مذهب صحیح برای من چیست؟


سوال:‌ مذهب صحیح برای من چیست؟

جواب:
رستوران های فست فود به ما اجازه می دهند تا غذای خود را دقیقن آن طور که می خواهیم سفارش بدهیم و این گونه ما را بدام می کشند. بعضی از کافی شاپ ها به داشتن صدها نوع مختلف طعم و کافه های گوناگون فخر و مباهات می کنند. حتا وقتی که خانه یا موتر می خریم، می توانیم یکی را با تمام خصوصیات و امتیازاتی که خودمان دوست داریم، پیدا کنیم. ما دیگر در دنیایی که فقط چاکلت و وانیل و توت زمینی دارد، زندگی نمی کنیم. شما انتخاب می کنید! شما می توانید تقریبن هر چیزی را بر اساس سلیقۀ یا نیاز شخصی خودتان پیدا کنید.

خوب، راجع به مذهب که دقیقن برای من خوب باشد چی؟ مذهبی که گناه در آن آزاد است، هیچ تقاضایی ندارد و با یک عالم قوانین پر دردسر ما را به زحمت نمی اندازد؟ این نوع مذهب وجود دارد، دقیقن به همین شکلی که من توضیح دادم. اما آیا مذهب چیزی است که باید مانند مزۀ یک آیس کریم انتخاب شود؟

صداهای زیادی وجود دارد که برای جلب توجه ما با هم رقابت می کنند، بنابراین چرا باید کسی عیسی را بالا در نظر بگیرد یا مثلن محمد، کنفسیوس، بودا یا چارلز راسل یا جوزف اسمیت؟ از همۀ اینها گذشته آیا همۀ راهها به بهشت ختم نمی شود؟ آیا همۀ مذاهب اساسن یکی نیستند؟ حقیقت این است که همۀ مذاهب ما را به بهشت هدایت نمی کنند همان طور که همۀ راهها به کابل نمی رسد.

تنها عیسی با صلاحیت خدا صحبت می کند چرا که تنها عیسی مرگ را شکست داد. محمد، کنفسیوس و دیگران در گورهایشان خاک شدند و تا امروز آنجا هستند. اما عیسی، با قدرت خودش، سه روز بعد از مُردن روی صلیب ظالمانۀ رومی ها برخاست و قدم زد. هر کسی که روی مرگ قدرت داشته باشد شایسته توجه ما می باشد. هر کسی که روی مرگ قدرت داشته باشد شایسته است که سخنانش شنیده شود.

شواهدی که نشان دهندۀ قیام عیسی مسیح باشد، بسیار است. اول اینکه، بیش تر از پنجصد نفر شاهد عینی عیسای زنده شده بودند! این تعداد شاهد عینی بسیار زیاد است. پنجصد صدا را نمی توان نادیده گرفت. همچنین مسئلۀ قبر خالی وجود دارد. دشمنان عیسی می توانستند همۀ حرف های مربوط به قیام او را با نشان دادن مرده و جسد فاسد شدۀ او متوقف کنند اما جسدی وجود نداشت تا آن را نشان دهند! قبر خالی بود! آیا شاگردان می توانستند جسد او را دزدیده باشند؟ به سختی. برای جلوگیری از این احتمال، قبر عیسی به سختی توسط نگهبانان مسلح تحت محافظت بود. با در نظر گرفتن این نکته که نزدیک ترین پیروان او بعد از دستگیری و مصلوب ساختن او، از ترس فرار کرده بودند بسیار دور از فکر است که این مردان ماهیگیر ترسان به مقابلۀ رو در رو با سربازان آموزش دیده و حرفوی رفته باشند. و نه آنها حاضر بودند به خاطر یک فریب، جان شان را فدا کنند و شهید شوند – کاری که اکثر آنها بعدن انجام دادند. حقیقت ساده این است که قیام عیسای مسیح نمی تواند تشریح گردد.

باز هم، هر کسی که بر روی مرگ قدرت دارد شایسته است که سخنانش شنیده شود. عیسی قدرت خودش را بر روی مرگ ثابت کرد؛ بنابراین، ما احتیاج داریم به آنچه او می گوید گوش بسپاریم. عیسی ادعا کرد که تنها راه نجات است (یوحنا 6:14). او یک راه نیست؛ او یک از چندین راه نیست. او تنها راه است.

همان عیسی می گوید، "ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد" (متی 28:11). دنیا یک دنیای سخت است و زندگی مشکل است. اکثریت ما خونین و کوفته و خسته از جنگ هستیم. آیا موافق هستید؟ بنابراین، چه می خواهید؟ بازسازی یا فقط مذهب؟ یک نجات دهندۀ زنده و یا یکی از پیامبران مرده؟ یک رابطۀ معنادار و یا تشریفات توخالی؟ عیسی یکی از گزینه های ما نیست – او یگانه انتخاب است!

اگر در جستجوی بخشش هستید عیسی مذهب صحیح است (اعمال 43:10). اگر در جستجوی یک رابطۀ معنادار با خدا هستید، عیسی "مذهب" صحیح است (یوحنا 10:10). اگر در جستجوی یک خانۀ ابدی در بهشت هستید، عیسی "مذهب" صحیح است (یوحنا 16:3). به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود ایمان بیاور؛ از این تصمیم پشیمان نمی شوی! برای بخشش گناهان خود به او اعتماد کن؛ ناامید نخواهید شد.

اگر می خواهید یک "رابطۀ صحیح" با خدا داشته باشید، این نمونۀ یک دعا است که می توانید آن را بگویید. به یاد داشته باشید که گفتن این دعا یا هر دعای دیگر شما را نجات نخواهد داد. فقط اعتماد به عیسای مسیح است که می تواند شما را از گناه نجات دهد. این دعا فقط برای بیان ایمان شما به او در حضور خدا و شکرگزاری او بخاطر فراهم آوردن نجاتتان است. "خدایا، میدانم که در مقابل تو گناه کرده ام و مستحق مجازات هستم. اما عیسای مسیح مجازاتی را که من مستحق آن بودم برداشت تا از طریق ایمان به او بتوانم بخشیده شوم. برای نجات خود به تو اعتماد می کنم. شکر برای فیض و بخشش فوق العادۀ تو – هدیۀ زندگی ابدی! آمین.

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
مذهب صحیح برای من چیست؟