settings icon
share icon
Въпрос

Защо има два различни разказа за сътворението в Битие, глави 1-2?

Отговор


Битие 1:1 казва: „В началото Бог направи небето и земята.” По-късно в Битие 2:4 сякаш започва втора, различна история на сътворението. Идеята за два различни разказа за сътворението е често срещано неправилно тълкуване на тези пасажи, които всъщност описват едно и също събитие. Те нямат разногласия относно реда, по който са направени нещата и не си противоречат един на друг. Битие 1 глава описва „шестте дни на сътворението” (и седмия ден на почивка), докато Битие 2 глава се занимава само с един ден от тази седмица на сътворението – шестия ден – и в това няма противоречие.

В Битие 2 глава авторът се връща към времето на шестия ден, когато Бог е направил човека. В първата глава авторът на Битие представя сътворението на човека на шестия ден като кулминация или връхната точка на сътворението. След това, във втората глава, авторът дава по-големи подробности относно сътворяването на човека.

Има две основни твърдения за противоречия между Битие 1 и 2 глави. Първото е във връзка с живота на растенията. Битие 1:11 казва, че Бог е създал растителността на третия ден. Битие 2:5 казва, че преди сътворението на човека „никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева още не беше поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята.” Така че кое от двете е вярното? Бог създал ли е растителността на третия ден преди да създаде човека (Битие 1), или е направил растенията след като е създал човека (Битие 2)? Еврейските думи за „растителност” са различни в двата пасажа. Битие 1:11 използва термин, който се отнася за цялата растителност. Битие 2:5 използва по-конкретна дума, която се отнася за тази част от растителността, която изисква земеделие, т.е. човек, който да се грижи за нея, градинар. Пасажите не си противоречат. Битие 1:11 говори за това, че Бог е създал растителността, а Битие 2:5 – за това, че Бог е накарал „земеделската” растителност да расте чак след като създава човека.

Втората претенция за противоречие е относно животните. Битие 1:24-25 казва, че Бог сътворява животните на шестия ден, преди да направи човека. В някои преводи Битие 2:19 сякаш казва, че Бог създава животните след като е направил човека. Но един добър и приемлив превод на Битие 2:19-20 гласи: „И Господ Бог бе създал от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име човекът назовеше всяко одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове.” Текстът не казва, че Бог е създал човека, след това животните и след това ги е довел при човека. По-скоро текстът казва: „Господ Бог [вече] бе създал всички животни.” Няма противоречие. На шестия ден Бог създаде животните, след това създаде човека, и след това доведе животните при него, като му позволи да ги наименува.

Когато разглеждаме индивидуално двата разказа за сътворението и след това ги съпоставим един с друг, виждаме, че в Битие 1 глава Бог описва последователността на сътворението, а след това, в Битие 2 глава, изяснява най-важните подробности в него, особено за шестия ден. Тук няма противоречие, а само често срещан литературен способ да се описва събитието от общото към частното.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо има два различни разказа за сътворението в Битие, глави 1-2?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries