settings icon
share icon
Въпрос

Каква е теорията на абиогенезата? Какво е определението за абиогенеза?

Отговор


Абиогенезата е идеята за възникване на живот от нежива материя (неживи организми). Тази концепция придобива голяма популярност с развитието на научните познания на човечеството, но всички форми на абиогенеза имат една обща черта: всички те са научно необосновани. Не са провеждани експерименти, които да демонстрират абиогенезата в действие. Тя никога не е била наблюдавана в естествена или изкуствена среда. Условията, за които се смята, че са съществували на Земята не могат да бъдат възпроизведени или са противоречиви. Не са открити доказателства, които да подсказват къде или кога би могъл да се зароди такъв живот. Всъщност, всичко, което знаем за науката днес, изглежда показва, че абиогенезата не би могла да се случи при никакви естествени условия.

Ранните концепции за абиогенезата са били много опростени. Гниещото месо скоро е било покрито с червеи и затова се е предполагало, че месото се е превърнало в червеи. Мишките обикновено се появявали на местата, където се съхранявало сено, затова се приемало, че сеното се превръща в мишки. Този тип абиогенеза е известен като "спонтанно поколение". Всъщност това е било популярното научно обяснение за възпроизводството на живите същества още преди няколкостотин години. Едва в средата на XIX в. хора като Пастьор доказват експериментално, че живите същества могат да произлизат само от други живи същества. С други думи, науката в крайна сметка доказала окончателно, че единственият потвърден произход за всяка жива клетка е друга жива клетка.

Съвременните идеи за абиогенезата могат да бъдат много сложни, а някои от тях са по-невероятни от други. Предположенията са много разнообразни - от извори на лава дълбоко в морето до места на метеоритни удари и дори радиоактивни плажове. Като цяло всички съвременни теории за абиогенезата си представят някакъв сценарий, при който природните условия създават, комбинират и подреждат молекулите по такъв начин, че те започват да се самовъзпроизвеждат. Тези теории се различават значително по отношение на естеството на тези условия, сложността на молекулите и т.н. Всички те имат поне един общ фактор: те са неправдоподобни до степен на невъзможност въз основа на установените научни данни.

Един от проблемите на съвременната абиогенеза е изключителната сложност на живите организми. Експерименти са доказали, че в лабораторни условия могат да се образуват много прости аминокиселини. Тези отделни киселини обаче далеч не са достатъчни за създаването на жива клетка. Условията, които създават тези киселини, не само биха убили всяка такава клетка веднага след образуването ѝ, но и е малко вероятно да са съществували някога в историята на Земята. Всяка еволюционна теория, която предполага как първият живот би могъл да се развие от една-единствена новообразувана клетка, не дава отговор на въпроса как тази клетка би могла да се образува изобщо. Не съществува "прототип на първата клетка". Науката никога не се е доближавала дори до създаването на самоподдържаща се жива клетка, която би могла да бъде създадена или да оцелее в условията, необходими за формирането на нейните компоненти.

Казано е, че "смъртта е единственият проблем за философията". Това може да е вярно, а може и да не е, но справянето със смъртта представлява голямо предизвикателство за всеки философски възглед. По същия начин абиогенезата е най-големият проблем за научния натуралист. Съществуват натуралистични предположения за това, как животът би могъл да започне без никакъв Творец или Създател. И все пак тези чисто природни обяснения са старателно опровергани от самата наука. Парадоксално е, че толкова много хора обявяват научния натурализъм за "доказан", "установен" или "демонстриран". И все пак натурализмът е задължително свързан с абиогенезата, която е научно невъзможна.

Огромните доказателства, че животът не може да произлезе от неживата материя са сериозен показател, че натурализмът не е реалистичен светоглед. Животът има или естествен произход (абиогенеза), или свръхестествен произход (интелигентен дизайн). Научната невъзможност на абиогенезата е аргумент в полза на идеята за свръхестествен Създател. Единственият начин да се създадат дори най-основните градивни елементи на живота е в неестествени, добре проектирани и строго контролирани условия. Това само по себе си дава основание да се предположи, че животът не може да започне без интелигентна намеса.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е теорията на абиогенезата? Какво е определението за абиогенеза?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries