Въпроси относно сътворениетоВъпроси относно сътворението

Какво казва Библията за Сътворението в противовес на еволюцията?

Противоречат ли си вярата в Бог и науката?

Какво представлява теорията за Интелигентния дизайн?

Каква е възрастта на земята? На колко години е земята?

Потопът по времето на Ной глобален ли беше или местен?

Защо Бог постави дървото за познаване на доброто и злото в Едемската градина?

Какво се казва в Библията за динозаврите? Говори ли се въобще за динозаври в Библията?

Какво представлява теистичната еволюция?

глава на Битие има ли предвид буквални дни от 24 часа?

Какво казва Библията за пещерните хора, праисторическите хора, неандерталците?

Защо има два различни разказа за сътворението в Битие, глави 1-2?

Креационизмът научен ли е?

Какво представлява Теорията за времевото прекъсване? Случило ли се е нещо между Битие 1:1 и 1:2?Въпроси относно сътворението