یکبار برای همیشه به خاطر گناه شما مُرد، یعنی یک شخص بی گناه در راه گناهکاران مُرد تا ما را به حضور خدا بیاورد" (اول پترس 18:3). عیسی از مردگان قیام کرد: "او بخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیش خدا عادل شمرده شویم" (رومیان 25:4).

خوب، برگردیم به سوال اصلی – "چگونه می توانم یقین داشته باشم که بعد از مرگ به بهشت خواهم رفت؟" جواب این است – به خداوند عیسای مسیح ایمان بیاور و نجات پیدا خواهی کرد (اعمال 31:16). "به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند" (یوحنا 12:1). شما می توانید زندگی ابدی را به عنوان هدیه ای رایگان دریافت دارید. "نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما مسیح عیسی زندگی ابدی است" (رومیان 23:6). شما می توانید همین حالا یک زندگی کامل و معنادار داشته باشید. عیسی گفت: "من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته باشند" (یوحنا 10:10). شما می توانید ابدیت را با مسیح در بهشت سپری نمایید، زیرا او وعده داد که: پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید" (یوحنا 3:14).

اگر می خواهید عیسای مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود قبول کنید و بخشش گناهان را از خدا دریافت کنید، این دعایی است که می توانید بخوانید. گفتن این دعا یا هر دعای دیگر شما را نجات نخواهد داد. فقط اعتماد به عیسای مسیح است که بخشش گناهان را فراهم می سازد. این دعا فقط برای بیان ایمان شما به او در حضور خدا و شکرگزاری او برای فراهم آوردن بخشش گناهان است. "خدایا، می دانم که در مقابل تو گناه کرده ام و مستحق مجازات هستم. اما عیسای مسیح مجازاتی را که من مستحق آن بودم برداشت تا از طریق ایمان به او من بتوانم بخشیده شوم. برای نجات خودم به تو اعتماد می کنم. شکر برای فیض و بخشش فوق العاده! آمین!

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
چگونه مطمئن شوم وقتی می میرم به بهشت خواهم رفت؟