settings icon
share icon
Въпрос

Какво е най-добротодоказателство/аргумент за интелигентен замисъл?

Отговор


Съвременното научно прозрение е разкрило начално доказателство за интелигентен замисъл от различни дисциплини, от биология до астрономия, от физика до космология. Целта на тази статия е да обобщи някои от главните аргументи.

Какво е най-доброто доказателство/аргумент за интелигентен замисъл? – От биологията
През последните години Уилям Дембски е въвел методология, която е станала известна като „обяснителния филтър", средство, чрез което може да се заключи за замисъла от природни явления в определени живи организми. Филтърът се състои от поредица от три въпроси с отговор да/не, които направляват процеса на решение за определяне дали на дадено явление може да бъде приписано интелигентно причинно средство. Въз основа на този филтър, ако дадено събитие, система или обект е продукт на интелигентност, тогава то ще
1. Бъде зависимо
2. Бъде сложно
3. Проявява независимо специфичен модел

Така, за да бъдем уверени, че дадено явление е продукт на интелигентен замисъл, това не може да бъде правилност, непременно произтичаща от природните закони, нито може да бъде резултат от случайност. Според Дембски обяснителният филтър изтъква най-важното качество на интелигентно замислените системи, а именно, специфичната сложност. С други думи, само сложността не е достатъчна да определи делото на интелигентен фактор; тя също трябва да съответства на независимо специфичен модел.

Сред най-убедителните доказателства за замисъла в царството на биологията е откритието на цифровата информация, присъща на живите клетки. Както се оказва биологическата информация съставлява сложна, неповтаряща се последователност, която е високо специфична, свързано с функционалните или комуникационните изисквания, които те изпълняват. Такава прилика обяснява отчасти наблюдението на Докинс, че: „Машинният код на гените е необичайно компютъроподобен."Какво трябва да разберем от тази прилика между информационния софтуер – безспорният продук на съзнателна интелигентност – и информационните редици, открити в ДНК и други важни биомолекули?

Какво е най-доброто доказателство/аргумент за интелигентен замисъл? – От физиката
Във физиката идеята за космическо фино настройване дава допълнителна подкрепа на заключенията за замисъл. Идеята за космическо фино настройване се свързва с уникалното свойство на нашата вселена, където физическите константи и закони се наблюдават, че се колебаят на „ръба на бръснача" за позволяването на възникване на сложен живот. Степента, до която константите на физиката трябва да отговарят на точни критерии, е такава, че много агностични учени са заключили, че наистина има вид трансцендентна цел зад космическата арена. Британският астрофизик Фред Хойл пише: „Здравомислещата интерпретация на фактите предполага, че поразителен интелект си е играл с физиката, както и с химията и биологията, и че няма слепи сили, за които си струва да говорим в природата. Числата, които човек изчислява от фактите, ми изглеждат толкова съкрушителни, че поставям това заключение почти без съмнение."

Един пример за финото настройване е скоростта, с която се разширява вселената. Тази стойност трябва да бъде деликатно балансирана с точност от едно на 1055. Ако вселената се разширяваше твърде бързо, материята щеше да се разширява твърде бързо, за да се формират звездите, пленетите и галактиките. Ако вселената се разширяваше твърде бавно, вселената щеше бързо да рухне преди формирането на звездите.

Освен това съотношението на електромагнитната сила към гравитацията трябва да бъде фино балансирана до стойност едно на 1040. Ако тази стойност се увеличеше леко, всички звезди щяха да бъдат поне 40% по-масивни от нашето слънце. Това щеше да означава, че звездното горене щеше да бъде твърде кратко и твърде неравномерно, за да поддържа сложен живот. Ако тази стойност беше намалена леко, всички звезди щях ада бъдат 20% по-малко масивни отколкото слънцето. Това щеше да ги направи неспособни да произвеждат тежки елементи, необходими за поддържането на живота.

Какво е най-доброто доказателство/аргумент за интелигентен замисъл? – От космологията
Със съвременните открития в полето на космологията идеята за определено начало на космоса е доказано почти несъмнено. Аргументът на Калам твърди, че:

1. Всичко, което започва да съществува, има причина извън себе си.

2. Вселената е започнала да съществува.

3. Следователно, вселената има причина извън себе си.

От данните тогава излиза, че непричинена първоначална причина съществува извън четирите измерения на пространството и времето, която притежава вечни, лични и интелигентни качества, за да притежава способността да създаде преднамерено пространството, времето, материята и дори самото време.

Какво е най-доброто доказателство/аргумент за интелигентен замисъл? – Заключение
Тази статия е само кратък преглед на ключовите елементи, включени в изводите за замисъла. Целта е да покаже целия широк набор от подкрепа за интелигентния замисъл от голям обхват дисциплини, включително биология, физика и космология.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е най-добротодоказателство/аргумент за интелигентен замисъл?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries