settings icon
share icon

Въпроси относно сътворението

Какво казва Библията за Сътворението в противовес на еволюцията?

Противоречат ли си вярата в Бог и науката?

Какво представлява теорията за Интелигентния дизайн?

Каква е възрастта на земята? На колко години е земята?

Потопът по времето на Ной глобален ли беше или местен?

Защо Бог постави дървото за познаване на доброто и злото в Едемската градина?

Какво се казва в Библията за динозаврите? Говори ли се въобще за динозаври в Библията?

Какво представлява теистичната еволюция?

глава на Битие има ли предвид буквални дни от 24 часа?

Какво казва Библията за пещерните хора, праисторическите хора, неандерталците?

Защо има два различни разказа за сътворението в Битие, глави 1-2?

Креационизмът научен ли е?

Какво представлява Теорията за времевото прекъсване? Случило ли се е нещо между Битие 1:1 и 1:2?

Въпроси за Адам и Ева?

Дали Библията е копирала някои от историите си от други религиозни митове и легенди?

Защо е толкова важен библейският креационизъм?

Използвал ли е Бог „Големия взрив", за да създаде вселената?

От кого се уплашил Каин след като убил Авел?

Какво се е случило във всеки от дните на Сътворението?

Каква е библейската история за Сътворението?

Как вярванията за сътворението въздействат върху останалото богословие?

Какво е причинило изчезването на динозаврите?

Какво е най-добротодоказателство/аргумент за интелигентен замисъл?

Кои са някои от недостатъците на теорията за еволюцията?

Наистина ли грехът на Адам и Ева е бил изяждането на парче забранен плод?

Какво е местоположението на Едемската градина?

Създал ли е Бог други хора освен Адам и Ева?

Дали приликата между ДНК на човека и шимпанзето е доказателство за еволюцията?

Какво е представлявал Левиатанът?

Как би могло да има светлина на първия ден от Сътворението, ако слънцето било създадено чак на четвъртия ден?

Как Ной успял да побере всички животни в ковчега?

Ще бъде ли важно откриването на Ноевия ковчег?

Колко време отнело на Ной да построи ковчега? Колко дълго бил Ной в ковчега?

Защо на Адам и Ева не им се е сторило странно, че змия им говори?

Какво се е случило при Вавилонската кула?

Защо Бог е създал толкова огромна вселена и други планети, ако само на Земята има живот?

Има ли доказателства за библейското гледище, че земята е млада?

Колко е стара вселената?

Какво означава сътворение ‘ex nihilo’?

Трябва ли историята за Адам и Ева да се тълкува буквално?

Какво е антропен принцип?

Каква е теорията на абиогенезата? Какво е определението за абиогенеза?

Беше ли справедливо да има потоп по времето на Ной?

Какво означава това, че небесата разказват славата Божия?

Какво представлява теорията старата земя?"

Как ДНК насочва към съществуването на Създател?

Какво представлява аргументът „Бог на белите полета“?

Какво е непреодолима сложност?

Исус дали е Създател?

Какви са законите на термодинамиката и как те служат като доказателство за креационизма?

Какво е креационизъм на старата земя?

Защо по време на сътворението Бог казва „Да бъде светлина“?

Възможна ли е теорията Пангеа?

Защо научната общност толкова се противи на креационизма?

Какво е прогресивен креационизъм и дали е библейски?

Каква е доктрината за семето на змията?Върнете се обратно на основната българска страница

Въпроси относно сътворението
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries