settings icon
share icon
Въпрос

Какво е креационизъм на старата земя?

Отговор


Моля, обърнете внимание, че като служение GotQuestions.org

официално се придържа към креационизъм на младата земя. Ние наистина и

напълно вярваме, че креационизмът на младата земя най-добре съответства на библейския разказ на сътворението. Въпреки това признаваме, че креационизмът на старата земя е валидна

гледната точка, която един християнин може да поддържа. В никакъв случай креационизмът на старата земя не е ерес и в никакъв случай не трябва да се отбягват хората, които го поддържат тъй като и те са братя и сестри в Христос. Смятаме, че би било полезно да имаме

статия, която позитивно представя креационизмът на старата земя, тъй като винаги е добре

за нашите възгледи да бъдат предизвиквани, което ни мотивира да продължим да изследваме

Писанията, за да се уверим, че убежденията ни са библейски обосновани.

Креационизмът на старата земя (КСЗ) е общ термин, използван за описание на библейските креационисти, които отричат, че Вселената е била създадена през последните 6000 до 10 000 години в рамките на шест последователни 24-часови дни. По-скоро креационистите на старата земя вярват, че Бог е създал Вселената и нейните обитатели (включително реалните Адам и Ева) за много по-дълъг период от време, отколкото допускат креационистите на младата земя. Списъкът на известните християнски лидери, които са (или са били по време на живота си) поне отворени към тълкуването на старата земя, е дълъг и продължава да расте. Списъкът включва хора като Уолтър Кайзер, Норман Гайслер, Уилям Дембски, Джеймс Пакър, Дж. П. Мореланд, Филип Е. Джонсън, Чък Колсън, Франсис Шефър и старозаветния учен Глийсън Арчър.

Креационистите на старата земя обикновено са съгласни с основните научни преценки за възрастта на Вселената, човечеството и самата Земя, като същевременно отхвърлят твърденията на съвременните еволюционни теоретици по отношение на биологичната еволюция. Креационистите на старата земя и техните събратя креационисти на младата земя споделят няколко важни общи точки, а именно:

1) Буквалното създаване на Вселената от нищото преди определено време (creation ex nihilo).
2) Буквалното сътворяване на Адам от пръстта на земята и на Ева от страната на Адам, както и историчността на разказа в Битие.
3) Отхвърлянето на твърдението на дарвинистите, че случайните мутации и естественият подбор могат адекватно да обяснят сложността на живота.
4) Отхвърляне на твърдението, че Бог е използвал процеса на еволюция, за да доведе човека до днешния му вид (теистична еволюция). Както креационизмът на старата земя и този на новата земя категорично отхвърлят теорията за общите предци.

Все пак, креационистите на старата земя се различават от тези на новата земя по следното:

1) Възрастта на Вселената. Привържениците на младата земя вярват, че Бог е създал Вселената преди 6 000-10 000 години. Креационистите на старата земя поставят събитието на сътворението приблизително преди 13,7 милиарда години, като по този начин са в по-голямо съответствие с общоприетата науката, поне по този въпрос.
2) Времето на сътворението на Адам и Ева. Креационистите на младата земя поставят създаването на Адам не по-късно от преди 10 000 години. Привържениците на старата земя се различават по този въпрос, като преценките им варират някъде между 30 000 и 70 000 години.

Спорът между двата възгледа за креационизма се основава на значението на еврейската дума "йом", която означава "ден". Креационистите на младата земя настояват, че значението на думата yom в контекста на Битие 1-2 е 24-часов период от време. Креационистите на старата земя не са съгласни с това и смятат, че думата йом се използва за обозначаване на много по-дълъг период от време. Последните използват многобройни библейски аргументи в защита на своята гледна точка, включително следните:

1) "Йом" се използва и на други места в Библията, където се отнася за дълъг период от време, особено в Псалм 90:4, който по-късно е цитиран от апостол Петър: "Един ден (йом) е като хиляда години" (2 Петрово 3:8).
2) Седмият "ден" е с продължителност хиляди години. В Битие 2:2-3 се казва, че Бог си почива на седмия "ден" (йом). Писанието учи, че със сигурност все още се намираме в седмия ден; следователно думата "ден" може да се отнася и за дълъг период от време по отношение на дните от първи до шести.
3) Думата "ден" в Битие 1-2 е по-дълга от 24 часа. В Битие 2:4 се казва: "Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе.". В този стих "ден" се отнася за първите шест дни като цяло и по този начин има по-гъвкаво значение от просто 24-часов период.
4) Шестият "ден" вероятно е по-дълъг от 24 часа. В Битие 2:19 се казва, че Адам е наблюдавал и след това е съставил списък на всяко животно на земята. На пръв поглед не изглежда, че Адам е могъл да изпълни такава монументална задача само за 24 часа.

Със сигурност проблемите, които разделят креационистите на младата и старата земя, са сложни и значими. Този въпрос обаче не бива да се превръща в тест за правилна вяра. И от двете страни на този дебат има благочестиви мъже и жени. В крайна сметка библейските креационисти - както от младата, така и от старата земя - имат много общи неща и трябва да работят заедно, за да защитят историческата достоверност на разказа в Битие.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е креационизъм на старата земя?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries