settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог постави дървото за познаване на доброто и злото в Едемската градина?

Отговор


Бог постави дървото за познаване на доброто и злото в Едемската градина, за да даде избор на Адам и Ева – дали да Му се покорят или не. Адам и Ева бяха свободни да правят всичко, каквото поискат, освен да ядат от дървото за познаване на доброто и злото. Битие 2:16-17, „И ГОСПОД Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.” Ако Бог не беше дал избор на Адам и Ева, те всъщност щяха да са роботи, правещи само онова, за което са програмирани. Бог създаде Адам и Ева „свободни” същества, способни да вземат решения, способни да избират между доброто и злото. За да бъдат Адам и Ева наистина „свободни” – те трябваше да имат избор.

Нямаше нещо, което всъщност да беше зло в дървото или в плода му. Невероятно звучи факта, че яденето на плода наистина даде на Адам и Ева допълнително знание. Действието на непокорство е онова, което отвори очите на Адам и Ева към злото. Техният грях на непокорство към Бог вкара греха и злото в света и в живота им. Яденето на плода, като акт на неподчинение срещу Бог, е онова, което даде познание на Адам и Ева за злото. Битие 3:6-7 „Като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха препаски.”

Бог не искаше Адам и Ева да съгрешават. Бог знаеше напред във времето какви биха били последствията от греха. Бог знаеше, че Адам и Ева ще съгрешат и следователно ще вкарат зло, страдание и смърт в света. Защо, тогава, Бог постави дървото в Едемската градина и позволи на Сатана да изкуши Адам и Ева? Бог постави дървото за познаване на доброто и злото в Едемската градина, за да даде избор на Адам и Ева. Бог позволи на Сатана да изкуши Адам и Ева, за да ги принуди да направят избор. Адам и Ева избраха, по тяхната собствена свободна воля, да не се покорят на Бог и да ядат от забранения плод. Резултатът – зло, грях, страдание, болест и смърт поразиха света от тогава. Решението на Адам и Ева резултатира във всеки един човек, който се ражда с грешна природа, със склонност към грях. Решението на Адам и Ева в края на краищата наложи смъртта на Исус Христос на кръста и проливането на кръвта Му заради нас. Чрез вяра в Исус Христос ние можем да бъдем свободни от последствията на греха и всъщност от самия грях. Нека повторим думите на апостол Павел в Римляни 7:24-25, „Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ!”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог постави дървото за познаване на доброто и злото в Едемската градина?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries