آیا قمار زدن گناه است؟ کتاب مقدس راجع به قمار بازی چه می گوید؟


سوال:‌ آیا قمار زدن گناه است؟ کتاب مقدس راجع به قمار بازی چه می گوید؟

جواب:
کتاب مقدس به طور مشخص قمار زدن، شرط بندی یا لاتری را محکوم نکرده است. با این وجود، کتاب مقدس به ما هشدار داده است که از پول دوستی پرهیز کنیم (اول تیموتاوس 10:6؛ عبرانیان 5:13). کلام خدا همچنین ما را از تلاش برای "به سرعت پولدار شدن" باز داشته است (امثال 11:13؛ 5:23 و جامعه 10:5). قماز زدن یقیناً به خاطر پول دوستی است و به طرز غیرقابل انکار، افراد را با وعدۀ پولدار شدن سریع و آسان وسوسه می کند. قمار زدن چی مشکل دارد؟ قمار بازی یک مسئلۀ دشوار است به این دلیل که اگر با اعتدال و میانه روی و فقط گاهی اوقات انجام گردد، هدر دادن پول است اما ضرورتاً پلید و شیطانی نیست. انسانها از راههای مختلف پول خود را هدر می دهند. قماز زدن کمتر یا بیشتر از هدر دادن پول برای تماشای یک فِلم (اکثر فِلمها)، خوردن یک غذای گران قیمت غیر ضروری، یا خریداری یک جنس بی ارزش، نیست. اما همزمان، هدر دادن پول به روی دیگر چیزها، قمار بازی را توجیه نمی کند. پول نباید بیهوده هدر رود. پول اضافی ما باید برای احتیاجات آینده پس انداز گردد و یا برای کار خداوند داده شود، نه اینکه با قمار به هدر برود. همزمان که کتاب مقدس به صراحت نامی از قمار بازی نبرده است، واقعاتی از "بخت و اقبال" یا "چانس" را ذکر کرده است. به عنوان مثال در لاویان برای انتخاب بُز قربانی و بُز طلیعه قرعه می انداختند. یوشع برای تعیین تقسیم سرزمین بین قبایل مختلف قرعه کشی کرد. نحمیا برای تعیین اینکه چه کسانی در اورشلیم زندگی کنند، قرعه انداخت. شاگردان برای تعیین جانشین برای یهودای اسخریوطی قرعه انداختند. امثال 33:16 می گوید، "انسان قرعه می اندازد اما حکم آن را خدا تعیین می کند." کتاب مقدس راجع با کازینوها و لاتری چه می گوید؟ کازینوها یا همان قمارخانه ها همه نوع نقشه های بازاریابی را می کشند تا قماربازان را تحریک کنند تا حد ممکن پول خود را مصرف کنند. آنها اکثر اوقات شراب ارزان قیمت و یا حتی رایگان به مشتری می دهند که باعث می گردد مشتری مست شده و در نتیجه توانایی شخص برای گرفتن تصمیمات عاقلانه کم گردد. همه چیز در یک قمارخانه با نیرنگ و فریب کاملاً آماده گردیده تا بیشترین پول کمایی گردیده و هیچ چیز در عوض آن داده نشود به غیر از یک لذت زودگذر و پوچ. هدف لاتری ها این است که خود را پشتیبان تحصیلات و یا هم برنامه های اجتماعی نشان دهند. هر چند مطالعات نشان می دهد به طور معمول شرکت کنندگان در لاتری کسانی هستند که کمترین توان مالی را برای خرید تکتهای لاتری دارند. طمع "به سرعت پولدار شدن" یک وسوسۀ قوی است که افراد بی امید و ضعیف نمی توانند در برابر آن استقامت کنند. چانس برنده شدن بینهایت کم است که باعث خراب شدن زندگی بسیاری از انسانها می گردد. آیا لاتری یا قمار می تواند خدا را خشنود سازد؟ خیلی ها ادعا می کنند که تکت لاتری می خرند یا قمار می زنند تا بتوانند پول را به کلیسا بدهند یا مصرف کارهای خوب دیگر کنند. در حالی که این می تواند یک انگیزۀ خوب باشد اما واقعیت این است که تعداد بسیار کم، پولی را که از راه قمار یا لاتری برنده می شوند، برای مقاصد خدایی استفاده می کنند. مطالعات نشان می دهد که اکثریت کسانی که برنده تکت لاتری شده اند، چند سال بعد از برنده شدن، وضعیت مالی شان حتی از پیش از برنده شدن شان هم بدتر شده است. اگر حقیقت باشد، فقط چند نفر پول را در راه خوب مصرف کرده اند. مهم تر از آن، خدا به پول ما برای انجام کار خودش در دنیا احتیاج ندارد. امثال 11:13 می گوید، "ثروتی که به آسانی به دست بیاید، بزودی از بین می رود، اما دارائی که با کار و کوشش جمع شود، بتدریج زیاد می گردد." خدا قدرت دارد و احتیاجات کلیسا را از راههای صادقانه برآورده می سازد. آیا اگر خدا پول فروش مواد مخدر، یا پول دزدی از یک بانک را دریافت کند، احترام گردیده است؟ البته که نی! به همین شکل خدا پولی که از فقیران وسوسه شده برای ثروتمند شدن، "دزدی" شده، احتیاج ندارد و نمی خواهد. اول تیموتاوس 10:6 به ما می گوید، "زیرا عشق به پول، سرچشمۀ همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که، بعضی ها از ایمان گمراه گشته، قلب های خود را با رنج های بسیار جریحه دار ساخته اند." عبرانیان 5:13 اعلام می دارد، "نگذارید عشق به پول، حاکم زندگی شما باشد، بلکه به آنچه دارید قانع باشید؛ زیرا خدا فرموده است: من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد." متی 24:6 بیان می دارد، "هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بندۀ خدا باشید و هم در بند مال." English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا قمار زدن گناه است؟ کتاب مقدس راجع به قمار بازی چه می گوید؟